Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuwe inzichten voor management van hypertensie

15 dec. 2014


Literatuur • 9-12-2014 • Martins-Meneses DT et al., Int J Cardiol. 2014

Pilates voor verlaging van de bloeddruk

16 weken beoefenen van pilates verbeterde de bloeddruk, taille- en heupomtrek en vergrootte de lengte, flexibiliteit en kracht in vrouwen die langer dan 6 maanden niet hadden gesport.

Literatuur • 25-11-2014 • Kandzari DE et al., Eur Heart J. 2014

Post hoc analyse SYMPLICITY HTN-3 werpt licht op mogelijke oorzaak van onverwachte resultaten

Diverse mogelijke confounding factoren verklaren kunnen wellicht de onverwachte bloeddrukrespons verklaren in de sham-controlearm en in de renale denervatie-arm. Deze inzichten kunnen toekomstige studieopzetten verbeteren.

3 minuten educatie • 5-11-2014, EPCCS, Brussel, 18-19 september 2014, Prof.dr. Daniel Duprez

Alcohol als risicofactor voor hypertensie

EPCCS 2014 Is het tijd om evenveel belang te gaan hechten aan alcohol als risicofactor als aan roken? De vraag wordt gesteld door prof.dr. Daniel Duprez (Minnesota), gezien het lineair verband tussen alcoholgebruik en het ontwikkelen van hypertensie.

Literatuur • 4-11-2014 • Arora P et al., Circulation Oct. 30 2014

Geen causaal verband tussen vitamine D suppletie en veranderingen in bloeddruk

De DAYLIGHT studie randomiseerde individuen met prehypertensie of hypertensie naar een hoge of lage dosis vitamine D-suppletie. Er werd geen effect gezien van vitamine D op bloeddruk.

Literatuur • 14-10-2014 • Tikkanen I et al., Diabetes Care. 2014

SGLT2 remming verlaagt bloeddruk in patiënten met T2DM en hypertensie

Fase III resultaten tonen dat 12 weken behandeling met SGLT2 remmer empagliflozine veilig de bloeddruk verbetert en HbA1c en lichaamsgewicht verlaagt, in hypertensieve T2DM patiënten.

Literatuur • 28-7-2014 • Bangalore S et al., Eur Heart J. 2014

Intensieve lipidenverlaging vermindert CV morbiditeit en CHD mortaliteit bij resistente hypertensie

In de TNT trial verlaagde behandeling met atorvastatine 80 mg bij patiënten met behandelresistente hypertensie het risico op het primaire eindpunt aanzienlijk, ten opzichte van atorvastatine 10 mg.

Literatuur • 23-7-2014 • Khalesi S et al., Hypertension. 2014

Probiotica kunnen de bloeddruk verlagen

Meta-analyse laat zien dat consumptie van probiotica een bescheiden verlaging van systolische en diastolische bloeddruk kan geven. Probiotica kunnen worden ingezet voor betere bloeddrukbeheersing.

10 minuten educatie • 21-7-2014 • Bert-Jan van den Born

Maandthema Hypertensie - juli 2014

CVGK stelde de volgende vragen over hypertensie aan dr. Bert-Jan van den Born (AMC Amsterdam). 1. Wat is de belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen 10 jaar? 2. Welk lopend onderzoek schept grote verwachtingen? 3. Welk onderzoek is hard nodig om de kliniek te verbeteren?

Literatuur • 14-7-2014 • Esler MD et al., Eur Heart J. 2014

Renale denervatie geeft duurzame bloeddrukverlaging tot ten minste 36 maanden

36 maanden follow-up van RDN-behandelde patiënten en 30 maanden follow-up van RDN-behandelde patiënten die eerst de controlegroep van SYMPLICITY HTN-2 vormden, toont duurzaam bloeddrukverlagend effect.

Literatuur • 3-6-2014 • Rapsomaniki E et al., Lancet. 2014 May 31

Invloed van hypertensie varieert met verschillende CV uitkomsten en leeftijd

Uiteenlopende associaties tussen CV uitkomsten en hoge bloeddruk, en op verschillende leeftijden. Systolische hypertensie lijkt belangrijker dan DBP. BP-verlagende strategieën moeten verbeterd.

Nieuws • 20-5-2014

Waarom het Mediterrane dieet goed voor u is

Een studie in muizen toont aan dat het eten van de combinatie van onverzadigde vetten en nitriet-rijke producten (olijfolie en bladgroenten) beschermt tegen hypertensie.

Literatuur • 17-4-2014 • Cheng J et al., JAMA Intern Med. 2014

ACE-remmers verminderen CV morbiditeit en mortaliteit bij diabeten

Meta-analyse toont dat ACEIs en ARBs verschillend het risico op sterfte door alle oorzaken, CV sterfte en CV events beïnvloeden in patiënten met DM. ACEIs verminderen het risico, maar ARBs niet.

10 minuten educatie • 6-4-2014 • Dr. Peter Blankestijn

Renale denervatie: lessen van SYMPLICITY-HTN-3 en registry data

De resultaten van de SYMPLICITY HTN-3 studie werden gepresenteerd tijdens het congres van de American College of Cardiology (ACC) in Washington en gelijktijdig gepubliceerd in het New England Journal of Medicine . Dr. Peter Blankestijn (nefroloog, UMC Utrecht) bespreekt de implicaties voor de toekomst van renale denervatie bij de behandeling van therapieresistente hypertensie.

Nieuws • 30-3-2014 • ACC 2014

Registry toont dat renale denervatie veilig is in ‘real world’ en dat bloeddruk daalt

ACC 2014 De Global SYMPLICITY Registry is de grootste database voor patiënten met therapieresistente hypertensie. Uitkomsten van de eerste 1000 patiënten zijn ten minste even goed als in de sham-gecontroleerde studie SYMPLICITY HTN-3 die elders op deze website wordt besproken.

Literatuur • 25-2-2014 • Yokoyama Y et al., JAMA Intern Med. 2014

Vegetarisch eten geassocieerd met lagere bloeddruk

Meta-analyse van klinische trials en observationele studies toont aan dat het nuttigen van een vegetarisch dieet is geassocieerd met lagere systolische en diastolische bloeddruk.

Literatuur • 20-2-2014 • Malik et al., Am J Cardiol, 2014

Consumptie van suikerhoudende dranken geassocieerd met hoge bloeddruk

Systematisch review suggereert dat consumptie van meer dan 1 portie per dag is geassocieerd met een verhoogd risico op het ontwikkelen van hypertensie.

3 minuten educatie • 14-2-2014, Nieuwegein, Dr. Jan van der Heijden

Veelbelovende eerste resultaten nieuw device voor behandeling therapieresistente hypertensie

Dr. Jan van der Heijden (Nieuwegein) is hoofdonderzoeker van de CALM-FIM, een first-in-man trial met een veelbelovend, nieuw device voor patiënten met therapieresistente hypertensie.

Literatuur • 13-1-2014 • Chalmers et al., Hypertension 2014

Drievoudige antihypertensieve therapie verlaagt sterfte bij T2DM

Toevoeging van een calciumkanaalblokker aan de combinatie van een ACE-remmer en een diureticum verlaagt, op veilige wijze, de mortaliteit meer dan deze combinatie zonder CCB .

Literatuur • 9-1-2014 • Köhler S et al. Hypertension. 2013

Tijdige behandeling van hypertensie beperkt cognitieve achteruitgang

Zowel chronische als incidente hypertensie, vooral als jonger dan 65 jaar, geassocieerd met cognitieve achteruitgang. Niet- gecontroleerde hypertensie had een slechtere uitkomst.

Nieuws • 7-1-2014

Praktische nieuwe ASH/ISH richtlijn over diagnostiek en behandeling van hoge bloeddruk

De American Society of Hypertension en de International Society of Hypertension doen aanbevelingen over management van hypertensie, ongeacht beschikbare technologie.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: