Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Statinebehandeling vermindert ziekenhuisopname voor hartfalen

Nieuws - 25 mrt. 2015

Statins reduce hospital admission for heart failure

Presented as a Clinical Latebreaker at the EAS 83rd Annual Congress, Glasgow, Scotland, UK (March 21-25, 2015)
 
Een meta-analyse van 17 statinestudies met meer dan 100 000 patiënten, laat zien dat statinebehandeling leidde tot 10% significante daling van ziekenhuisopname voor hartfalen over gemiddeld 4 jaar behandeling.
 
De lead author, dr. David Preiss, Institute of Cardiovascular and Medical Sciences, University of Glasgow, UK zegt: ‘Hartfalen is invaliderend, duur om te behandelen, met name in de vergevorderde stadia, en patiënten hebben een slechte uitkomst. Hoewel lang is aangenomen dat statines de ontwikkeling van hartfalen verminderen simpelweg omdat ze hartaanvallen voorkomen, was dit tot onze verbazing nooit definitief aangetoond. De resultaten van deze meta-analyse laat duidelijke een bescheiden, maar significant voordeel zien, door het verminderen van ziekenhuisopname voor hartfalen met 10%, hetgeen klinische belangrijk is.’
 
De belangrijkste oorzaak van hartfalen is coronair arterielijden. Doorgaans zijn er, als de conditie verergert, meer frequente ziekenhuisopnames en stijgende kosten gepaard gaande met de behandeling. Ongeveer 5% van alle spoedopnames in het ziekenhuis zijn een gevolg van hartfalen, maar, gezien de verouderende populatie, dit getal kan in de komende 25 jaar oplopen met ten minste 50%, hetgeen het belang van preventie onderstreept. De uitdaging waar alle Europese gezondheidssystemen tegenaan lopen is hoe om te gaan met de toenemende kosten van de behandeling van hartfalen.
 
Statines verminderen het risico op hartaanval in patiënten met en zonder al bestaande hartziekte, en zouden daarom in theorie een gunstig effect moeten hebben op de behandeling van hartfalen, en de waarschijnlijkheid van ziekenhuisopname verminderen. Geen van de eerdere placebo-gecontroleerde statinestudies heeft echter data opgeleverd die definitief een daling van het risico op hartfalen kunnen aantonen.
 
Onderzoekers van de Universiteit van Glasgow werkten samen met collega’s uit Europa, de Verenigde Staten en Azië om ongepubliceerde data te evalueren van 132 568 deelnemers die werden geïncludeerd in 17 statinestudies, en werden gevolgd voor gemiddeld 4.3 jaar. De studies werden uitgevoerd in patiënten met en zonder coronaire arterieziekte, en iedere studie includeerde minstens 1000 deelnemers met een follow-up van minstens één jaar. Drie eindpunten kregen specifieke interesse: een eerste niet-fatale ziekenhuisopname voor hartfalen, sterfte door hartfalen en een samenstelling van beide eindpunten.
 
De analyse toonde aan:
  • Een 10% daling van eerste ziekenhuisopname voor hartfalen (RR: 0.90, 95%CI: 0.84 to 0.97). Over het geheel genomen zouden 200 patienten met hartziekte moeten worden behandeld gedurende 5 jaar om één ziekenhuisopname te voorkomen.
  • 8% daling van het samengestelde eindpunt, gedreven door het effect van statinebehandeling op ziekenhuisopname voor hartfalen (RR: 0.92, 95%CI: 0.85 to 0.99).
  • Er waren onvoldoende data om aan te tonen dat statinebehandeling sterfte door hartfalen kan verminderen (RR: 0.97, 95%CI: 0.80 to 1.17).
De 10% daling van ziekenhuisopname voor hartfalen kan gemakkelijk een onderschatting zijn van het echte effect, aangezien de studies gemiddeld maar 4 jaar duurden, en de data alleen het eerste optreden van hartfalen betrof. Gezien de toenemende data die een toegevoegd voordeel van statines laten zien op de lange termijn, is de 10% daling maar het begin van het voordeel van statinetherapie. Bovendien, als alle hartfalen-ziekenhuisopnames mee in overweging waren genomen, verwachten we dat het voordeel nog veel groter zou zijn,’ aldus dr. David Preiss.

Interessant genoeg kon het voordeel van statines op ziekenhuisopnames voor hartfalen niet volledig worden verklaard door een daling van hartaanvallen. Opmerkelijk was dat vergelijkbare dalingen van hartfalen-opnames werden gezien onafhankelijk van of patiënten een hartaanval doormaakten of niet voordat zij hartfalen ontwikkelden (respectievelijk 13 en 9% reductie van het risico). Volgens Preiss ‘is het waarschijnlijk dat statines de mate van ischaemie die voor een hartaanval ontstaat vermindert, hetgeen leidt tot een daling van het aantal mensen met andere ischaemische events en de chronische impact op het hart vermindert. Echter, een nog onbekend pleiotropisch effect kan niet worden uitgesloten en verdere studie van mogelijke mechanismen is noodzakelijk.’


Bron

Press release European Atherosclerosis Society, 83rd Annual Congress, Glasgow, Scotland, UK
Deze studie werd gelijktijdig gepubliceerd in European Heart Journal

Deel deze pagina met collega's en vrienden: