Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Wat is nieuw op het gebied van antitrombotisch management?

7 juli 2015

Een overzicht van recente inzichten in en ervaringen met nieuwe anticoagulantia in de klinische praktijk, alsmede de ontwikkeling van specifieke antidota voor NOACs.

Agenda • Donderdag 1 oktober 2015

2e Nationale Antistollingsdag

Om de multidisciplinaire benadering van antitrombotisch management te stimuleren, wordt op donderdag 1 oktober 2015 de 2e Nationale Antistollingsdag georganiseerd.

Nieuws • 2-7-2015

Europese goedkeuring voor edoxaban in management AF/VTE

De Europese commissie heeft goedkeuring gegeven voor directe factor Xa-remmer edoxaban voor de preventie van beroerte en systemische embolie in AF en de preventie en behandeling van VTE.

Nieuws • 22-6-2015

Antidotum heft binnen enkele minuten antistollingseffect van NOAC op in patiënten

ISTH 2015 De eerste resultaten in patiënten laten zien dat idarucizumab direct het effect van dabigatran teniet doet in patiënten die met spoed geopereerd moeten worden of met ernstige bloedingscomplicaties.

Nieuws • 7-4-2015

FDA geeft ‘Fast Track’ status aan antidotum in ontwikkeling voor anticoagulantia

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft de Fast Track status toegekend om de ontwikkeling te faciliteren en de beoordeling te versnellen van PER977, een middel dat direct stolling normaliseert.

3 minuten educatie • 25-3-2015, Amersfoort, Dr. Michiel Coppens

De heilige graal in antistolling?

CVC2015 Dr. Michiel Coppens benadrukt nog eens het inherente bloedingsrisico van antistollingsmiddelen, maar introduceert ook het concept van factor XI-remming, dat misschien wel de heilige graal blijkt: effectief trombose voorkomen met minder bloedingen dan we gewend zijn van andere bloedverdunners.

Literatuur • 23-3-2015 • Ruff CT et al., Lancet. 2015

Klinisch geleide dosisverlaging Factor Xa-remmer kan risico-voordeelbalans antistolling verbeteren

Analyse ENGAGE AF-TIMI 48 laat zien dat effectiviteit van edoxaban vs. warfarine behouden is wanneer de dosis wordt verlaagd op basis van klinische aspecten, zonder routinemeting van drugconcentratie of antistollingsactiviteit.

3 minuten educatie • 23-3-2015, ACC 2015, San Diego, Prof.dr. Isabelle van Gelder

Zorgvuldigheid geboden bij behandeling met NOACs

ACC 2015  Prof.dr. Isabelle van Gelder (Groningen) was als spreker aanwezig bij een debatsessie over NOACs. De consensus op de ACC was dat het van belang is om de behandeling met de nieuwe antistollingsmiddelen netjes te doen en goed naar de individuele patiënt te kijken. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft hiervoor het project AF-Connect opgezet.  

Nieuws • 9-3-2015

Eerste antidotum voor nieuw oraal antistollingsmiddel ingediend bij regulerende instanties

Idarucizumab, een middel dat het antistollingseffect van dabigatran teniet doet, is ingediend voor marketing autorisatie bij de EMA, FDA en Health Canada.

Nieuws • 3-3-2015

Reactie NVVC op onrust bij patiënten na recente berichtgeving over NOACs

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft een persbericht verspreid om patiënten te informeren in reactie op onrust die ontstond na de radio-uitzending van ARGOS over nieuwe antistollingsmiddelen.

Nieuws • 28-2-2015

Reactie producent op recente NOAC-berichtgeving

Gezien de recente eenzijdige berichtgeving in de media omtrent een vermeend gevaar van nieuwe orale anticoagulantia, is de CVGK-redactie van mening dat ook de reactie van Boehringer Ingelheim een podium verdient.

Nieuws • 2-3-2015

Beroertepreventie in atriumfibrilleren (SPAF) in eerstelijnszorg: EPCCS consensusdocument

Europese huisartsen bespraken ontwikkelingen in het SPAF-veld en de gevolgen daarvan voor de eerstelijnszorg en stelden een praktisch document op om huisartsen te begeleiden bij het verlenen van optimale zorg aan patiënten met atriumfibrilleren.

Nieuws • 19-1-2015

Andexanet alfa doet het antistollingseffect van rivaroxaban onmiddellijk teniet

Fase III ANNEXA-R studie testte de effectiviteit en veiligheid van een universeel antidotum voor factor-Xa remmers in gezonde vrijwilligers. Het primaire eindpunt werd behaald en andexanet alfa werd goed verdragen.

3 minuten educatie • 19-1-2015, ASN Review 2015, Marjolijn van Buren

Associatie nierschade en boezemfibrilleren - antistolling is een uitdaging

ASN Review 2015  Er zijn duidelijke aanwijzingen voor een wederzijdse associatie tussen nierschade en boezemfibrilleren, zag dr. Marjolijn van Buren (Den Haag) op de ASN 2014 in Philadelphia. Antistolling van dialysepatiënten met boezemfibrilleren, of het nu gaat om NOACs of warfarine, blijft een uitdaging.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: