Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Grotere kans op remodeling bij kleine ventrikels met dikke wanden

ESC - Londen, 2015

Nieuws - 30 aug. 2015

Determining Optimal non-invasive Parameters for the Prediction of Left vEntricular morphologic and functional Remodeling  in Chronic Ischemic Patients

Gepresenteerd op het ESC congres 2015 door: Jan D’hooge en Frank Rademakers (Leuven, BE) 


Achtergrond

Morfologische remodeling van het hart is een onomkeerbaar proces en vaak de eerste stap in de ontwikkeling van hartfalen. Daarom is vroegtijdige opsporing van dit proces van groot belang om vroeg te kunnen beginnen met behandeling.
Remodeling kan worden vastgesteld met verschillende soorten imaging (zoals ultrasound, MRI, SPECT), om verschillende parameters in beeld te kunnen brengen, zoals anatomie en perfusie.
De Doppler-CIP studie onderzocht welke parameters en welke soort beeldvorming de beste voorspellende waarde hebben.
676 patiënten met stabiele CAD werden gerecruteerd in Europa. De patiënten ondergingen standaard diagnostische tests bij aanvang (ECG, inspanningstesten, VO2max), bloedafname en bepalen van kwaliteit van leven (QoL). Ze ondergingen ook zoveel beeldvormingsonderzoeken (ECHO, MRI, SPECT) als logistiek mogelijk was. Na deze baseline evaluaties kregen alle patiënten optimale behandeling gebaseerd op richtlijnen.
Na 2 jaar follow-up werden bij 617 patiënten klinische data, QoL en beeldvorming uitgevoerd om het niveau van remodeling te bepalen.
 

Belangrijkste resultaten

  • Aan het eind van de studieperiode had ongeveer 20% van de patiënten bewezen remodeling op  basis van MRI of ECHO resultaten.
  • Linker ventriculaire grootte, gemeten als ‘linker ventriculair eind-diastolisch volume’ (LV EDV) en linkerventrikel massa (LVM) bleken de beste baseline voorspellers van deze remodeling te zijn.
  • Een klein LV EDV (<145 ml) op baseline had een 25-40% kans op remodeling, in vergelijking met een groter EDV, dat een verminderd risico had (20%; P <0,001), terwijl het risico ook toenam met toenemende wanddikte. (P = 0,003)
  • EDV gemeten met MRI was het meest prognostisch.


Conclusies

In deze groep stabiele CAD patiënten wordt morfologische remodeling het beste voorspeld door morfologische kenmerken van het linker ventrikel, met name eind-diastolisch volume (gemeten met MRI). Kleine ventrikels met dikke wanden hebben meer kans op remodeling, wat ingaat tegen de gevestigde hypothese dat verhoogde wandspanning de oorzaak is van remodeling. Het lijkt erop dat een lage wandspanning niet voordelig is, aangezien enige wandspanning noodzakelijk is voor een goede werking van het hart. Dit moet in verdere studies worden bevestigd. Volgens de onderzoekers kunnen door het vaststellen van LV EDV en LVM op baseline, als de belangrijkste voorspellers van remodeling en risico op het ontstaan van hartfalen, wellicht duurdere tests voor risicopredictie worden vermeden.
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -

Het ESC Journaal 2015 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van MSD.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: