Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Betere therapietrouw bij antihypertensiva verlaagt hypertensie-gerelateerd HF risico

Literatuur - Corrao G et al. Hypertension 2015

Adherence with antihypertensive drug therapy and the risk of heart failure in clinical practice


Corrao G, Rea F, Ghirardi A, et al.
Hypertension. Published online before print July 27, 2015; DOI:10.1161/HYPERTENSIONAHA.115.05463
 

Achtergrond

Het verhoogde risico op hartfalen (HF) geassocieerd met hypertensive [1] lijkt reversible, aangezien in gerandomiseerde klinische trials (RCTs) antihypertensieve behandeling gepaard ging met een daling van HF incidentie [2,3]. De observatie dat een lagere HF incidentie werd gezien met diverse antihypertensieve medicijnklassen, suggereert dat de bloeddrukverlaging zelf gunstig is [2].
Therapietrouw aan antihypertensiva is doorgaans lag, hetgeen consequenties heeft voor het bloeddrukverlagende effect en cardiovasculaire bescherming. Het is tot nog toe onduidelijk hoe therapietrouw aan bloeddrukverlagende middelen HF risico beïnvloedt in de dagelijkse praktijk.
Deze populatiegebaseerde case-controlestudie, onderdeel van een groot cohort patiënten op antihypertensieve behandeling, bepaalde de relatie tussen langetermijn therapietrouw aan de voorgeschreven behandeling en het risico op een eerste opname voor HF. Gegevens van 622 eerste ziekenhuisopnames voor HF, gematcht met 3110 controles, werden geïncludeerd. Therapietrouw werd ingeschat op basis van het aantal dagen dat de voorgeschreven medicijnen beschikbaar waren ten opzichte van het aantal dagen follow-up (PDC waarde). Categorieën van zeer lage (<25%), lage (26%-50%), matige (51%-75%) en hoge (>75%) PDC waarden werden overwogen.
 

Main results

  • De meeste patiënten lieten een zeer lage therapietrouw aan antihypertensieve medicatie zien tijdens follow-up.
  • Een duidelijke prgressieve daling van het risico op HF hospitalisatie werd gezien met toenemende therapietrouw, ten opzichte van diegenen in de zeer lage therapietrouwgroep (laag: OR: 0.83 {95%CI: 0.63-1.10}, matig: OR: 0.73 [95%CI: 0.55-0.98}, hoog: OR: 0.66 {95%CI: 0.52-0.83], P(trend)<0.001).
  • Patiënten die meerdere antihypertensieve middelen gebruiken (2: OR: 1.28, >3: OR: 1.99), diegenen die wisselden tussen medicijnklassen (OR: 1.61), diegenen met >1 voorschrijvende arts (OR: 1.22) en diegenen die andere CV medicatie toevoegden tijdens follow-up, lieten een significant hoger risico op HF hospitalisatie zien.
  • Terwijl statinegebruikers een significant lager risico lieten zien (OR: 0.71), was het tegenovergestelde waar voor diegenen op antidiabetica(OR: 1.69).
  • Significante lineaire trends van afnemend risico op HF hospitalisatie met toenemende therapietrouw werden gezien in strata op basis van leeftijd (40-70 en 70-80 jaar). Wanneer gestratificeerd op geslacht, lieten alleen mannen een significant lager risico op HF opname bij laag/matig en hoog vs. zeer lage therapietrouw.
  • Een significante progressieve daling van HF risico werd gezien met toenemende therapietrouw bij gebruik van een diureticum, ACE-remmer en ARB, maar niet bij bètablokker en calcium-channelblokkers.
 

Conclusie

In patiënten die voor het eerst worden behandeld met antihypertensieve middelen in de dagelijkse praktijk, nam het risico op ziekenhuisopname duidelijk en progressief af met betere therapietrouw aan de meeste soorten voorgeschreven antihypertensieve behandeling. Het beschermende effect van bloeddrukverlagende behandeling op HF zoals gezien in RCTs, lijkt zich dus te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Het verbeteren van therapietrouw bij antihypertensieve behandeling  moet daarom een fundamenteel doel zijn om patiënten tegen HF te beschermen.
 
Vind dit artikel online bij Hypertension
 

Referenties

1. Britton KA, Gaziano JM, Djoussé L. Normal systolic blood pressure and risk of heart failure in US male physicians. Eur J Heart Fail. 2009;11:1129–1134. doi: 10.1093/eurjhf/hfp141.
2. Turnbull F, Neal B, Pfeffer M, et al Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Blood pressure-dependent and independent effects of agents that inhibit the renin-angiotensin system. J Hypertens. 2007;25:951–958.
3. Zanchetti A, Thomopoulos C, Parati G. Randomized controlled trials of blood pressure lowering in hypertension: a critical reappraisal. Circ Res. 2015;116:1058–1073. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.116.303641.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: