Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ESC Journaal 2014

Barcelona, 31 augustus - 2 september 2014

14 sep. 2014


Nieuws • 2-9-2014 • ESC - Barcelona, 2014

NOAC veilig alternatief voor vitamine K antagonist rondom cardioversie bij AF

ESC Journaal In de X-VERT trial werd een vergelijkbaar lage incidentie van CV events gezien met rivaroxaban als met VKA, en rivaroxaban verkortte de duur van uitstel van cardioversie.

3 minuten educatie • 2-9-2014, ESC - Barcelona, 2014, Harry Crijns

Orale antistolling rond cardioversie biedt praktische voordelen

ESC Journaal Patiënten met boezemfibrilleren die cardioversie krijgen hebben antistolling nodig. Prof. Harry Crijns (Maastricht) doet verslag van de X-VERT waarin antistolling met een NOAC veilig blijkt, hetgeen praktische voordelen biedt ten opzichte van Vitamine K-antagonisten.

3 minuten educatie • 2-9-2014, ESC - Barcelona, 2014, Bongani M. Mayosi

Steroïden bij tuberculeuze pericarditis verhogen kans op kanker bij HIV-patiënten

ESC Journaal  Tuberculeuze pericarditis komt in Afrika veel voor. Steroïden kunnen niet worden gegeven bij HIV-patiënten, bleek uit een geheel Afrikaanse studie. Prof. Bongani Mayosi (Kaapstad) geeft een samenvatting.

3 minuten educatie • 2-9-2014, ESC - Barcelona, 2014, Rudolf de Boer

Hartfalennieuws op de ESC: quadripolaire leads en neurostimulatie nervus vagus

ESC Journaal Prof. Rudolf de Boer (UMC Groningen) doet verslag van twee hartfalenstudies: de MORE-CRT die bipolaire met quadripolaire leads bij CRT-patiënten vergeleek en de NECTAR-HF die onderzocht of neurostimulatie van de nervus vagus een gunstig effect had op de hartfunctie bij hartfalenpatiënten.

3 minuten educatie • 2-9-2014, ESC - Barcelona, 2014, Jur ten Berg

Vaak andere therapie bij gebruik van FFR bij non-STEMI

ESC Journaal Indien bij PCI van NSTEMI gebruik wordt gemaakt van Fractional Flow Reserve (FFR), een extra meting in het zieke bloedvat, krijgt 25% van de patiënten een andere therapie. Dr. Jur ten Berg (Nieuwegein) bespreekt de FAMOUS-NSTEMI.

3 minuten educatie • 2-9-2014, ESC - Barcelona, 2014, Yolande Appelman

Gender-specifieke behandelingen

ESC Journaal  Dr. Yolande Appelman (Amsterdam) doet verslag van de sessie Gender-specific treatment:because women are worth it. Aan de orde komen hartfalen en vasculaire stijfheid, microvasculaire ziekte en hormoontherapie.

Nieuws • 2-9-2014 • ESC - Barcelona, 2014

Hoge intensiteit statine vermindert atheromavolume in patiënten met acute STEMI

ESC Journaal 13 Maanden hoge dosering rosuvastatine stopt progressie van atherosclerose in niet-culpritvaten, maar er werd geen verandering van plaquefenotype geobserveerd.

3 minuten educatie • 2-9-2014, ESC - Barcelona, 2014, Jur ten Berg

ESC consensus document antitrombotische therapie

ESC Journaal Dr. Jur ten Berg (Nieuwegein) heeft meegewerkt aan een ESC consensus document over de antitrombotische behandeling van boezemfibrilleren bij patiënten met een ACS en / of een PCI of een klepingreep. Hij vat de belangrijkste veranderingen samen.

Nieuws • 2-9-2014 • ESC - Barcelona, 2014

Quadripolaire CRT-lead halveert het aantal intra-operatieve problemen

ESC Journaal  Een cardiaal resynchronisatietherapiesysteem met een quadripolaire in plaats van bipolaire lead biedt veilig meer opties om veelvoorkomende pacing-problemen op te lossen (MORE-CRT).

Nieuws • 2-9-2014 • ESC - Barcelona, 2014

Glucocorticoïden verminderen risico op pericardiale constrictie bij tuberculeuze pericarditis

ESC Journaal Glucocorticoïden moeten worden vermeden in patiënten met tuberculeuze pericarditis die HIV-positief zijn, omdat het in deze individuen is geassocieerd met meer maligniteiten.

3 minuten educatie • 31-8-2014, ESC - Barcelona, 2014, Marco Alings

Nieuwe PCSK9-remmer geeft prachtige reductie LDL

ESC Journaal In de tweede Hot Line op zondag werden drie studies gepresenteerd met alirocumab, een nieuwe PCSK9-remmer. Dr. Marco Alings (Breda) zag een prachtige reductie van het LDL-cholesterol, maar doet een oproep om voorzichtig te zijn met de posthoc analyse van de cardiovasculaire events.

3 minuten educatie • 31-8-2014, ESC - Barcelona, 2014, Hans Kragten

Onverwachte resultaten in studie met ivabradine

ESC Journaal Dr. Hans Kragten (Heerlen) zag de presentatie van de onverwachte resultaten van de SIGNIFY en constateert dat in deze groep patiënten kennelijk geen behoefte is aan ivabradine, maar dat het middel zinvol blijft bij patiënten met een zwakke hartspier en hartfalen.

3 minuten educatie • 1-9-2014, ESC - Barcelona, 2014, Hein Heidbuchel

Kosten telemonitoring voor ziekenhuizen gelijk aan de baten

ESC Journaal  Prof. Hein Heidbuchel (Leuven) was presenter van de EuroEco die de kosten en baten van telemonitoring bij ICD-patiënten in zes Europese landen in kaart bracht. In Nederland waren de baten minder dan in andere landen omdat er geen vergoeding beschikbaar is.

3 minuten educatie • 1-9-2014, ESC - Barcelona, 2014, Jur ten Berg

Plaatjesremmer in ambulance geen effect bij gebruik morfine

ESC Journaal Dr. Jur ten Berg (Nieuwegein) zag de ATLANTIC, een studie waarin werd gekeken naar een plaatjesremmer in de ambulance bij STEMI-patiënten. Opmerkelijk is dat het middel geen effect gaf bij patiënten die morfine kregen, mogelijk vanwege een tragere absorptie in de maag.

Nieuws • 1-9-2014

Vergoeding van telemonitoring ICD voordelig voor alle betrokken partijen

ESC Journaal  In landen waar telemonitoring vergoed wordt, stijgen inkomsten van de zorgaanbieders en dalen de kosten voor verzekeraars, ten opzichte van klassieke follow-up.

3 minuten educatie • 1-9-2014, ESC - Barcelona, 2014, Freek Verheugt

PCI bij STEMI-patiënt: naast culpritvat ook andere zieke vaten behandelen

ESC Journaal Prof. Freek Verheugt (Amsterdam) bespreekt de CvLPRIT waaruit duidelijk blijkt dat het beter is om bij STEMI-patiënten niet alleen het culpritvat te behandelen, maar ook andere zieke bloedvaten. CvLPRIT was overtuigend, maar te klein om het effect op de mortaliteit aan te tonen.

3 minuten educatie • 1-9-2014, ESC - Barcelona, 2014, Henk Swart

Lp-PLA2-remmer leidt niet tot afname cardiovasculaire events

ESC Journaal Henk Swart (Sneek) bespreekt de SOLID, die het effect onderzocht van de Lp-PLA2-remmer darapladib op cardiovasculaire events en concludeert dat een gunstig effect niet kon worden aangetoond.

3 minuten educatie • 1-9-2014, ESC - Barcelona, 2014, Kees Hovingh

Resultaten PCSK9-studies in FH relevant voor grotere groep dan gedacht

ESC Journaal Dr. Kees Hovingh (Amsterdam) zag de resultaten van de ODYSSEY FH I en II. Deze studie heeft gevolgen voor een grote groep mensen. Op basis van Nederlands onderzoek blijkt de prevalentie van familiaire hypercholesterolemie (FH) niet 1 op 500 maar 1 op 200-240 mensen.

Nieuws • 1-9-2014 • ESC - Barcelona - 2014

Betere klinische uitkomst na complete revascularisatie dan bij behandeling van infarctlaesie alleen

ESC Journaal Wanneer stenose in een niet-infarctgerelateerde arterie direct wordt behandeld tijdens PCI, hebben patiënten een lager risico op MACE na 30 dagen en na een jaar (CvLPRIT studie).

Nieuws • 1-9-2014 • ESC - Barcelona, 2014

Ticagrelor in ambulance is veilig maar verbetert pre-PCI reperfusie niet

ESC Journaal Toediening van ticagrelor in de ambulance had geen effect op ST resolutie en TIMI flow voor PCI, bij zeer korte reistijd, maar lijkt het risico op stenttrombose na PCI te verlagen.

Nieuws • 1-9-2014 • ESC - Barcelona, 2014

Stimulatie van de n. vagus verbetert de hartfunctie en symptomen van hartfalen

ESC Journaal Een nieuwe autonome regulatietherapie werd links of rechts toegepast, werd goed verdragen en gaf na 6 maanden betere LVEF en LVESD en hartslag, en betere kwaliteit van leven.

3 minuten educatie • 31-8-2014, ESC - Barcelona, 2014, Arend Mosterd

Met nieuw medicament langer leven voor hartfalenpatiënten

ESC Journaal De PARADIGM maakt een langgekoesterde wens werkelijkheid, zegt dr. Arend Mosterd (Amersfoort): een langer leven, minder ziekenhuisopnames en meer kwaliteit van leven.

Nieuws • 31-8-2014 • ESC - Barcelona - 2014

Effectieve en duurzame LDL-verlaging bij moeilijk te behandelen hypercholesterolaemie

ESC Journaal Behandeling met nieuw PCSK9-antilichaam in aanvulling op standaardtherapie, brengt meerderheid van hoogrisico patiënten (incl. HeFH) op LDL-streefwaarde (ODYSSEY programma).

3 minuten educatie • 31-8-2014, ESC - Barcelona, 2014, Freek Verheugt

SIGNIFY gaat richtlijnen veranderen

ESC Journaal De resultaten van de SIGNIFY zullen de richtlijnen gaan veranderen. Prof.dr. Freek Verheugt (Amsterdam) verwacht bij symptomatische stabiele angina een lagere indicatie dan de huidige 2a indicatie.

Nieuws • 31-8-2014 • ESC - Barcelona - 2014

Nieuw LDL-verlagend middel is consistent effectief en veilig bij hypercholesterolaemie

ESC Journaal Het PCSK9-antilichaam alirocumab laat langdurig een veilige daling van LDL-c zien bij hoogrisico patiënten, en laat minder CV events zien in vergelijking tot placebo, in aanvulling op standaardtherapie (ODYSSEY LONG TERM).

3 minuten educatie • 31-8-2014, ESC - Barcelona 2014, Harry Crijns

IJzertherapie kan kwaliteit van leven hartfalenpatiënt verbeteren

ESC Journaal Uit de CONFIRM-HF blijkt dat intraveneuze ijzertherapie de kwaliteit van leven van een hartfalenpatiënt kan verbeteren. Prof.dr. Harry Crijns zou ook graag studies zien die een voordeel op morbiditeit en mortaliteit kunnen aantonen.

Nieuws • 31-8-2014 • 800 kilometer voor het goede doel

Aankomst fietsende cardiologen Parijs - Barcelona

ESC Journaal Een groep cardiologen heeft 800 kilometer gefietst van Parijs naar het ESC-congres in Barcelona. Op zaterdagmiddag rond 18:00 zijn ze aangekomen aan het strand van Barceloneta, waar de foto bij dit item is genomen. Doel van de lange reis was het inzamelen van donaties voor het goede doel.

Nieuws • 31-8-2014 • ESC - Barcelona - 2014

Weer teleurstellende resultaten met Lp-PLA2-remming na ACS

ESC Journaal Toediening van de Lp-PLA2-remmer darapladib binnen 30 dagen na een acuut coronair syndroom heeft geen invloed op het aantal CV events (SOLID-TIMI 52).

Nieuws • 31-8-2014 • ESC - Barcelona - 2014

Vertragen hartritme vermindert CV events niet bij stabiel coronaire hartziekte zonder hartfalen

ESC Journaal Ivabradine verlaagt het risico op CV sterfte of niet-fataal MI niet in patiënten met coronaire hartziekte zonder klinisch hartfalen, en verhoogt mogelijk het CV event risico in patiënten met chronische angina.

Nieuws • 30-8-2014 • ESC - Barcelona - 2014

Nieuw hartfalenmiddel verdubbelt sterftevoordeel van ACE-remmers

ESC Journaal PARADIGM-HF toont dat een nieuw hartfalenmiddel CV mortaliteit en ziekenhuisopname voor HF met 20% verbetert ten opzichte van enalapril, waarbij de kwaliteit van leven verbeterde.

Nieuws • 30-8-2014 • ESC - Barcelona - 2014

IJzerdeficiëntie behandelen bij hartfalen verbetert functioneren en kwaliteit van leven

ESC Journaal IJzergebrek is een frequente comorbiditeit bij hartfalen. Een jaar ijzersuppletie gaf aanhoudende verbeteringen van de functionele capaciteit, symptomen en de kwaliteit van leven (CONFIRM-HF). .

Nieuws • 30-8-2014 • ESC - Barcelona - 2014

Stimulatie n. vagus heeft geen effect op linker ventrikel hermodellering

ESC Journaal Eerste sham-gecontroleerde studie naar stimulatie van n. vagus bij hartfalen laat geen voordeel voor het hart zien, maar functioneren en kwaliteit van leven van patiënten verbeterde wel (NECTAR-HF).

Deel deze pagina met collega's en vrienden: