Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

De laatste ontwikkelingen in lipidenmanagement

7 juli 2015

Wat zijn de laatste inzichten over het belang en de eigenschappen van een zo gunstig mogelijk lipidenprofiel, en de mogelijkheden om het te beïnvloeden om cardiovasculair risico te beperken?

Literatuur • 24-6-2015 • Kamani et al., Eur J Clin Invest. 2015

Lichaamsbeweging kan PCSK9 niveaus verlagen in 3 maanden

Stimuleren van gebruik van de trap in plaats van de lift gedurende 3 maanden verlaagde PCSK9 niveaus in een gezonde populatie, dus simpele leefstijlveranderingen lijken PCSK9 niveaus te kunnen verbeteren.

Literatuur • 16-6-2015 • Bays H et al., J Clin Endocrinol Metab. 2015

Grotere LDL-c daling met PCSK9-remmer dan met bekende intensieve lipideverlagende regimes

ODYSSEY OPTIONS I: PCSK9-remmer alirocumab als add-on bij statinetherapie verlaagt LDL-c niveaus meer dan toevoegen van ezetimibe of het verhogen van de dosis of intensiteit van statines.

Literatuur • 10-6-2015 • Hovingh GK et al., Lancet. 2015

Nieuwe CETP-remmer verlaagt atherogene lipoproteïnen krachtig in fase 2 studie

De goed verdragen, potente CETP-remmer TA-8995 verlaag LDL-c en apoB aanzienlijk, terwijl HDL-c en apoA1 toenemen en cholesterolefflux wordt gestimuleerd, in de TULIP studie.

Literatuur • 8-6-2015 • Cannon et al., NEJM 2015

LDL-hypothese bevestigd met niet-statine therapie, zelfs bij LDL-c niveaus onder streefwaarde

De IMPROVE-IT studie laat zien dat verlagen van LDL-c door toevoeging van de cholesterolabsorptieremmer ezetimibe aan simvastatine CV events verder verlaagt in ACS patiënten met LDL-c volgens aanbevelingen.

Literatuur • 12-5-2015 • Millar JS et al., J Clin Invest. 2015

Potente CETP-remmer vermindert LDL door LDL-ApoB klaring te vergroten

Anacetrapib monotherapie of in aanvulling op statinetherapie verlaagt LDL cholesterolniveaus door de LDL-ApoB fractionele katabole snelheid te verhogen in mild hyperlipidaemische individuen.

Literatuur • 4-5-2015 • Ballantyne CM et al., Am J Cardiol. 2015

Nog een PCSK9-remmer die effectief LDL-c verlaagt in hypercholesterolaemische individuen

Fase 2b resultaten laten zien dat bococizumab LDL-c verlaagt in mensen met hypercholesterolaemie op stabiele statinebehandeling, ondanks dosisreducties volgens protocol in een groot deel van de deelnemers.

Nieuws • 25-3-2015

Hoge intensiteit statinetherapie beïnvloedt LDL-c verlaging met PCSK9-remmer niet

Hoewel statines plasma PCSK9-concentraties verhogen, verminderde hoge intensiteit statinetherapie de effectiviteit van PCSK9-remmer alirocumab niet, blijkt uit analyse van meer dan 4000 patiënten.

Nieuws • 23-3-2015

EAS wil onderdiagnose en onderbehandeling van familiaire hypercholesterolaemie aanpakken

De Europese Atherosclerose Society heeft de wereldwijde EAS FH Studies Collaboration (FHSC) gelanceerd, die beoogt hiaten in FH zorg en educatie wereldwijd op te lossen, om vroege diagnose en betere behandeling te stimuleren.

3 minuten educatie • 15-3-2015, ACC 2015, San Diego, Prof.dr. John Kastelein

PCSK9-remmer geeft zowel LDL-reductie als daling cv eindpunten

ACC 2015 Prof.dr. John Kastelein bespreekt de resultaten van de OSLER 1 en 2, waarin een behandeling met een PCSK9-remmer werd vergeleken met standaard zorg. De studies lieten zowel een grote reductie van het LDL zien als een forse daling in cardiovasculaire eindpunten.

Literatuur • 19-3-2015 • Robinson et al., NEJM 2015

PCSK9-remmer geeft aanzienlijke reductie LDL-c met minder cardiovasculaire events

The ODYSSEY LONG TERM studie liet zien dat alirocumab in aanvulling op statines stabiel een sterke daling van LDL-c geeft in patiënten met een hoog CV risico en suggereert dat zij minder CV events hebben.

Literatuur • 18-3-2015 • Berbée JFP et al., Nature Comm. 2015

Activatie bruin vet vermindert atherogene lipoproteïneniveaus en ontwikkeling atherosclerose

Studie in muismodel voor hyperlipidaemie en atherosclerose laat zien dat het anti-atherogene potentieel van activatie van BAT afhankelijk is van een intacte apoE-LDLR klaringsroute in de lever.

Nieuws • 17-3-2015

Meer inzicht in duurzaamheid van effectiviteit en veiligheid van PCSK9-remming

ACC 2015 Alirocumab Q4W kan stabiele LDL-c verlaging geven in sommige patiënten. Gepoolde analyses bevestigen veiligheid van dit PCSK9-antilichaam, ook bij zeer lage LDL-c niveaus.

Nieuws • 15-3-2015

PCSK9-remmer halveert CV uitkomsten na een jaar behandeling

ACC 2015 PCSK9-remming met evolocumab halveerde het aantal ernstige CV uitkomsten in het open label OSLER-extensieprogramma. Behandeling met evolocumab was veilig, ook bij zeer lage LDL-c niveaus.

Literatuur • 11-3-2015 • Holmes MV Eur Heart J. 2015

Oorzakelijk verband triglyceriden en coronaire hartziekte, maar rol voor HDL-c minder duidelijk

Grote Mendeliaanse randomisatiestudie levert bewijs voor een causale rol van triglyceriden in de ontwikkeling van CHD events. Een dergelijk causale link tussen HDL-c en CHD blijft onzeker.

Literatuur • 10-3-2015 • Besseling J et al., JAMA 2015

Lagere prevalentie type 2 diabetes in patiënten met familiaire hypercholesterolaemie

Een inverse dosis-responsrelatie werd gezien tussen de ernst van de mutatie die FH veroorzaakt en de prevalentie van T2DM. Het cellulaire cholesterol-opname-pathway lijkt een rol te spelen in de ontwikkeling van type 2 diabetes.

Literatuur • 9-3-2015 • Kastelein JJ et al., Lancet. 2015

CETP remming verlaagt atherogene lipoproteïneniveaus in heterozygote FH

Meer patiënten op anacetrapib dan op placebo behaalden LDL-c doelstellingen na 52 weken, terwijl concentraties van deeltjes met mogelijk anti-atherogene eigenschappen toenamen.

Nieuws • 2-3-2015

Bloeddrukcontrole als secundaire preventie bij coronairlijden slecht in Nederland

De EUROASPIRE IV studie laat zien dat in Nederland slechts een kwart van de patiënten met coronairlijden de streefbloeddruk bereikt. NL presteert wat beter ten aanzien van lipiden- en diabetesdoelstellingen, maar secundaire CV preventie kan veel beter.

Literatuur • 25-2-2015 • Cannon et al., Eur Heart J 2015

Grotere LDL-C reductie met PCSK9-remmer alirocumab dan met ezetimibe bij onvoldoende gecontroleerde hypercholesterolemie

Resultaten van de ODYSSEY COMBO II studie geven aan dat alirocumab een grotere LDL-C reductie geeft dan ezetimibe, met een vergelijkbaar veiligheidsprofiel, bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico en een te hoog LDL-C ondanks maximaal getolereerde doses statines.

Literatuur • 9-2-2015 • Cao et al., Clin Ther. 2015

Vaak minder LDL-verlagend effect bij switchen van hoge-effectiviteit naar generieke lipideverlagende behandeling

In hoog-risico CVD patiënten werden een stijging van LDL-c en minder behaalde LDL-c streefwaarden gezien wanneer patiënten switchten van simvastatine/ezetimibe of rosuvastatine naar simvastatine.

Literatuur • 22-1-2015 • Tavori H et al., Atherosclerosis 2015

Wederzijdse regulatie tussen PCSK9 en LDL-receptor verklaart mogelijk de effectiviteit van PCSK9-remming

PERSPECTIEF Het grote LDL-c verlagende effect van PCSK9-remming kan het gevolg zijn van de combinatie van stimulatie van LDLR afbraak door PCSK9 en klaring van het ligand PCSK9 uit de circulatie via de LDL-receptor.

Nieuws • 15-1-2015

Vaccin in ontwikkeling om PCSK9 te verlagen

Een PCSK9-vaccin zou het lichaam moeten stimuleren om eigen PCSK9-antilichamen te produceren, om zo LDL-c niveaus te verlagen. Ook wordt een orale PCSK9-remmer ontwikkeld.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: