Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

De HDL-hypothese: functie vs. concentratie

15 dec. 2014


3 minuten educatie • 1-12-2014, WCN 2014, John Kastelein

Drie fundamentele veranderingen in lipidenland

WCN 2014 Prof.dr. John Kastelein (Amsterdam) zag recentelijk drie fundamentele veranderingen in lipidenland: 1) de IMPROVE-IT liet zien dat statines niet het enige effectieve middel zijn om LDL te verlagen; 2) essentieel voor HDL is de efflux-capaciteit; 3) triglyceriden zijn een risicofactor waar de STRENGTH ons meer over gaat vertellen.

Nieuws • 24-11-2014

Experimentele apolipoproteïne A-1 infusietherapie verhoogt cholesterolefflux

AHA 2014 Wekelijkse infusies met CSL112 verwijdert cholesterol uit de arteriën, wat mogelijk het mechanisme is via welke het vroege terugkerende CV events verminderd na myocardinfarct.

Nieuws • 19-11-2014

HDL functie betere voorspeller voor toekomstige atherosclerotische CV events dan HDL-c niveau

AHA 2014 HDL cholesterol efflux capaciteit was omgekeerd geassocieerd met het optreden van atherosclerotische aandoeningen in ruim 9 jaar follow-up van patiënten die bij baseline vrij waren van CV ziekte.

Literatuur • 30-7-2014 • Hernáez A et al., Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2014

Olijfolie polyfenolen vergroten de cholesterol effluxcapaciteit van HDL

Een studie in gezonde vrijwilligers toont dat drie weken consumptie van olijfolie met hoge polyfenolcontent versterkte zowel de biologische functie als biochemische eigenschappen van HDL.

Literatuur • 21-7-2014 • Keene D et al., BMJ. 2014

HDL-verhogende middelen verlagen CV morbiditeit en sterfte niet

Een meta-analyse van studies die niacine, fibraten en CETP-remmers onderzochten, laat zien dat geen van deze HDL-verhogende middelen een significant effect heeft op sterfte en CV aandoeningen.

Nieuws • 18-6-2014 • Heart Juni 2014

Meta-analyse: geen aanwijzingen dat HDL verhogen CV events vermindert

Een meta-analyse van gegevens van 117.411 patiënten in RCTs onderbouwt de observationele hypothese niet dat HDL-verhogende middelen naast statines CV events en sterfte verminderen.

Literatuur • 1-5-2014 • Tardif JC et al., Eur Heart J 2014

Alweer teleurstellende resultaten met HDL-therapie, nu met HDL-mimeticum

CHI-SQUARE is de vierde studie die HDL-infusie evalueerde en die geen therapeutisch voordeel kon aantonen bij atherosclerose in patiënten met een recent acuut coronair syndroom.

Literatuur • 18-3-2014 • Ray KK et al., Eur Heart J 2014

CETP remming verhoogt HDL-c niveaus maar verbetert HDL functie slechts in beperkte mate

CETP remming met dalcetrapib verhoogt HDL-c en apolipoproteïne A1, alsmede cholesterolefflux, met name via niet-ABCA1-gemediëerde pathways.

Nieuws • 27-1-2014 • Expert opinie

Erik Stroes: 'de belofte van HDLc verhoging blijft vooralsnog dus gewoon bestaan'

Prof.dr. E.S.G. Stroes (AMC Amsterdam) reageert op een artikel in Nature Medicine van 26 januari 2014 over dysfunctioneel en pro-inflammatoir apoA1 dat elders op deze website wordt besproken.

Literatuur • 27-1-2014 • Huang et al., Nature Medicine 2014

Dysfunctioneel en pro-inflammatoir apoA1 aanwezig in atherosclerotische plaque

Geoxideerd apoA1 in humane atheroma is niet geassocieerd met HDL en heeft pro-inflammatoire effecten. Circulerende niveaus voorspellen CAD en CV risico, maar zijn niet specifiek voor atherosclerose.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: