Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

De laatste ontwikkelingen in behandelopties voor hartfalen

7 juli 2015

Een overzicht van het nieuws van de laatste maanden uit hartfalenland, om uw kennis op te frissen over oude en nieuwe behandelmogelijkheden.

Literatuur • 25-6-2015 • Preiss D et al., Eur Heart J 2015

Statinebehandeling geeft lichte daling van risico op hospitalisatie voor hartfalen

In primaire en secundaire preventiestudies verlaagden statines het risico op het samengestelde eindpunt van niet-fatale hospitalisatie en HF sterfte met ~10%, met name door minder HF-opnames.

10 minuten educatie • 22-6-2015 • Dr. Hans Kragten, cardioloog

IJzerdeficiëntie als nieuwe behandeloptie bij hartfalen

Dr. Hans Kragten (Heerlen) zag op het ESC Hartfalencongres (Sevilla, 26 mei 2015) een satellietsymposium over ijzerdeficiëntie bij hartfalen. Het aanvullen van een ijzertekort kan de kwaliteit van leven verbeteren en de kans op hospitalisatie verminderen.

Literatuur • 3-6-2015 • Desai AS et al., Eur Heart J. 2015

Nieuw hartfalenmiddel vermindert zowel plotse hartdood als fatale verslechtering hartfalen

Behandeling met ARNI verlaagt CV sterfte met name door vermindering van zowel sterfte door verslechtering van HF en plotselinge hartdood in patiënten met chronisch HF in PARADIGM-HF.

Nieuws • 28-5-2015

Nieuw hartfalenmiddel veilig en goed verdragen in klinische praktijk

De TITRATION studie bevestigde dat de angiotensine receptor neprilysineremmer LCZ696 veilig is en verdragen werd door patiënten met hartfalen en verminderde ejectiefractie in de klinische praktijk.  
Nieuws • 27-5-2015

Gentherapie ter stimulatie van weefselherstel hermodelleert hart in ernstig ischaemisch hartfalen

Gentherapie met stromaal cell-derived factor-1 (SDF-1) overexpressie hermodelleerde de harten van hoogrisico patiënten met ischaemisch hartfalen in de fase II STOP-HF studie.

Nieuws • 24-5-2015

Depressie in hartfalenpatiënten geassocieerd met 5 keer zo hoog mortaliteitsrisico

Matige tot ernstige depressie is sterk geassocieerd met sterfte in het jaar volgend op ontslag na opname voor verslechtering van hartfalen, ongeacht de ernst van hartfalen of comorbiditeiten.

Literatuur • 13-5-2015 • Davison BA et al., JACC Heart Fail. 2015

Verslechterend hartfalen geeft hoger risico op complicaties, ongeacht ernst hartfalen

Verslechterend hartfalen tijdens opname voor acuut HF kan slechts deels worden verklaard door baseline variabelen en vroege veranderingen in labwaarden, en is geassocieerd met complicaties.

Nieuws • 11-5-2015

Eén op de vijf mensen ontwikkelt hartfalen maar publiek bewustzijn is zorgwekkend laag

De Europese Heart Failure Awareness Dag hoopt het publiek te informeren over de ernst van hartfalen en de noodzaak om het te voorkomen en te herkennen.

Nieuws • 4-5-2015

Sterk verhoogde kans op hartfalen na zwangerschapsvergiftiging

Vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging hebben doorgemaakt, hebben een twee- tot achtmaal grotere kans om in de toekomst hart- en vaatproblemen te ontwikkelen. 

Literatuur • 20-4-2015 • Sakata Y et al., Eur Heart J 2015

Geen voordeel van toevoeging olmesartan aan behandeling van hypertensieve CHF patiënten

Subgroepanalyse in SUPPORT trial suggereert dat triple therapie van olmesartan en ACE-remmers en bètablokkers meer cardiale events en nierfalen geeft, terwijl olmesartan in combinatie met bètablokkers sterfte verlaagt.

Literatuur • 9-4-2015 • Böhm M et al., Eur J Heart Fail 2015

Veilige verbetering van hartslagvariabiliteit door ivabradine bij hartfalenpatiënten

Deze SHIFT substudie liet zien dat ivabradine de hartslag veilig verlaagd en de hartslagvariabiliteit verbetert bij patiënten met systolisch HF, zonder klinisch relevante aritmieën te veroorzaken.

3 minuten educatie • 23-3-2015, ACC 2015, San Diego, Licette Liu

Posterpitch Licette Liu

ACC 2015  Licette Liu (UMC Groningen) doet een posterpitch voor het onderzoek  Tailoring Therapy in Acute Heart Failure: Can Biomarkers Distinguish Responders from Non-Responders?

3 minuten educatie • 23-3-2015, ACC 2015, San Diego, Jozine ter Maaten

Posterpitch Jozine ter Maaten

ACC 2015  Jozine ter Maaten (UMC Groningen) doet een posterpitch voor het onderzoek  Diuretic Response in Acute Heart Failure: An Analysis from ASCEND-HF . 

3 minuten educatie • 17-3-2015, ACC 2015, San Diego, Susan Stienen

Posterpitch Susan Stienen (Amsterdam)

AHA 2015  Susan Stienen (AMC Amsterdam) doet een posterpitch voor het onderzoek  Absolute Discharge Level or Relative Reduction in NT-proBNP During Hospitalisation for Acute Decompensated Heart Failure as a Target to Reduce 6-Month Mortality?

Literatuur • 10-2-2015 • Voors AA et al., Eur J Heart Fail. 2015

ARNI vermindert achteruitgang nierfunctie in patiënten met HFpEF

HFpEF patiënten behandeld met de angiotensin receptor neprilysin remmer LCZ696 lieten beter behouden nierfunctie (lager serum creatinine en hogere eGFR) zien na 36 weken dan met valsartan.

Literatuur • 13-1-2015 • Eur Heart J en Circulation 2014

ARNI stabiliseert het verloop van hartfalen, aanzienlijke effecten in aanvulling op aanbevolen therapie

De ARNI LCZX696 kan het risico op verslechtering van HF verlagen, beter dan ACE-remmers. Het voordeel van LCZ696 is vergelijkbaar met dat van andere behandelingen in vergelijking met placebo, maar LCZ696 verbetert HF in aanvulling op standaardtherapie. 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: