Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Maternaal LDL-c voor de zwangerschap geassocieerd met LDL-c van volwassen nageslacht

Literatuur - Mendelson MM et al., JAMA Cardiol 2016

Association of Maternal Prepregnancy Dyslipidemia With Adult Offspring Dyslipidemia in Excess of Anthropometric, Lifestyle, and Genetic Factors in the Framingham Heart Study

 
Mendelson MM, Lyass A, O’Donnell CJ, et al.
JAMA Cardiol 2016; published online ahead of print
 

Achtergrond

Zwangere vrouwen met hyperglycemie en adipositas krijgen kinderen met een hoger CV risico [1,2]. Dyslipidemie wordt regelmatig gerapporteerd in vrouwen in de vruchtbare leeftijd [3]. De consequenties van maternale lipoproteïne-abnormaliteiten op de gezondheid van hun nageslacht is echter niet voldoende verkend.
Diermodellen van maternale hypercholesterolemie laten echter een grotere last van atherosclerose in het nageslacht zien [4]. Bovendien, offspring met maternale, ten opzichte van paternale, overerving van dezelfde familiaire hypercholesterolemie (FH) genetisch variant, laten een hoger sterftecijfer zien [6] en maternale hypercholesterolemie is in verband gebracht met abnormale cholesterolregulatie in het nageslacht [7,8].
In eerdere generaties werd routinematige cholesterolmeting in jonge, gezonde vrouwen voorafgaand aan een zwangerschap niet als noodzakelijk gezien. Daarom is het onbekend of hoge maternale LDL-c niveaus voor de zwangerschap geassocieerd zijn met een hoger risico op dyslipidemie en CVD risico in de algemene bevolking.
Deze studie bepaalde of volwassen nageslacht LDL-c niveaus geassocieerd zijn met maternale LDL-c niveaus voor de zwangerschap (niet gemeten op basis van een indicatie), meer dan wat kan worden toegeschreven aan overgeërfde genetische sequentiepolymorfismen, dieet, lichaamsbeweging, en BMI, in een subgroep van individuen die deelnemen aan de Framingham Heart Study (FHS). Gegevens van 538 ouder-nageslacht paren (241 moeder-kind en 297 vader-kind) werden geïncludeerd.
 

Belangrijkste resultaten

  • Volwassen LDL-c niveaus in nageslacht (blootgesteld aan verhoogde maternale pre-zwangerschaps-LDL-c) waren geassocieerd met maternale pre-zwangerschap LDL-c: gecorrigeerd β = 0.32; SE: 0.05 mg/dL; P < 0.001
  • Volwassen nageslacht had een 3.8 (95%CI: 1.5-9.8) keer zo hoge odds op het hebben van verhoogde LDL-C niveaus (P = 0.005) en had een gecorrigeerde hogere LDL-C niveau van 18mg/dL (95%CI: 9-27mg/dL).
  • Maternale prezwangerschapsniveaus van LDL-C verklaarden 13% van de variatie in volwassen nageslacht LDL-C niveaus, na veelvoorkomende genetische varianten en klassieke risicofactoren voor verhoogde LDL-C niveaus.
  • De regressie β coëfficiënt voor het verband tussen parentale prezwangerschap-LDL-C met volwassen nageslacht LDL-C was ongeveer twee keer zo hoog voor maternale ten opzichte van paternale prezwangerschaps-LDL-C niveaus.
  • Wanneer zowel maternale als paternale prezwangerschap-LDL-C niveaus werden toegevoegd aan hetzelfde regressiemodel, bleven de maternale prezwangerschap- LDL-C niveaus geassocieerd met volwassen nageslacht-LDL-C, maar de paternale prezwangerschap niveaus niet (maternale OR: 6.2; 95%CI: 1.6-24; P = 0.009, paternale OR: 0.6; 95%CI: 0.2-2.3; P = 0.49).
 

Conclusie

Maternale LDL-c niveaus voor een zwangerschap zijn geassocieerd met LDL-c niveaus in volwassen nageslacht, onafhankelijk van de invloed van gemeten leefstijl, antropometrische en geërfde genetische factoren in moeder en nageslacht. Deze bevindingen wijzen mogelijk in de richting van een multifactorieel mechanisme dat gemedieerd kan zijn door directe effecten op ontwikkelende orgaansystemen en door epigenetische modificaties die worden doorgegeven via gameten of in utero geïntroduceerd worden onder invloed van de voedingsstoffen in het milieu.
Beter begrip van het CVD risico geassocieerd met de intra-uteriene omgeving kan leiden tot een populatiegebaseerde leefstijlstrategie voor vrouwen in hun vruchtbare jaren. De auteurs stellen dat identificatie en management van dyslipidemie in deze jonge vrouwen zou kunnen bijdragen aan de daling van atherosclerotische last in de algemene bevolking.
 

Redactioneel commentaar [9]

In zijn redactionele notitie, reageert Sabatine op de mogelijke verklaring van de studiebevindingen: “Zoals de onderzoekers terecht opmerken, bewijst deze geobserveerde associatie geen causaliteit. In lijn daarmee, in dit oudere Framingham Heart Study cohort, hebben maternale dieetgewoonten mogelijk een grotere rol gespeeld dan paternale gewoonten, in het bepalen van de dieetgewoonten van het nageslacht. Bovendien hebben studies in de context van familiaire hypercholesterolemie geen verschil gevonden tussen maternaal en paternaal dragerschap van FH en LDL-c niveaus in het nageslacht, zowel in nageslacht met, als zonder FH. Echter, er zijn steeds meer aanwijzingen dat epigenetische regulatie van genexpressie beïnvloed kan worden door omgevingsinvloeden. Bijvoorbeeld, differentiële DNA methylatie is gezien na blootstelling aan hongersnood rond de conceptie. Vaststelling of er epigenetische transmissie-mechanismen ten grondslag liggen aan de observaties in de studie van Mendelson en collega’s is een belangrijke volgende stap. Desalniettemin zou deze studie bewustzijn moeten opleveren over het effect van parentale, en specifiek maternale, hypercholesterolemie op het CV risicoprofiel van het nageslacht.”
 
Vind dit artikel online op JAMA Cardiology
 

Referenties

1. Hochner H, Friedlander Y, Calderon-Margalit R, et al. Associations of maternal prepregnancy body mass index and gestational weight gain with adult offspring cardiometabolic risk factors: the Jerusalem Perinatal Family Follow-up Study. Circulation. 2012;125(11):1381-1389
2. PalinskiW, Nicolaides E, Liguori A, et al. Influence of maternal dysmetabolic conditions during pregnancy on cardiovascular disease. J Cardiovasc Transl Res. 2009;2(3):277-285
3. PalinskiW. Effect of maternal cardiovascular conditions and risk factors on offspring cardiovascular disease. Circulation. 2014;129(20):2066-2077
4. Napoli C,Witztum JL, Calara F, et al. Maternal hypercholesterolemia enhances atherogenesis in normocholesterolemic rabbits, which is inhibited by antioxidant or lipid-lowering intervention during pregnancy: an experimental model of atherogenic mechanisms in human fetuses. Circ Res. 2000;87(10):946-952
5. van der Graaf A, Vissers MN, Gaudet D, et al. Dyslipidemia of mothers with familial hypercholesterolemia deteriorates lipids in adult offspring. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2010;30(12):2673-2677
6. Versmissen J, Botden IP, Huijgen R, et al. Maternal inheritance of familial hypercholesterolemia caused by the V408M low-density lipoprotein receptor mutation increases mortality. Atherosclerosis. 2011;219(2):690-693
7. Napoli C, D’Armiento FP, Mancini FP, et al. Fatty streak formation occurs in human fetal aortas and is greatly enhanced by maternal hypercholesterolemia: intimal accumulation of low density lipoprotein and its oxidation precede monocyte recruitment into early atherosclerotic lesions. J Clin Invest. 1997;100(11):2680-2690
8. Daraki V, Georgiou V, Papavasiliou S, et al. Metabolic profile in early pregnancy is associated with offspring adiposity at 4 years of age: the Rhea pregnancy cohort Crete, Greece. PLoS One. 2015;10 (5):e0126327
9. Sabatine MS. Nurturing Nature—Exploring the Possible Role of Epigenetics in Dyslipidemia. JAMA Cardiol 2016; published online ahead of print
 
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: