Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Toename van infectieuze endocarditis gelijktijdig met daling antibioticagebruik bij tandingrepen

Nieuws - 18 nov. 2014

 

The Incidence of Infective Endocarditis in England is Increasing - An Assessment of the Impact of Cessation of Antibiotic Prophylaxis Using Population Statistics

 
Gepresenteerd op de AHA Scientific Sessions 2014 door: Martin Thornhill University of Sheffield School of Clinical Dentistry, Sheffield, UK

LBCT.03 - Treatment of Structural Heart Disease

 

Achtergrond

Infectieuze endocarditis (IE), een infectie van het endocard, kent een hoog sterftecijfer (11% in-hospital). Doorgaans wordt het veroorzaakt door viridans streptococci en Staphylococcus aureus. Een verlengde duur van intraveneuze antibiotica en ziekenhuisverblijf is nodig, en hartchirurgie is vaak genoodzaakt.
Er wordt aangenomen dat invasieve dentale procedures kunnen leiden tot afgifte van viridans streptococci aan de bloedbaan, waardoor IE kan ontwikkelen in vatbare individuen. Het geven van antibiotische profylaxe (AP) vermindert mogelijk dit risico.
In de afgelopen 60 jaar is een tendens zichtbaar richting kortere duur en lagere dosering van antibiotica, en dat minder patiënten worden beschouwd als met risico op IE. Er is nooit een gerandomiseerde studie geweest naar AP in deze context.
In maart 2008 heeft het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) in het Verenigd Koninkrijk aanbevolen dat patiënten geen antibiotica meer hoeven te nemen ter voorkoming van infectieuze endocarditis bij invasieve tandprocedures of bepaalde niet-dentale procedures.
De situatie in het Verenigd Koninkrijk biedt de mogelijkheid om de impact van het stoppen met het geven van AP op nationaal niveau te onderzoeken. Alle patiënten die ICD-10 codes hadden bij ontslag werden geïncludeerd. Alle voorschrijvingen worden geregistreerd door de NHS Business Service Authority.
 

Belangrijkste resultaten

  • Het aantal IE gevallen per maand nam significant toe na publicatie van de NICE richtlijnen in maart 2008, ten opzichte van de eerdere trend (0.62 gevallen/maand, 95%CI: 0.35-0.89, P<0.001).
  • In maart 2013 resulteerde dit tot 35 extra IE gevallen per maand, ofwel 420 IE gevallen per jaar.
  • Een mogelijke, maar niet-significante stijging van 1.5 IE sterftegevallen per maand of 18 IE sterftegevallen per jaar werd geobserveerd na maart 2008.
  • De toename van IE gevallen werd gezien in zowel laag- als hoogrisico patiënten.

Conclusie

Vijf jaar na introductie van de NICE richtlijn ten aanzien van antibiotische profylaxe bij dentale procedures wordt een sterke vermindering van het voorschrijven van AP gezien, en een significante toename van de incidentie van infectieuze endocarditis, zowel in de hoogste als de laagste risicocategorieën. Hoewel er sprake is van een temporele associatie, kan niet worden geconcludeerd dat dit een oorzakelijk verband is. Andere mogelijke verklaringen voor de gestegen IE incidentie werden verkend, maar er kon geen alternatieve uitleg van de observaties worden vastgesteld. Een prospectieve gerandomiseerde gecontroleerde studie zou dit verband beter kunnen belichten.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het AHA congres verstrekte informatie –
 

Het AHA Journaal 2014 wordt mede mogelijk gemaakt door MSD

Deel deze pagina met collega's en vrienden: