Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

IMPROVE-IT on-treatment analyse bevestigt voordeel van toevoeging ezetimibe aan statine

Nieuws - 19 nov. 2014

 
IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial – on-treatment analysis

 
Gepresenteerd tijdens een Clinical Trial Update Sessie op de AHA Scientific Sessions 2014
 

Achtergrond

De IMPROVE-IT trial was een multicentre, dubbelblinde, gerandomiseerde studie om het klinisch voordeel en de veiligheid van een ezetimibe/simvastatine-combinatiepil (EZ/Simva) te bepalen ten opzichte van simvastatine monotherapie, in hoogrisico individuen die presenteren met acuut coronair syndroom.
Ezetimibe remt het Niemann-Pick C1-like 1 (NPC1L1) eiwit, dat met name in het epitheel van het gastrointestinale tract zit. Ezetimibe remt cholesterol absorptie, en geeft 20% extra LDL-c daling in aanvulling op statinetherapie. Van polymorfismen in het NPC1L1 gen is recentelijk ook aangetoond dat zij geassocieerd zijn met lagere LDL-c niveaus en een lager CV risico. In de intention-to-treat analyse werd een 6.4% behandeleffect (HR: 0.936, 95%CI: 0.887-0.988, P=0.016) gezien ten aanzien van het primaire samengestelde eindpunt van cardiovasculaire (CV) sterfte, myocardinfarct, gedocumenteerde onstabiele angina waarvoor ziekenhuisopname nodig was, coronaire revascularisatie (>30 dagen) of beroerte. Hier worden de on-treatment analyses gepresenteerd (totaal 60.298 patiëntjaren). Patiënten die rapporteerden dat ze geen testmiddel hadden genomen werden uitgesloten van analyse, en data werden gecensureerd bij minstens 30 dagen na de laatste dosering of de laatste complete eindpuntbevestiging van klinische events.

 
Belangrijkste resultaten

  • LDL-c waarden na 1 jaar waren 69.5 mg/dL op Simva, en 52.5 mg/dL op EZ/Simva.
  • Ten aanzien van het primaire eindpunt werd een significant behandeleffect van 7.6% gezien in EZ/Simva-behandelde patiënten (cumulatieve event rate: 32.4% na 7 jaar), ten opzichte van Simva (29.8%) (HR: 0.924, 95%CI: 0.868-0.983, P=0.012).
    De on-treatment analyse laat dus een 19% groter behandeleffect zien dan de intention-to-treat analyse.
  • Ook de behandeleffecten ten aanzien van de secundaire eindpunten pakten nog beter uit voor EZ/Simva in de on-treatment analyse.
  • Wanneer het cut-off punt voor censurering van de data wordt verhoogd naar 6 maanden of 12 maanden, vergroot dit het aantal events in de on-treatment analyse, en resulteert het in een progressief hoger behandeleffect.
  • Er werden geen significante verschillen gezien tussen de behandelgroepen ten aanzien van het voorkomen van spier- of galblaasgerelateerde bijwerkingen.

Conclusie

Deze analyses van de on-treatment populatie van IMPROVE-IT studie bevestigt de bevindingen in de intention-to-treat populatie, namelijk dat toevoeging van ezetimibe aan een statine het aantal ernstige vasculaire events vermindert.

Lees ook de resultaten van de intention-to-treat analyse

Nieuws • 17-11-2014 • AHA, Chicago, 2014

Verdere LDL-verlaging door toevoeging ezetimibe verlaagt CV risico meer dan statines alleen

AHA 2014 De IMPROVE-IT trial laat zien dat extra LDL-c verlaging met ezetimibe, in hoogrisico patiënten die al statines krijgen, het aantal toekomstige CV aandoeningen verlaagt.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het AHA congres verstrekte informatie –
 

Het AHA Journaal 2014 wordt mede mogelijk gemaakt door MSD

Deel deze pagina met collega's en vrienden: