Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Is er nog een rol voor renale denervatie na SYMPLICITY-HTN?

15 dec. 2014


Literatuur • 25-11-2014 • Kandzari DE et al., Eur Heart J. 2014

Post hoc analyse SYMPLICITY HTN-3 werpt licht op mogelijke oorzaak van onverwachte resultaten

Diverse mogelijke confounding factoren verklaren kunnen wellicht de onverwachte bloeddrukrespons verklaren in de sham-controlearm en in de renale denervatie-arm. Deze inzichten kunnen toekomstige studieopzetten verbeteren.

Literatuur • 14-7-2014 • Esler MD et al., Eur Heart J. 2014

Renale denervatie geeft duurzame bloeddrukverlaging tot ten minste 36 maanden

36 maanden follow-up van RDN-behandelde patiënten en 30 maanden follow-up van RDN-behandelde patiënten die eerst de controlegroep van SYMPLICITY HTN-2 vormden, toont duurzaam bloeddrukverlagend effect.

10 minuten educatie • 6-4-2014 • Dr. Peter Blankestijn

Renale denervatie: lessen van SYMPLICITY-HTN-3 en registry data

De resultaten van de SYMPLICITY HTN-3 studie werden gepresenteerd tijdens het congres van de American College of Cardiology (ACC) in Washington en gelijktijdig gepubliceerd in het New England Journal of Medicine . Dr. Peter Blankestijn (nefroloog, UMC Utrecht) bespreekt de implicaties voor de toekomst van renale denervatie bij de behandeling van therapieresistente hypertensie.

Nieuws • 30-3-2014 • ACC 2014

Registry toont dat renale denervatie veilig is in ‘real world’ en dat bloeddruk daalt

ACC 2014 De Global SYMPLICITY Registry is de grootste database voor patiënten met therapieresistente hypertensie. Uitkomsten van de eerste 1000 patiënten zijn ten minste even goed als in de sham-gecontroleerde studie SYMPLICITY HTN-3 die elders op deze website wordt besproken.

3 minuten educatie • 30-3-2014, ACC 2014, Michiel Voskuil

Selectie van patiënten voor renale denervatie

ACC 2014  Een dag na de presentatie van de resultaten van de sham-gecontroleerde SYMPLICITY HTN-3 werden de resultaten van een registry van hetzelfde device gepresenteerd. Dr. Michiel Voskuil (Utrecht) merkt op dat de bloeddrukdaling veel uitgesprokener is in bepaalde groepen patiënten uit de registry, wat mogelijk deels de resultaten van de gerandomiseerde studie kan verklaren.

Nieuws • 29-3-2014 • ACC 2014

Renale denervatie is veilig maar behaalt primaire effectiviteitseindpunt niet

ACC 2014 SYMPLICITY HTN-3: Renale denervatie met de Symplicity catheter gaf geen sterkere bloeddrukdaling na 6 maanden dan een sham-procedure, in patiënten met resistente hypertensie.

3 minuten educatie • 29-3-2014, ACC 2014, Willemien Verloop

SYMPLICITY HTN-3: terug naar de tekentafel?

ACC 2014 Willemien Verloop (UMC Utrecht), lid van de NVVC Werkgroep Renale Denervatie, zag dat de SYMPLICITY HTN-3 niet meer dan 2 mm/Hg verschil kon aantonen tussen de groep die renale denervatie kreeg en de controlegroep. Zeker niet het einde van renale denervatie, maar misschien wel reden om terug te gaan naar de tekentafel.

3 minuten educatie • 29-3-2014, ACC 2014, Peter Blankestijn

Aanknopingspunten voor de toekomst van renale denervatie

ACC 2014 Dr. Peter Blankestijn (UMC Utrecht) volgde de discussie van het panel na afloop van de presentatie van de SYMPLICITY HTN-3 in de eerste Late Breaking Clinical Trial op de ACC en zag aanknopingspunten voor een verdere ontwikkeling: adequate patiëntenselectie, verdere ontwikkeling van het device en meer zicht op de effectiviteit van het device zelf. 

3 minuten educatie • 10-2-2014, UMC Utrecht, Prof. Pieter Doevendans

De toekomst van renale denervatie

In afwachting van de presentatie van de SYMPLICITY op het congres van de ACC eind maart gaat prof. Pieter Doevendans (cardioloog en voorzitter NVVC Werkgroep Renale Denervatie) in op de toekomst van renale denervatie. Dat er een toekomst is, lijkt hem duidelijk.

3 minuten educatie • 27-1-2014, UMC Utrecht, Dr. Wilko Spiering

Renale denervatie in stroomversnelling

De eerste gerandomiseerde studie (SYMPLICITY) kon tegen de verwachting in geen effectiviteit voor renale denervatie aantonen, waardoor het onderzoeksproces opeens in een stroomversnelling terecht is gekomen. Dr. Wilko Spiering (UMC Utrecht) bespreekt de stand van zaken.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: