Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

De ontwikkeling van antidota voor NOACs

12 dec. 2014


Nieuws • 8-12-2014

Experimenteel antidotum voor NOAC herstelt systemische bloedstolling

Antistollingsantidotum idarucizumab herstelt systemische bloedstolling na behandeling met dabigatran in gezonde vrijwilligers, dusdanig dat er weer fibrine kon worden gevormd.

Nieuws • 6-11-2014

Klein molecuul kan snel de antistollingsactiviteit van edoxaban teniet doen

PER977 herstelde stabiel baseline haemostase binnen 10-30 min na toediening van anticoagulans in gezonde vrijwilligers. Dit reversal agent bindt aan alle NOACs.

Nieuws • 6-10-2014

Positief resultaat met antidotum voor Factor Xa remmer

De eerste fase 3 studie met factor Xa remmer antidotum andexanet alfa heeft de primaire en secundaire eindpunten behaald en toont goed verdragen en effectieve omkering van de antistollingsactiviteit van apixaban.

3 minuten educatie • 22-9-2014, IVG, Zeist, 12 september 2014, Saskia Middeldorp en Pieter Willem Kamphuisen

NOACs en antidotum: pro en contra

IVG 2014  Tijdens het IVG symposium werd gedebatteerd over de noodzaak van een specifiek antidotum voor de NOACs. Prof. dr. Saskia Middeldorp (Amsterdam) verdedigde hierbij het ‘pro’ standpunt, terwijl prof. dr. Pieter Willem Kamphuisen (Groningen) sprak vanuit het ‘contra’ standpunt. Manon Slob vraagt hen naar hun stellingnames. 

Slides • 9-10-2014

Stelling: een specifiek antidotum voor NOACs is onnodig

IVG 2014 Prof.dr. Saskia Middeldorp (internist, AMC Amsterdam) debatteerde met prof.dr. Pieter Willem Kamphuisen (internist, UMC Groningen) over de vraag of er een antidotum voor de Nieuwe Orale AntiCoagulantia (NOACs) moet komen.

Slides • 9-10-2014

Stelling: een specifiek antidotum voor DOACs is nodig

IVG 2014 Prof.dr. Pieter Willem Kamphuisen (internist, UMC Groningen) debatteerde met prof.dr. Saskia Middeldorp (internist, AMC Amsterdam) over de vraag of er een antidotum voor de Nieuwe Orale AntiCoagulantia (NOACs) moet komen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: