Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Antidotum heft binnen enkele minuten antistollingseffect van NOAC op in patiënten

Nieuws - 22 juni 2015

De resultaten van een interim analyse van de fase III RE-VERSE AD studie laten zien dat 5 gram idarucizumab direct het antistollingseffect van dabigatran opheft in patiënten bij wie de antistolling met spoed gecoupeerd moet worden. Er werden geen veiligheidsproblemen of signalen van een protrombotisch effect in combinatie met idarucizumab gevonden. De resultaten werden vandaag gepresenteerd op het International Society of Thrombosis and Haemostasis 2015 congres in Toronto, Canada, en gelijktijdig gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.
 
Idarucizumab is een gehumaniseerd antilichaamfragment, of Fab, gericht tegen dabigatran. Het bindt alleen aan dabigatranmoleculen, waardoor hun antistollingseffect wordt geneutraliseerd, zonder te interfereren met de stollingscascade.
 
“Deze interim analyse van de RE-VERSE AD is voor de medische wereld van groot belang omdat het een eerste kijk geeft op het effect van een antidotum tegen een noac (non-vitamin K antagonist oral anticoagulant) in dagelijks bestaande spoedsituaties,” aldus Prof. dr. S. Middeldorp, vasculair internist in het Academisch Medisch Centrum en onderzoeker van de RE-VERSE AD. Van Middeldorp vervolgt: “Zoals al eerder bleek uit onderzoek met gezonde vrijwilligers, wordt met idarucizumab ook in patiënten, binnen enkele minuten het antistollingseffect van Pradaxa volledig en aanhoudend gestopt - zelfs in de weinig voorkomende spoedeisende situaties zoals die in RE-VERSE AD werden onderzocht. ”
 
RE-VERSE AD is opgezet om verschillende soorten patiënten en dagelijkse spoedeisende situaties te evalueren die zorgprofessionals tegen kunnen komen. De brede inclusiecriteria verzekeren dat zelfs de meest ernstig zieke of gewonde patiënten (bijvoorbeeld patiënten met sepsis of een ernstige intracraniële bloeding), die urgente omkering van het effect van dabigatran behoeven, in de studie worden geïncludeerd. Patiënten werden ingedeeld in twee groepen: (A) patiënten met ongecontroleerde of levensbedreigende bloedingscomplicaties, zoals intracraniële bloeding of ernstig trauma na een auto-ongeluk (Groep A, n=51), of (B) patiënten die spoedoperatie nodig hebben of een invasieve procedure moeten ondergaan, zoals chirurgie van een open breuk na een val (Groep B, n=39).
Het primaire eindpunt van de studie was de mate van omkering van het antistollingseffect van dabigatran dat werd bereikt met 5 g idarucizumab binnen 4 uur, gemeten met diluted thrombin time (dTT) en ecarin clotting time (ECT).
 
De interim analyse van RE-VERSE AD bevat gegevens van 90 patiënten in spoedsituaties die dabigatran namen en bij wie gecoupeerd moest worden. Van de 81 patiënten met een verhoogde antistollingswaarde bij baseline, zoals gemeten met ECT, toonden de resultaten dat:
  • Het onderzoek behaalde het primaire eindpunt; 100 procent maximale omkering van het antistollend effect van dabigatran als mediaan gemeten over alle patiënten.
  • Het couperende effect was onmiddellijk duidelijk na toediening van de eerste flacon idarucizumab en was compleet bij alle patiënten op één na.
  • Na 4 én 12 uur wezen laboratoriumtests uit dat bijna 90 procent van de patiënten een normale stollingswaarde had.
  • Bij 92 procent van de patiënten die een operatie of invasieve procedure nodig hadden, werd een normale bloedstolling (hemostase) tijdens de ingreep gemeld.
  • Er waren geen signalen van een protrombotisch effect na toediening van idarucizumab.
  • Bij 5 patiënten traden trombotische complicaties op, geen van deze patiënten gebruikte antitrombotische geneesmiddelen op het moment van de complicatie.
  • Er waren in totaal 18 overlijdensgevallen. Sterfte binnen 96 uur na opname in het onderzoek bleek verband te houden met de oorspronkelijke reden van de spoedopname in het ziekenhuis, terwijl alle latere voorvallen verband bleken te houden met comorbiditeiten.
 “Deze real-world resultaten van RE-VERSE AD zijn zeer bemoedigend en laten zien hoe idarucizumab kan bijdragen aan de zorg voor patiënten in spoedeisende situaties,” zo zegt Jos Kuijs, Medical Director Boehringer Ingelheim in Nederland. “Aan het begin van dit jaar werd door het Europees Geneesmiddelenbureau een versnelde beoordelingsprocedure gestart voor de registratie van idarucizumab."
 

Bron:

Persbericht Boehringer Ingelheim 22 juni 2015
Vind het artikel online bij NEJM
Fase I resultaten met idarucizumab in gezonde vrijwilligers zijn vorige week gepubliceerd in The Lancet.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: