Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Experimentele apolipoproteïne A-1 infusietherapie verhoogt cholesterolefflux

Nieuws - 24 nov. 2014

 
Twee onderzoeksprojecten, gepresenteerd op posters tijdens de AHA Scientific Sessions, werpen licht op het mechanisme via welke CSL112, een nieuwe formulering van apolipoproteïne A-1 (apoA-1), mogelijk de hoge incidentie van vroege terugkerende cardiovasculaire events verklaart, die wordt gezien in patiënten die een myocardinfarct (MI) hebben ondergaan.
 
Apolipoproteïne A-I (apoA-I) is de primaire functionele component van HDL. In deze nieuwe formulering, apoA-1 is gepurificeerd uit humaan plasma en gereconstitueerd om HDL deeltjes te verkrijgen die geschikt zijn voor intraveneuze infusie. Het is aangetoond dat de infusie van CSL112 snel markers van reverse cholesterol transport doet stijgen. CSL112 wordt ontwikkeld als behandeling om snel atherosclerotische plaques te stabiliseren, waardoor het risico op vroege terugkerende CV events zou verminderen.
 
In een poster getiteld ‘CSL112 enhances cholesterol efflux equally in patients with high and low HDL functionality’, presenteerde Andreas Gille gegevens van 93 gezonde deelnemers en 44 patiënten met stabiele atherosclerotische ziekte, bij wie CSL112 sterke en kwantitatief vergelijkbare stijging in cholesterol-efflux veroorzaakte, onafhankelijk van de efflux-activiteit bij baseline. Van patiënten met CV aandoeningen is bekend dat zij lagere cholesterol-efflux-capaciteit hebben, en deze data suggereren dat CSL112 effectief de efflux kan verhogen in patiënten met verstoorde HDL functie.
 
Svetlana Didichenko presenteerde een poster getiteld ‘Mechanism of HDL remodelling induced by CSL112’. In vitro studies laten zien dat geïnfundeerde CSL112 snel wordt omgevormd tot pre-β1 HDL, een type HDL met superieure cholesterol-efflux-capaciteit, en dat deze hermodellering verantwoordelijk is voor de onmiddellijke en robuuste stijging van cholesterol-efflux-capaciteit die werd geobserveerd na infusie van CSL112.
Deze bevindingen suggereren dat CSL112 cholesterol-efflux kan verhogen, de eerste stap in reverse cholesteroltransport. Dit kan zich vertalen in een daling van vroege recidief CV events na MI.
 
CSL Behring heeft de start van de AEGIS-I aangekondigd, een fase 2b studie van een korte serie van wekelijkse infusies met CSL112. Deze wereldwijde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, dosis-range studie zal de veiligheid en verdraagbaarheid van diverse doseringen CSL112 in 1200 patiënten die een acuut MI of hartaanval doormaakten. Secundaire uitkomstenmaten omvatte onder andere ook tijd-tot-eerste optreden van ernstige bijwerkingen (MACE).
 

Bron

Persbericht CSL Behring 10 en 18 november 2014.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: