Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Cardiovasculaire zorg in Nederland verbeterd na introductie Zorgstandaard

Nieuws - 11 nov. 2014


De introductie van de Zorgstandaard Cardiovasculair Risicomanagement heeft tot verbetering van de zorg geleid. De zorgstandaard is ontwikkeld door het Platform Vitale Vaten, een samenwerkingsverband van 25 organisaties waaronder patiëntenorganisaties en beroepsverenigingen van zorgverleners. De zorgstandaard beschrijft hoe risicofactoren voor hart- en vaatziekten moeten worden aangepakt. Uitgangspunt in het document is telkens het perspectief van patiënten: hoe kan de patiënt zijn/haar hart- of vaatziekte inpassen in diens leven en hoe kunnen zorgverleners hierbij ondersteunen.
 
Onderzoek voortkomend uit het ZonMw-programma Diseasemanagement Chronische Ziekten, laat zien dat de (fysieke) kwaliteit van leven van patiënten met hart- of vaatziekten verbetert. In het net verschenen rapport ‘Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art’, staat beschreven wat deze zorgstandaard heeft opgeleverd.
 
Het rapport laat zien dat de zorg beter is toegerust om zorg volgens de zorgstandaard te bieden. Zo is de populatie die cardiovasculair risicomanagement nodig heeft in kaart gebracht en vindt steeds meer registratie plaats van proces en uitkomsten.
 
Het rapport maakt ook duidelijk dat de geboekte verbetering kwetsbaar is. Ingespeeld moet worden op het feit dat de helft van de hart- en vaatpatiënten ondersteuning nodig heeft bij het vervullen van een actieve rol ten aanzien van hun gezondheid. Daarnaast heeft 64% van mensen met een hart- of vaatziekte ook een of meer andere chronische aandoeningen.
 
Aandacht blijft onverminderd nodig voor de ondersteuning van zelfmanagement, kwaliteit van leven en een gezonde leefstijl. Ook moeten zorgverleners duidelijke afspraken maken over samenwerking, taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast blijft het investeren in ICT noodzakelijk.
 
Bron: persbericht 11 november van Platform Vitale Vaten, mede mogelijk gemaakt door de Hartstichting/De Hart&Vaatgroep
     
   

Deel deze pagina met collega's en vrienden: