Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ESC Journaal 2015

Londen, 30 augustus - 1 september

3 sep. 2015

Op zondag 30, maandag 31 augustus en dinsdag 1 september werd het belangrijkste nieuws van het congres samengevat in het ESC Journaal. Hier vindt u een overzicht van alle items.
 

Nieuws • 3-9-2015 • ESC - London 2015

Behandeling van central slaapapneu met adaptieve servo-ventilatie verhoogt sterfte

ESC Journaal In de SERVO-HF studie gaf toevoeging van ASV aan richtlijn-gebaseerd management een hoger sterfterisico in patiënten met HFrEF en CSA, ondanks effectieve beheersing van CSA

Nieuws • 2-9-2015 • ESC Londen, disndag 1 september

Gesprek van de dag - rechtstreeks van de ESC (dinsdag)

ESC Journaal  Freek Verheugt (Leiden), Peter van der Meer (Groningen) en Wiek van Gilst (Groningen) bespreken de meest interessante resultaten op de maandag van het ESC congres en plaatsen de inzichten in een breder perspectief.

Nieuws • 2-9-2015 • ESC - Londen, 2015

Nieuwe patiënten op apixaban minder kans op grote bloedingen in ‘real world’

ESC Journaal Onder NVAF patiënten die nieuw waren ingesteld op antistolling in een ‘real world’ setting, hadden patiënten die recent waren ingesteld op apixaban beduidend minder kans op een ernstige bloeding in vergelijking met patiënten die onlangs waren ingesteld op warfarine.

Nieuws • 1-9-2015 • ESC Journaal, Londen

Gesprek van de dag - rechtstreeks vanaf de ESC (maandag)

ESC Journaal Wouter Jukema (Leiden), Frank Visseren (Utrecht) en Freek Verheugt (Amsterdam) bespreken de meest interessante resultaten op de maandag van het ESC congres en plaatsen de inzichten in een breder perspectief.

Nieuws • 1-9-2015 • ESC - London 2015

Gentherapie gericht op verbeteren van hartcelfunctie biedt geen voordeel in HF patiënten

ESC Journaal In de CUPID 2 studie werd gen transfer therapie toegepast om de SERCA2a enzymdeficiëntie te corrigeren. In patiënten met HF verminderde dit niet het aantal HF events.

Nieuws • 1-9-2015 • ESC - London 2015

Automatische ICD-gebaseerde telemedicine biedt geen voordeel aan HF patiënten

ESC Journaal In de OptiLink HF studie stuurde een ICD een waarschuwingssignaal naar een arts wanneer congestie optrad. Ten opzichte van standaardzorg leidde dit niet tot daling van sterfte of CV hospitalisatie.

Nieuws • 1-9-2015 • ESC - London 2015

Injecteerbare hydrogel om ventriculaire remodeling te voorkomen biedt geen voordeel na infarct

ESC Journaal Een experimenteel materiaal dat wordt geïnjecteerd in de coronair arterie tijdens PCI zou herstel van het myocard moeten ondersteunen maar gaf geen klinisch voordeel na groot infarct.

Nieuws • 1-9-2015 • ESC - London 2015

Jongeren in vervuilde steden vertonen vroege tekenen van CV risico

ESC Journaal Gezonde jongeren die in een sterk vervuilde stad wonen hebben hogere niveaus van inflammatoire biomarkers dan leeftijdsgenoten in een minder vervuilde stad.

3 minuten educatie • 1-9-2015, ESC Londen, Prof. Rudolf de Boer

Hartfalennieuws heet van de naald uit de Hot Line

ESC Journaal  Prof. Rudolf de Boer vertelt heet van de naald over drie hartfalenstudies in Hot Line VI: de OPTILINK-HF (telemonitoring), de CUPID-2 (gentherapie) en de SERVE-HF (behandeling van slaapapneu).

3 minuten educatie • 1-9-2015, ESC Londen, Prof. Marco Valgimigli

MATRIX Antithrombine: langer geven van bivalirudine na PCI

ESC Journaal Prof. Marco Valgimigli presenteerde in Hot Line VI de Rotterdamse MATRIX Antithrombin waarin de duur van het geven van bivalirudine na PCI centraal stond.

3 minuten educatie • 1-9-2015, ESC Londen, Prof. Marc Claeys

PRESERVATION: adverse remodeling na zwaar MI

ESC Journaal  Prof. Marc Claeys was discussant in de Hot Line over PRESERVATION I, waarin een nieuwe methode werd besproken om adverse remodeling na een zwaar hartinfarct tegen te gaan.

3 minuten educatie • 1-9-2015, ESC Londen, Dr. Kevin Damman

Renale respons in PARADIGM-HF

ESC Journaal  Dr. Kevin Damman bespreekt zijn presentatie  Angiotensin receptor neprilysin inhibition and renal function in heart failure: results from PARADIGM-HF .

3 minuten educatie • 1-9-2015, ESC Journaal, Yolande Appelman

Gendergerelateerde cardiomyopathie en dissectie tijdens de zwangerschap

ESC Journaal  Dr. Yolande Appelman was voorzitter in een sessie over omgevingsinvloeden op het krijgen van een hartinfarct. Er vielen haar twee gendergerelateerde issues op: takotsubo cardiomyopathie bij postmenopauzale vrouwen en een spontane dissectie tijdens de zwangerschap.

3 minuten educatie • 1-9-2015, ESC Londen, Prof. Paul Armstrong

TECOS: geen toename hartfalen en mortaliteit

ESC Journaal  Prof. Paul Armstrong deed de presentatie voor de pers over de TECOS. Er was geen toename van de indicentie van hartfalen en de mortaliteit in de groep met sitagliptine.

Nieuws • 31-8-2015 • ESC - London 2015

Snel en gevoeliger troponine-algoritme versnelt triage bij pijn op de borst

ESC Journaal In de BACC studie bleek een 1-uurs NSTEMI rule-in en rule-out algoritme met een hsTnI-afkapwaarde van 6 ng/L veilig te zijn en beter te presteren dan het 99 e percentiel (27 ng/L).

3 minuten educatie • 31-8-2015, ESC Londen, Prof. Bryan Williams

PATHWAY-2: wat is het beste middel om therapieresistente hypertensie te behandelen?

ESC Journaal Prof. Bryan Williams (Londen) presenteerde de PATHWAY-2 waarin 3 verschillende additionele middelen voor therapieresistente hypertensie met elkaar werden vergeleken. Spironalacton deed het opmerkelijk veel beter dan de andere twee.

3 minuten educatie • 31-8-2015, ESC Londen, Prof. Bryan Williams

PARAMETER: hartfalenmiddel LCZ696 bij systolische hypertensie

ESC Journaal In de PARAMETER studie werd LCZ696, het middel dat in de PARADIGM effectief bleek tegen hartfalen, onderzocht in een andere populatie, namelijk patiënten met systolische hypertensie.

3 minuten educatie • 31-8-2015, ESC Londen, Prof. Freek Verheugt

SCOT: twee pijnstillers die slecht zijn voor hartpatiënten met elkaar vergeleken

ESC Journaal  De SCOT-studie richtte zich op de pijnstillers die bekend staan als 'coxibs', die bij hartpatiënten werden vergeleken met NSAIDs. Hier worden twee slechte middelen met elkaar vergeleken, vindt Prof. Freek Verheugt. Alleen naproxen heeft bewezen veilig te zijn bij hartpatiënten.

3 minuten educatie • 31-8-2015, ESC Londen, Prof. Freek Verheugt

OPTIDUAL: DAPT over 48 maanden niet voor alle patiënten

ESC Journaal  In de gerandomiseerde OPTIDUAL-studie werd langer dan te doen gebruikelijk Duale Antiplaatjes Therapie (DAPT) gegeven, namelijk tot 48 maanden na stentimplantatie. Er was geen significant verschil tussen de DAPT-groep en de controlegroep, hoewel de studie wel suggereert dat een patiënt met een laag bloedingsrisico er mogelijk baat bij heeft, zag prof. Freek Verheugt.

3 minuten educatie • 31-8-2015, ESC Londen, Prof. Thierry Gillebert

ATTEMPT-CVD: ARB en biomarkers

ESC Journaal In de ATTEMPT-CVD werd de invloed onderzocht van een angiotensine II receptor blokker (ARB) op twee biomarkers voor hartziekten. Prof. Thierry Gillebert was discussant in de Hot Line.

Nieuws • 31-8-2015 • ESC - Londen, 2015

Toevoeging van spironolacton zeer effectief bij therapieresistente hypertensie

ESC Journaal Bij patiënten met therapieresistente hypertensie was toevoeging van het diureticum spironolacton significant effectiever dan het toevoegen van andere bloeddrukverlagende geneesmiddelen, getuige de resultaten van de PATHWAY-2 studie.

Nieuws • 31-8-2015 • ESC - London 2015

DPP4-remmer geeft geen verhoogd risico op hospitalisatie voor HF

ESC Journaal De TECOS studie was opgezet als veiligheidsstudie en toont aan dat sitagliptine naast standaardbehandeling voor diabetes type 2 niet leidt tot meer CV events dan placebo.

Nieuws • 31-8-2015 • ESC - Londen, 2015

Combinatie van twee bekende diuretica in halve dosering effectief zonder ongewenste neveneffecten

ESC Journaal De combinatie van twee veelgebruikte diuretica, elk in halve dosering, kan de bloeddruk aanzienlijk verlagen zonder de bijwerkingen die bekend zijn van de volledige doseringen van ieder middel afzonderlijk, blijkt uit resultaten van de PATHWAY 3 studie.

Nieuws • 31-8-2015 • ESC - London 2015

Nieuw hartfalenmiddel ook effectief bij systolische hypertensie en stijve vaten

ESC Journaal LCZ696 verlaagt centrale bloeddruk en polsdruk effectiever dan een angiotensine receptorblokker in een hoogrisico populatie met systolische hypertensie en verhoogde polsdruk.

Nieuws • 31-8-2015 • ESC - Londen, 2015

Ezetimibe verlaagt CV events bij patiënten met diabetes en een recent acuut coronair syndroom

ESC Journaal In een analyse van de IMPROVE-IT bereikte ezetimibe een grotere reductie van LDL-cholesterol dan statines alleen, wat resulteert in een lager risico op CV events bij patiënten met diabetes. De waargenomen voordelen waren groter bij diabetici dan bij mensen zonder diabetes.

Nieuws • 30-8-2015 • ESC - Londen, 2015

Grotere kans op remodeling bij kleine ventrikels met dikke wanden

ESC Journaal Bij patiënten met chronische ischemische hartziekte is een kleine linker hartkamer met dikke wanden verrassend genoeg de sterkste voorspeller van morfologische remodeling, bleek uit de DOPPLER-CIP studie.

3 minuten educatie • 30-8-2015, ESC Londen, Prof. Frank Rademakers

Remodeling bij stabiel coronair lijden

ESC Journaal Prof. Frank Rademakers (Leuven) presenteerde de DOPPLER-CIP in Hot Line I en doet verslag van de verrassende resultaten van deze studie naar het voorspellen van remodeling bij patiënten met stabiel coronair lijden.

3 minuten educatie • 30-8-2015, ESC, Londen, Gilles Montalescot

AEGEAN: goed nieuws voor de klinische praktijk met AF-patiënten

ESC Journaal Prof. Gilles Montalescot presenteerde de AEGEAN waarin meer dan 1100 AF-patiënten met een NOAC werden gerandomiseerd naar het al dan niet overhandigen van voorlichtingsmateriaal zoals dat bij warfarine gebruikelijk is. Het resultaat is goed nieuws voor de klinische praktijk.

Nieuws • 30-8-2015 • ESC - London, 2015

Behandeling van het linker hartoor kan langdurig persistent AF afzwakken

ESC Journaal Resultaten van de BELIEF studie tonen aan dat bij patiënten met langdurig aanhoudend atriumfibrilleren (AF), ondanks standaardbehandeling, aanvullende elektrische isolatie van het linker hartoor het uitblijven van AF kan verbeteren zonder toename van complicaties.

3 minuten educatie • 30-8-2015, ESC Londen, Dr. Jur ten Berg

Heeft het bij MI-patiënten zin om aldosteron vroeg te remmen?

ESC Journaal  Dr. Jur ten Berg (Nieuwegein) bespreekt de ALBATROSS waarin in een groep van 1600 MI-patiënten werd onderzocht of het zin heeft aldosteron vroeg te remmen.

Nieuws • 30-8-2015 • ESC - London 2015

Goede therapietrouw aan NOAC, ongeacht niveau van voorlichting over behandeling

ESC Journaal Een pro-actief educatief programma over atriumfibrilleren en de noodzaak van antistolling voor beroertepreventie had geen effect op de therapietrouw, die erg hoog was.

Nieuws • 30-8-2015 • ESC - London 2015

Geen voordeel van vroege aldosteronblokkade na acuut myocardinfarct

ESC Journaal In de ALBATROSS studie hadden patiënten met acuut MI maar zonder hartfalen geen voordeel van initiatie van mineralocorticoid receptor antagonisme, naast standaardtherapie.

Nieuws • 30-8-2015

Luchtvervuiling verhoogt het risico op STEMI

ESC Journaal  NO2 gas en fijnstof niveaus in België zijn geassocieerd met een hogere incidentie van STEMI, ondanks dat de gemeten niveaus binnen EU richtlijnen voor luchtvervuiling vallen.

3 minuten educatie • 30-8-2015, ESC Londen, Prof. Rudolf de Boer

Biomarkers bij HF: reality check

ESC Journaal Prof. Rudolf de Boer (Groningen) nam deel aan de sessie Biomarkers in HF: reality check . Binnen een paar jaar verwacht hij een antwoord op de vraag of clinical decision making gedreven door biomarkers zinnig is of niet.

Nieuws • 30-8-2015 • ESC Londen, zondag 30 augustus 2015

Het gesprek van de dag - rechtstreeks vanaf de ESC (zondag)

ESC Journaal Wouter Jukema, Wiek van Gilst en Rudolf de Boer bespreken de meest interessante resultaten die zij vandaag op het ESC congres hoorden, en plaatsen deze inzichten in een breder perspectief.

3 minuten educatie • 30-8-2015, ESC Londen, Dr. Arash Alipour

BELIEF: mooie hypothese-genererende studie

ESC Journaal Dr. Arash Alipour (Nieuwegein) zag de BELIEF, een mooie hypothese-genererende studie over een combinatie van ablatie van de longvenen en elektrische isolatie van het linker hartoor.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: