Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Dossier antistolling: ervaringen nieuwe anticoagulantia in de dagelijkse klinische praktijk

2 mrt. 2015


Nieuws • 3-3-2015

Reactie NVVC op onrust bij patiënten na recente berichtgeving over NOACs

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft een persbericht verspreid om patiënten te informeren in reactie op onrust die ontstond na de radio-uitzending van ARGOS over nieuwe antistollingsmiddelen.

Nieuws • 28-2-2015

Reactie producent op recente NOAC-berichtgeving

Gezien de recente eenzijdige berichtgeving in de media omtrent een vermeend gevaar van nieuwe orale anticoagulantia, is de CVGK-redactie van mening dat ook de reactie van Boehringer Ingelheim een podium verdient.

Nieuws • 2-3-2015

Beroertepreventie in atriumfibrilleren (SPAF) in eerstelijnszorg: EPCCS consensusdocument

Europese huisartsen bespraken ontwikkelingen in het SPAF-veld en de gevolgen daarvan voor de eerstelijnszorg en stelden een praktisch document op om huisartsen te begeleiden bij het verlenen van optimale zorg aan patiënten met atriumfibrilleren.

Nieuws • 2-12-2014

Veiligheid en effectiviteit van dabigatran bij atriumfibrilleren bevestigd in klinische praktijk

Twee studies concludeerden dat in de dagelijkse klinische praktijk behandeling met dabigatran gepaard ging met minder ernstige bloedingen en CVAs dan warfarine bij atriumfibrilleren.
 

3 minuten educatie • 19-11-2014, AHA, Chicago,2014, Jennie Korenstra

Posterpitch Jennie Korenstra (Groningen)

AHA 2014 Jennie Korenstra (Groningen) doet een posterpitch over haar onderzoek doet een posterpitch over haar onderzoek Efficacy and Safety of Dabigatran versus Acenocoumarol in “Real World” Patients With Atrial Fibrillation.

10 minuten educatie • 11-11-2014 • Prof. Harry Crijns

NOACs bij cardioversie

Prof.dr. Harry Crijns (cardioloog, Maastricht UMC) bespreekt antistolling bij cardioversie aan de hand van de resultaten van de X-VERT studie, gepresenteerd op het congres van de European Society of Cardiology (ESC) in Barcelona op 2 september 2014.

Nieuws • 2-9-2014 • ESC - Barcelona, 2014

NOAC veilig alternatief voor vitamine K antagonist rondom cardioversie bij AF

ESC Journaal In de X-VERT trial werd een vergelijkbaar lage incidentie van CV events gezien met rivaroxaban als met VKA, en rivaroxaban verkortte de duur van uitstel van cardioversie.

3 minuten educatie • 13-10-2014, Nationale Antistollingsdag, 2 oktober 2014

Worden patiënten in Nederland geschaad door de afwachtende houding ten aanzien van NOACs?

Antistollingsdag 2014  Dr. Wim Opstelten (Amersfoort) debatteerde met prof.dr. Saskia Middeldorp (Amsterdam) over de vraag of de terughoudendheid in Nederland ten aanzien van NOACs schadelijk is voor de patiënt.

3 minuten educatie • 6-10-2014, Utrecht, Saskia Middeldorp

Worden patiënten in Nederland geschaad door de afwachtende houding ten aanzien van NOACs?

Antistollingsdag 2014  Prof.dr. Saskia Middeldorp (Amsterdam) debatteerde met huisarts Wim Opstelten (Utrecht) over de vraag of de terughoudendheid in Nederland ten aanzien van NOACs schadelijk is voor de patiënt.

Nieuws • 7-10-2014

Eerste Nationale Antistollingsdag groot succes

Professionals uit verschillende disciplines die te maken hebben met antitrombotisch management wisselden ervaringen uit en discussieerden over behandelscenario’en dilemma’s.

Nieuws • 25-7-2014

BMJ bekritiseert veiligheid en toepassing dabigatran

British Medical Journal zegt dat informatie is achtergehouden over het belang van monitoring van plasmaniveaus van dabigatran. Een samenvatting van de kritiek en een reactie van de producent.

Nieuws • 25-7-2014

Een nuancering uit de kliniek over de kritische BMJ publicaties over dabigatran

Dr. Michiel Coppens (internist, AMC Amsterdam) deelt zijn reactie op de kritische publicaties in BMJ van deze week over de veiligheid van het gebruik van dabigatran.

Nieuws • 19-6-2014 • NICE clinical guideline Atrial Fibrillation

NICE-richtlijn AF: vele beroertes en sterfgevallen te voorkomen door gebruik van effectieve antistolling

Bijgewerkte richtlijn benadrukt de noodzaak dat mensen met atriumfibrilleren  (AF)  de juiste behandeling krijgen om hun kans op overlijden ten gevolge van een beroerte te verlagen.

Literatuur • 17-6-2014 • Halperin JL et al., Circulation 2014

Rivaroxaban ook in ouderen effectief ter preventie van beroerte bij atriumfibrilleren

Factor Xa remming is even effectief als aangepaste dosering-warfarine om patiënten ouder dan 75 met niet-valvulair AF te antistollen, ter preventie van beroerte en systemische embolie

Nieuws • 14-5-2014

Geruststellende bevindingen met dabigatran in oudere patiëntenpopulatie

Grote FDA studie bevestigt lager risico op ischaemische beroerte, intracraniële bloeding en sterfte, en hoger risico op gastrointestinale bloeding, maar vindt geen hoger risico op myocardinfarct.

3 minuten educatie • 17-3-2014, CVC 2014, Prof. Pieter Willem Kamphuisen

DOACs in België, Duitsland en Nederland

CVC 2014  In Nederland worden directe orale anticoagulantia (DOACs) veel minder voorgeschreven dan in België en Duitsland. Prof. Pieter Willem Kamphuisen (UMCG) gaat in op de oorzaken van dit opvallende verschil en doet de suggestie om van de trombosediensten antistollings-expertisecentra te maken.

3 minuten educatie • 3-3-2014, AMC Amsterdam, Michiel Coppens

Vergoeding DOACs bij DVT en longembolie zou niet meer dan logisch zijn

Onlangs adviseerde het CVZ om de indicaties voor rivaroxaban niet te verruimen. Dr. Michiel Coppens (internist AMC) werd daardoor verrast. Een vergoeding van Directe Orale Anticoagulantia (DOACs) voor DVT en longembolie is gezien het beschikbare bewijs niet meer dan logisch.

Literatuur • 14-1-2014 • Beyer-Westendorf et al., Eur Heart J. 2014

Periprocedureel stoppen met NOACs is veilig. Heparine-overbrugging niet aanbevolen

Chirurgische of interventionele ingrepen komen vaak voor bij patiënten op NOACs. NOAC gebruik kan veilig worden onderbroken en overbrugging met heparine verbetert het resultaat niet. 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: