Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Trialresultaten vertalen naar potentiële levenswinst voor de individuele patiënt

Dr. Jannick Dorresteijn en Lotte Kaasenbrood

10' educatie - Mar. 31, 2016 - Dr. Jannick Dorresteijn en Lotte Kaasenbrood (UMC Utrecht)

Video navigatie menu

  • Vertragen van een chronisch progressief ziekteproces vs. ziekte voorkomen 0:43
  • Gemiste behandelmogelijkheden bij focus op event-risicoreductie 1:13
  • Effect van risicofactormodificatie, gezien vanuit een levenslang perspectief 1:37
  • Toepassing van het model op data uit de Women's Health study - levenswinst vrij van hart- en vaatziekten visualiseren 2:59
  • Gevolgen voor behandelbeleid van dit model, ten opzichte van risicogebaseerde strategie 3:29

Jannick Dorresteijn en Lotte Kaasenbrood (beiden UMC Utrecht) en collega's ontwikkelden een model waarmee resultaten van klinische trials naar effect van behandeling worden vertaald naar winst in gezonde levensverwachting voor het individu. Ze leggen uit hoe het model tot stand kwam, en welke gevolgen het kan hebben voor behandelbesluiten.

Het artikel waarnaar ze verwijzen is te vinden bij The BMJ (http://www.bmj.com/content/352/bmj.i1548).

Deel deze pagina met collega's en vrienden: