Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ezetimibe verlaagt CV events bij patiënten met diabetes en een recent acuut coronair syndroom

ESC - Londen, 2015

Nieuws - 31 aug. 2015

 

Benefit of Adding Ezetimibe to Statin Therapy on Cardiovascular Outcomes and Safety in Patients With vs Without Diabetes: the IMPROVE-IT Trial              

Gepresenteerd op het ESC Congres 2015 door:  Robert Patrick Giugliano (Boston, USA)
 

Achtergrond

Statines worden aanbevolen voor patiënten met acute coronaire syndromen met en zonder diabetes, maar het voordeel van het toevoegen van een niet-statine is minder duidelijk.
De IMPROVE-IT trial (Improved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial) is de grootste en langste studie met ezetimibe. De studie van zes jaar includeerde 18.144 patiënten die waren opgenomen met een acuut coronair syndroom binnen de voorgaande tien dagen, niet werden behandeld met ezetimibe of de hoogste dosis van krachtige statines, en die een LDL-cholesterol tussen 1,3 en 3,2 mmol/l hadden (50-125 mg/dl). Patiënten werden gerandomiseerd naar ezetimibe (10 mg) of placebo. Alle patiënten kregen 40 mg simvastatine, wat werd verhoogd tot 80 mg als LDL-cholesterol tijdens behandeling groter was dan 2,04 mmol/l (79 mg/dl).
De patiënten werden gevolgd gedurende een mediaan van zes jaar voor het primaire samengestelde eindpunt van cardiovasculaire sterfte, myocardinfarct (MI), hospitalisatie voor onstabiele angina, coronaire revascularisatie ≥30 dagen, en beroerte. De belangrijkste bevinding van de studie was dat ezetimibe de kans op een toekomstige ernstige cardiale- of vasculaire events aanzienlijk verminderde met 6,4% in vergelijking met placebo, zonder toename van bijwerkingen. De tijdens de ESC gepresenteerde analyse geeft de resultaten in de 4933 (27%) patiënten met diabetes, een van de vooraf gespecificeerde subgroepen.
 

Belangrijkste resultaten

  • Bij patiënten met diabetes verlaagde ezetimibe toegevoegd aan een statine LDL-cholesterol na 1 jaar tot 1,1 mmol/l (43 mg/dl) ten opzichte van 0,6 mmol/l (23 mg/dl) met een statine alleen.
  • Patiënten die ezetimibe kregen hadden een 14% relatieve risicoreductie (5,5% absolute reductie; NNT=18) ten opzichte van placebo voor het primaire samengestelde eindpunt (HR=0,86; 95% CI=0,78-0,94), vergeleken met een 2% relatieve reductie voor patiënten zonder diabetes (HR=0,98; 95% CI=0,91-1,04).
  • Bij patiënten met diabetes waren de grootste reducties in cardiovasculaire events bij ischemische beroerte (39%), myocardinfarct (24%) en de samenstelling van sterfte door cardiovasculaire oorzaken, myocardinfarct of beroerte (20%).
  • Bij patiënten met en zonder diabetes waren er geen verschillen tussen ezetimibe en placebo in veiligheidsuitkomsten, inclusief levertest afwijkingen, spiergerelateerde bijwerkingen, galblaas gerelateerde evenementen en kanker.
 

Conclusies

Ezetimibe vermindert cardiovasculaire events bij patiënten met diabetes en een recent acuut coronair syndroom, wanneer toegevoegd aan achtergrondtherapie met een statine.
Deze resultaten zijn bijzonder goed nieuws voor patiënten met diabetes die een coronaire hartziekte hebben. De grotere verlaging van de LDL-cholesterol resulteerde in lagere risico's van toekomstige cardiovasculaire events in vergelijking met placebo.
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -

Het ESC Journaal 2015 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van MSD.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: