Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

WCN Onderzoeksprijs 2014

Nieuws - 13 okt. 2014

De WCN Onderzoeksprijs ter hoogte van € 7.500,-  is bedoeld om het onderzoeksgebied van de cardiovasculaire geneeskunde zichtbaar te maken en te stimuleren. Naast klinisch toegepast onderzoek komt ook specialistisch onderzoek op cellulair en moleculair niveau in aanmerking. Denk bijvoorbeeld aan publicaties over atherosclerose, myocardinfarct, ritmestoornissen, vetstofwisselingsstoornissen, metabole stoornissen. Wel ligt de focus van de WCN op de vertaalslag naar de klinische praktijk.
 

Let op de korte inzendingstermijn: Voor 1 november a.s


Bij de beoordeling van de inzendingen zal rekening worden gehouden met de omstandigheden waaronder het onderzoek is uitgevoerd. Dit betekent dat niet alleen de fulltime onderzoeker, maar ook de clinicus practicus voor de prijs in aanmerking komt.

De winnaars van de tweede en derde prijs krijgen de kans om naar een cardiovasculair congres (of cursus) naar keuze te gaan, ter waarde van € 2.500 en € 1.000. De winnaars van de eerste, tweede en derde prijs worden gekozen door een multidisciplinaire jury samengesteld uit zowel perifeer als academisch werkzame medisch specialisten.

De WCN Onderzoeksprijs is een nieuw initiatief dat start in 2014. Het bouwt echter door op de fundamenten van een eerdere prijs, de VBWG / CVNL Jaarprijs, die tussen 1998 en 2012 al 15 mooie winnaars kende : J.M. van Gils, A.M.H. Vergeer, N.J. Breet, W. van Werkum, A. Hauer, J.O. Fledderus, P.Pickkers, S. Rittersma, V. van Weel, N. van Royen, A.E. Loot, L. Hofstra, E. Lutgens, M.C. Verhaar, en E.S.G. Stroes.
 

WCN

De Vereniging Werkgroep Cardiologische Centra Nederland (WCN) is een onafhankelijke netwerkorganisatie van 53 aangesloten cardiologische maatschappen in 58 locaties. WCN is een vaste partner van een groot deel van de farmaceutische bedrijven als het gaat om klinisch cardiovasculair onderzoek. WCN staat voor kwaliteit, professionaliteit en commitment en faciliteert en participeert in het volledig onderzoekstraject, van protocol design tot publicatie.
 

CVGK.nl

Publiciteit voor de WCN Onderzoeksprijs wordt verzorgd door de website CVGK.nl, die een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de cardiovasculaire gezondheid in Nederland door op te treden als onafhankelijke bron van informatie en educatie voor beroepsbeoefenaren. CVGK.nl stelt zich ten doel een overkoepelend kennisplatform te zijn voor alle disciplines binnen het cardiovasculaire werkveld en wil een multidisciplinaire informatie uitwisseling onder beroepsbeoefenaren faciliteren.
 

Hoe kunt u meedoen?

Om deel te nemen dient u:
  • niet ouder te zijn dan 35 jaar;
  • een publicatie in te sturen waarvan u eerste auteur bent, verschenen tussen 1 september 2013 en 30 augustus 2014
  • een half A4 mee te zenden met een motivatie waarom deze publicatie een belangrijke bijdrage aan het cardiovasculaire onderzoek levert;
  • een beknopt CV mee te zenden;
  • uiterlijk vóór 1 november 2014 uw informatie elektronisch in te zenden naar e-mailadres info@medconinternational.com

Uiteraard kunt u naast uw eigen inzending ook een collega voordragen.
 

Deadline inzendingen: 1 november 2014


Voor meer informatie:

MEDCON International, telefoon: 023 5317 357

E-mail: info@medconinternational.com
WCN 2014 Onderszoeksprijs_poster.pdf (0,2MB)WCN 2014 Onderszoeksprijs_poster.pdf (0,2MB)

Deel deze pagina met collega's en vrienden: