Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Het belangrijkste nieuws van de grote cardiologiecongressen

11 dec. 2014


Update • 7-4-2014

Veelbelovende resultaten met PCSK9-remming: het laatste nieuws van de ACC 2014

Er zijn belangrijke ontwikkelingen gaande in lipidenland: we zetten al het nieuws van de ACC 2014 en expert commentaren over PCSK9-remming voor u op een rij.

3 minuten educatie • 18-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Wouter Jukema

IMPROVE-IT: een lang traject met hick-ups en een feestje tot besluit

AHA 2014 Prof.dr. Wouter Jukema zat in de steering committee van de IMPROVE-IT en heeft alle hick-ups van het zeer langdurige traject van nabij meegemaakt. Hij noemt het een milestone studie en vat de resultaten samen.

3 minuten educatie • 19-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Prof.dr. Erik Stroes

IMPROVE-IT: een hele vooruitgang

AHA 2014  Prof.dr. Erik Stroes beziet de resultaten van de IMPROVE-IT en concludeert dat deze een antwoord op veel vragen bieden. Een hele vooruitgang in lipidenland.  

3 minuten educatie • 20-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Prof.dr. Frank Visseren

Een turning point in de geschiedenis van LDL als behandeltarget

AHA 2014   AHA 2014 Prof.dr. Frank Visseren zag op het congres veel evidence over de veiligheid en effectiviteit van ongekend lage LDL-niveaus, zoals (1) twintig jaar follow-up-data   WOSCOPS, (2) de veiligheid van PCSK9-remmers en (3) de data van de IMPROVE-IT. Hij noemt het congres een turning point in de geschiedenis van LDL als behandeltarget.

Nieuws • 19-11-2014

IMPROVE-IT on-treatment analyse bevestigt voordeel van toevoeging ezetimibe aan statine

AHA 2014 De on-treatment analyses tonen een nog wat groter klinische behandeleffect van ezetimibe-toevoeging aan statines, ten opzichte van de intention-to-treat analyse.

3 minuten educatie • 18-11-2014, AHA, Chicago, 2014, CSI Chicago en Frank Visseren

Het gaat er niet om welk pilletje je geeft, maar dat het LDL-cholesterol omlaag gaat

AHA 2014 CSI Chicago ondervraagt prof.dr. Frank Visseren (Utrecht). Na de IMPROVE-IT gaat het er niet meer om hoe je het LDL-cholesterol naar beneden krijgt, maar dàt je het naar beneden krijgt.

3 minuten educatie • 18-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Freek Verheugt en Jur ten Berg

Aspirine niet effectief in grote Japanse studie: hoe nu verder?

AHA 2014 Prof.dr. Freek Verheugt (Amsterdam) en dr. Jur ten Berg (Nieuwegein) bespreken de resultaten van een grote Japanse studie waarin het gebruik van aspirine in primaire preventie niet effectief bleek. De verwachting is dat aspirine niet zal verdwijnen maar wel minder gegeven zal gaan worden.

3 minuten educatie • 17-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Freek Verheugt

Duur van dubbele antiplaatjestherapie

AHA 2014  De eerste sessie van de Late Breaking Clinical Trials had geheel betrekking op de duur van dubbele antiplaatjestherapie. Prof. Freek Verheugt (Amsterdam) bespreekt de gevolgen voor de klinische praktijk.

3 minuten educatie • 17-11-2014, AHA, Chicago,2014, Jur ten Berg

Drie studies duale antiplaatjestherapie: ISAR-SAFE, ITALIC, DAPT

AHA 2014 Op de eerste dag van het congres van de American Heart Association (AHA) in Chicago werden de resultaten van drie studies over de behandelduur van duale antiplaatjestherapie gepresenteerd. Dr. Jur ten Berg (Nieuwegein) bespreekt de ISAR-SAFE, de ITALIC en vooral de belangrijke en moeilijk te interpreteren DAPT.

Nieuws • 17-11-2014 • AHA, Chicago, 2014

Verdere LDL-verlaging door toevoeging ezetimibe verlaagt CV risico meer dan statines alleen

AHA 2014 De IMPROVE-IT trial laat zien dat extra LDL-c verlaging met ezetimibe, in hoogrisico patiënten die al statines krijgen, het aantal toekomstige CV aandoeningen verlaagt.

Nieuws • 17-11-2014 • AHA, Chicago, 2014

ARNI lijkt ziekteverloop van HFrEF gunstig te beïnvloeden

AHA 2014 Nieuwe analyses van de PARADIGM-HF studie laten zien dat LCZ696 het risico op plotselinge dood, (spoed)opname, verergering van symptomen en noodzaak voor intensieve behandeling vermindert ten opzichte van ACE-remming.

Nieuws • 17-11-2014 • AHA, Chicago, 2014

Lage dosis aspirine niet effectief als primaire CV preventie in Japanse ouderen

AHA 2014 De resultaten van het Japanse Primary Prevention Project (JPPP) wijzen uit dat oudere Japanse patiënten met CV risicofactoren geen baat hebben bij dagelijkse lage dosis aspirine om het algemene risico op atherosclerotische events te verminderen.

3 minuten educatie • 17-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Dr. Patrick O'Gara

IMPROVE-IT: reactie president ACC

AHA 2014 Dr. Patrick O'Gara gaat als president van de ACC dieper in op de IMPROVE-IT. Welke vragen zijn wel en welke niet beantwoord? 

3 minuten educatie • 17-11-2014, AHA, Chicago, 2014, CSI Chicago en dr. Lori Mosca

De klinische praktijk na IMPROVE-IT: 'even lower is even better'

AHA 2014 Dr. Lori Mosca, AHA-spokesperson voor de IMPROVE-IT, wordt door CSI Chicago ondervraagd over de gevolgen van deze studie voor de dagelijkse praktijk. Die zijn er volgens Mosca zeker; even lower is even better .

Nieuws • 16-11-2014 • AHA, Chicago, 16 november 2014

Minder CV events na dertig maanden in plaats van twaalf maanden DAPT na DES-plaatsing

AHA 2014 DAPT studie: behandeling met duale antiplaatjestherapie (DAPT) langer dan twaalf maanden vermindert zowel stentgerelateerde als ischaemische events elders in patiënten die na stentplaatsing al één jaar DAPT hebben gehad.

Nieuws • 16-11-2014 • AHA, Chicago, 16 november 2014

Kortere duale antiplaatjestherapie na DES-implantatie is non-inferieur aan twaalf maanden behandelen

AHA 2014 In de ISAR-SAFE studie was zes maanden clopidogreltherapie non-inferieur aan twaalf maanden clopidogrel, bij patiënten met een drug eluting stent, ten aanzien van klinische uitkomsten.

3 minuten educatie • 31-8-2014, ESC - Barcelona, 2014, Marco Alings

Nieuwe PCSK9-remmer geeft prachtige reductie LDL

ESC Journaal In de tweede Hot Line op zondag werden drie studies gepresenteerd met alirocumab, een nieuwe PCSK9-remmer. Dr. Marco Alings (Breda) zag een prachtige reductie van het LDL-cholesterol, maar doet een oproep om voorzichtig te zijn met de posthoc analyse van de cardiovasculaire events.

3 minuten educatie • 31-8-2014, ESC - Barcelona, 2014, Hans Kragten

Onverwachte resultaten in studie met ivabradine

ESC Journaal Dr. Hans Kragten (Heerlen) zag de presentatie van de onverwachte resultaten van de SIGNIFY en constateert dat in deze groep patiënten kennelijk geen behoefte is aan ivabradine, maar dat het middel zinvol blijft bij patiënten met een zwakke hartspier en hartfalen.

3 minuten educatie • 1-9-2014, ESC - Barcelona, 2014, Kees Hovingh

Resultaten PCSK9-studies in FH relevant voor grotere groep dan gedacht

ESC Journaal Dr. Kees Hovingh (Amsterdam) zag de resultaten van de ODYSSEY FH I en II. Deze studie heeft gevolgen voor een grote groep mensen. Op basis van Nederlands onderzoek blijkt de prevalentie van familiaire hypercholesterolemie (FH) niet 1 op 500 maar 1 op 200-240 mensen.

3 minuten educatie • 31-8-2014, ESC - Barcelona, 2014, Arend Mosterd

Met nieuw medicament langer leven voor hartfalenpatiënten

ESC Journaal De PARADIGM maakt een langgekoesterde wens werkelijkheid, zegt dr. Arend Mosterd (Amersfoort): een langer leven, minder ziekenhuisopnames en meer kwaliteit van leven.

Nieuws • 31-8-2014 • ESC - Barcelona - 2014

Effectieve en duurzame LDL-verlaging bij moeilijk te behandelen hypercholesterolaemie

ESC Journaal Behandeling met nieuw PCSK9-antilichaam in aanvulling op standaardtherapie, brengt meerderheid van hoogrisico patiënten (incl. HeFH) op LDL-streefwaarde (ODYSSEY programma).

3 minuten educatie • 31-8-2014, ESC - Barcelona, 2014, Freek Verheugt

SIGNIFY gaat richtlijnen veranderen

ESC Journaal De resultaten van de SIGNIFY zullen de richtlijnen gaan veranderen. Prof.dr. Freek Verheugt (Amsterdam) verwacht bij symptomatische stabiele angina een lagere indicatie dan de huidige 2a indicatie.

Nieuws • 31-8-2014 • ESC - Barcelona - 2014

Nieuw LDL-verlagend middel is consistent effectief en veilig bij hypercholesterolaemie

ESC Journaal Het PCSK9-antilichaam alirocumab laat langdurig een veilige daling van LDL-c zien bij hoogrisico patiënten, en laat minder CV events zien in vergelijking tot placebo, in aanvulling op standaardtherapie (ODYSSEY LONG TERM).

3 minuten educatie • 31-8-2014, ESC - Barcelona 2014, Harry Crijns

IJzertherapie kan kwaliteit van leven hartfalenpatiënt verbeteren

ESC Journaal Uit de CONFIRM-HF blijkt dat intraveneuze ijzertherapie de kwaliteit van leven van een hartfalenpatiënt kan verbeteren. Prof.dr. Harry Crijns zou ook graag studies zien die een voordeel op morbiditeit en mortaliteit kunnen aantonen.

Nieuws • 30-8-2014 • ESC - Barcelona - 2014

Nieuw hartfalenmiddel verdubbelt sterftevoordeel van ACE-remmers

ESC Journaal PARADIGM-HF toont dat een nieuw hartfalenmiddel CV mortaliteit en ziekenhuisopname voor HF met 20% verbetert ten opzichte van enalapril, waarbij de kwaliteit van leven verbeterde.

Nieuws • 30-8-2014 • ESC - Barcelona - 2014

IJzerdeficiëntie behandelen bij HF verbetert functioneren en kwaliteit van leven

ESC Journaal IJzergebrek is een frequente comorbiditeit bij hartfalen. Een jaar ijzersuppletie gaf aanhoudende verbeteringen van de functionele capaciteit, symptomen en de kwaliteit van leven (CONFIRM-HF). .

Nieuws • 1-4-2014

PCSK9-remmer evolocumab geeft consistente en effectieve daling LDL-c in diverse patiëntengroepen

ACC 2014 In de MENDEL-2, DESCARTES en RUTHERFORD-2 studies gaf evolocumab indrukwekkende LDL-c dalingene en verbeteringen van het lipidenprofiel, terwijl het goed werd verdragen.

3 minuten educatie • 31-3-2014, ACC 2014, Erik Stroes

Vijf PCSK9-studies tonen steeds veiligheid en forse reductie LDL

ACC 2014  Op de ACC werd een cluster van vijf PCSK9-studies gepresenteerd. Prof. Erik Stroes (AMC Amsterdam), die zelf de presentatie van de GAUSS-2 in LBCT.3 voor zijn rekening nam, beschrijft de studies en licht de bedoeling van de clustering toe.

Nieuws • 30-3-2014 • ACC 2014

Evolocumab veelbelovend in patiënten die geen statines verdragen

ACC 2014  GAUSS-2: 12 weken behandeling met PCSK9-remmer evolocumab was effectief in het verlagen van LDL-c niveaus, ApoB en Lp(a), en werd goed getolereerd. De trial werd gepresenteerd door prof. Erik Stroes (internist, AMC Amsterdam).

Nieuws • 29-3-2014 • ACC 2014

Renale denervatie is veilig maar behaalt primaire effectiviteitseindpunt niet

ACC 2014 SYMPLICITY HTN-3: Renale denervatie met de Symplicity catheter gaf geen sterkere bloeddrukdaling na 6 maanden dan een sham-procedure, in patiënten met resistente hypertensie.

3 minuten educatie • 29-3-2014, ACC 2014, Willemien Verloop

SYMPLICITY HTN-3: terug naar de tekentafel?

ACC 2014 Willemien Verloop (UMC Utrecht), lid van de NVVC Werkgroep Renale Denervatie, zag dat de SYMPLICITY HTN-3 niet meer dan 2 mm/Hg verschil kon aantonen tussen de groep die renale denervatie kreeg en de controlegroep. Zeker niet het einde van renale denervatie, maar misschien wel reden om terug te gaan naar de tekentafel.

3 minuten educatie • 29-3-2014, ACC 2014, Peter Blankestijn

Aanknopingspunten voor de toekomst van renale denervatie

ACC 2014 Dr. Peter Blankestijn (UMC Utrecht) volgde de discussie van het panel na afloop van de presentatie van de SYMPLICITY HTN-3 in de eerste Late Breaking Clinical Trial op de ACC en zag aanknopingspunten voor een verdere ontwikkeling: adequate patiëntenselectie, verdere ontwikkeling van het device en meer zicht op de effectiviteit van het device zelf. 

 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: