Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Welke nieuwe richtlijnen werden in 2014 gepubliceerd?

16 dec. 2014Nieuws • 10-11-2014

Nieuwe AHA/ASA richtlijn over primaire beroertepreventie

Dit statement geeft een update van evidence-based behandelopties en benadrukt het belang van een gezond dieet, lichaamsbeweging en bloeddrukcontrole in effectieve strokepreventie.

Nieuws • 21-10-2014

AHA vat richtlijnen samen over management CVD risicofactoren bij jonge diabeten

De American Heart Association heeft een wetenschappelijk statement uitgegeven over management van risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen (CVD) bij jongeren met diabetes.

Nieuws • 12-8-2014

CVD risico in diabetes type 1 of 2: hetzelfde of juist niet?

AHA en ADA publiceerden een overzicht van de huidige inzichten in verschillen in pathofysiologie tussen T1DM en T2DM, en roepen op tot meer onderzoek naar mechanismen van CVD risico in T1DM.

Nieuws • 11-8-2014

AHA/ASA adviseert patiënten te informeren over risico op cervicale dissectie bij nek ‘kraken’

Hoewel een causaal verband niet is aangetoond, moeten patiënten geïnformeerd worden over het statistische verband tussen cervicale manipulatieve therapie en cervicale arteriële dissectie.

Nieuws • 5-8-2014

Nieuwe Europese en Amerikaanse richtlijnen over management van CV risico bij niet-cardiale chirurgie

De ESC/ESA en AHA/ACC richtlijnen focussen op cardiovasculair management van patiënten die niet-cardiale chirurgie moeten ondergaan, bij wie hartziekte een mogelijke bron van complicaties is.

Nieuws • 16-6-2014 • WG HF voorjaar 2014

Op weg naar beter inzicht in de kwaliteit van de Nederlandse hartfalenzorg

Werkgroep HF Voorjaar 2014 Een discussie over het nut en de uitdagingen van gebruik van prestatie-indicatoren om kwaliteit van hartfalenzorg te meten, inclusief een initiatief om kwaliteit te registreren en te meten.

Nieuws • 11-2-2014

Eerste richtlijn beroertepreventie bij vrouwen

De American Heart Association (AHA) en de American Stroke Association publiceerden een richtlijn die specifiek in gaat op stroke-risicofactoren die uniek zijn voor of meer voorkomen bij vrouwen. Met commentaar van dr. Yolande Appelman (voorzitter NVVC Werkgroep Gender).

Nieuws • 7-1-2014

Praktische nieuwe ASH/ISH richtlijn over diagnostiek en behandeling van hoge bloeddruk

De American Society of Hypertension en de International Society of Hypertension doen aanbevelingen over management van hypertensie, ongeacht beschikbare technologie.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: