Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

De rol van aspirine in cardiovasculair risicomanagement

12 dec. 20143 minuten educatie • 18-11-2014, AHA, Chicago, 2014, Freek Verheugt en Jur ten Berg

Aspirine niet effectief in grote Japanse studie: hoe nu verder?

AHA 201 4 Prof.dr. Freek Verheugt (Amsterdam) en dr. Jur ten Berg (Nieuwegein) bespreken de resultaten van een grote Japanse studie waarin het gebruik van aspirine in primaire preventie niet effectief bleek. De verwachting is dat aspirine niet zal verdwijnen maar wel minder gegeven zal gaan worden.

Nieuws • 17-11-2014 • AHA, Chicago, 2014

Lage dosis aspirine niet effectief als primaire CV preventie in Japanse ouderen

AHA 2014 De resultaten van het Japanse Primary Prevention Project (JPPP) wijzen uit dat oudere Japanse patiënten met CV risicofactoren geen baat hebben bij dagelijkse lage dosis aspirine om het algemene risico op atherosclerotische events te verminderen.

Slides • 8-12-2014

Aspirine verdiend met pensioen?

WCN 2014 Bekijk de presentatie van prof.dr. Freek Verheugt op het WCN congres 2014.

Nieuws • 14-8-2014 • Expert opinie

Prof. dr. Freek Verheugt: "Rol aspirine bij kankersterfte nog verre van duidelijk"

Prof.dr. F.W.A. Verheugt (Amsterdam) reageert op een artikel in Ann Oncol van deze week over het effect van profylactisch aspirinegebruik ten aanzien van kanker en CVD events.

Nieuws • 11-8-2014

Netto voordeel van primaire preventie van kanker en HVZ bij minimaal 5 jaar dagelijks aspirine

Profylactisch aspirinegebruik voor ten minste 5 jaar bij doseringen tussen de 75 en 325 mg/dag lijkt een gunstig voordeel-risico-profiel te geven, ten aanzien van kanker en CVD events.

Nieuws • 6-5-2014

FDA: geen aspirine als primaire preventie van myocardinfarct en beroerte

De FDA meldt dat aspirine geen indicatie krijgt voor primaire preventie van een eerste myocardinfarct of beroerte, in mensen zonder hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis.

Literatuur • 23-4-2014 • Davidson BL et al., JAMA Intern Med. 2014

Zelfs incidenteel NSAID of aspirinegebruik geeft hoger bloedingsrisico tijdens antistollingstherapie

Een klinisch relevante stijging van bloedingen werd gezien in patiënten die worden behandeld voor VTE, die gelijktijdig anticoagulantia en NSAIDs of aspirine gebruiken.

3 minuten educatie • 31-3-2014, ACC 2014, Freek Verheugt

Twee studies met gevolgen voor de praktijk: POISE-2 en HEAT-PPCI

ACC 2014  De Late Breaking Clinical Trials op maandag brachten twee belangrijke studies die waarschijnlijk gevolgen gaan hebben voor de klinische praktijk: de POISE-2 (aspirine bij niet cardiale chirurgie) en de HEAT-PPCI (bivalirudine versus heparine bij primaire PCI). Prof. Freek Verheugt (Amsterdam) legt uit wat er aan de hand is.

Nieuws • 31-3-2014 • ACC 2014

Perioperatieve aspirine bij niet-cardiale chirurgie voorkomt sterfte of MI niet

ACC 2014 POISE-2: Aspirinebehandeling rondom niet-cardiale chirurgie had geen invloed op de frequentie van sterfte, MI, beroerte, maar was geassocieerd met meer ernstige bloedingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: