Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

CAD events beste voorspeld met ochtend BP-thuismetingen

Literatuur - Kario K et al., J Am Coll Cardiol. 2016

Morning Home Blood Pressure Is a Strong Predictor of Coronary Artery Disease - The HONEST Study


Kario K, Saito I, Kushiro T, et al.,
J Am Coll Cardiol. 2016;67(13):1519-1527. doi:10.1016/j.jacc.2016.01.037
 

Achtergrond

Klinische bloeddruk (CBP) is een sterke voorspeller van beroerte-events, maar de associatie met coronaire arterieziekte (CAD) is minder duidelijk 1,2]. Gegevens van een grootschalige databasestudie hebben aangetoond dat 24-uurs diastolische BP (DBP) en geïsoleerde diastolische hypertensie CAD voorspellen in onbehandelde mensen onder de 50 jaar [3]. Andere studies hebben een verband aangetoond tussen thuis-BP (HBP) en CV events [4-6], maar de relatie tussen HBP en CAD events is niet gerapporteerd.
HBP heeft het voordeel dat het gemakkelijk te meten is en het maakt herhaalde meting en langetermijnmonitoring mogelijk. Het beste moment op een dag om CAD te voorspellen voor HBP meting moet nog worden vastgesteld. Het is aangetoond dat ochtendhypertensie CV events voorspelt, aangezien zowel incidentie van CV events als BP een piek laten zien in de vroege ochtend [7].
Deze analyse vergeleek de relaties van ochtend HBP of CBP met de incidentie van CAD (myocardinfarct en revascularisatie voor angina) en beroerte events, gebruikmakend van data van de grote real-world prospectieve HONEST studie [8,9]. HONEST includeerde olmesartan-naïeve patiënten met essentiële hypertensie, in het bezit van een gevalideerde en goedgekeurde device om HBP te meten volgens het cuff-oscillometrische principe. Deze analyse gebruikte data van 21591 patiënten.
 

Belangrijkste resultaten

 • 127 stroke (2.92 per 1000 patiëntjaren, PY) en 121 CAD events (2.78 per 1000 PY) kwamen voor in 21591 patiënten (gemiddelde follow-up: 2.02+0.50 jaren).
 • Incidentie en HR voor beroerte en CAD events nam getalsmatig toe in stijgende categorieën van HSBP en CSBP, met statistisch significant hogere incidenties als HSBP>145 en CSBP>150 mmHg.
 • HR voor beroerte was significant hoger als ochtend-HSBP>155, ten opzichte van ochtend-HSBP<125 mmHg (HR: 6.01, 95%CI: 2.85-12.68). Bij een ochtend-HSBP van 145 tot 155 mmHg, werd een tendens richting hoger stroke risico gezien in vergelijking met <125 mmHg (HR: 1.90, 95%CI: 0.90-3.99, P=0.091).
  AVond-HSBP >145 mmHg was ook geassocieerd met hogere incidentie en HR voor stroke.
  Ochtend- en avond-evening HSBP voorspelde stroke events in vergelijkbare mate als CSBP.
 • Patiënten met ochtend-HSBP>155 mmHg hadden een significant hoger CAD event risico dan diegenen met <125 mmHg (HR: 6.24, 95%CI: 2.82-13.84), en er werd een tendensnaar een hoger risico gezien bij ochtend-HSBP tussen 145 en 155 mmHg (HR: 2.15, 95%CI: 0.98-4.71, P=0.056).
  Avond-HSBP >155 mmHg liet een significant hogere incidentie en HR van CAD events zien, maar een avond-HSBP tussen 145 en 155 mmHg niet.
  HR voor CAD was alleen significant hoger als CSBP>160 mmHg (HR: 3.51, 95%CI: 1.71-7.20).
 • Er werd geen aanwijzing gezien voor een J-curve fenomeen in de relatie tussen ochtend- HBP en beroerte of CAD events.
 • Toevoeging van ochtend-HSBP verbeterde de goodness-of-fit van een model voor stroke of CAD events dat CSBP bevatte, significant. Toevoegen van CSBP aan een model dat ochtend-HSBP bevatte verbeterde de goodness-of-fit van een strokemodel significant, maar minder sterk, en verbeterde het CAD events model niet.
 • Zowel een hoger beroerte als CAD event risico werden gezien bij ochtend-HDSP>90 vs. <75 mmHg.

Conclusie

Deze data laten zien dat ochtend-HBP een sterke voorspeller is van toekomstige CAD events, evenals beroerte-events. CSBP en avond-SB onderschatten mogelijk CAD risico, ten opzichte van ochtend-HSBP. Ochtend-HDBP en CDBP lijken het risico op CAD events te onderschatten in vergelijking met ochtend HSBP of CSBP. Daarom lijkt ochtend-HSBP een superieure voorspeller van toekomstige CAD events. Er werd geen aanwijzing gezien voor een J-curve in de relatie tussen ochtend-HBP en beroerte of CAD eventrisico.
Het moet worden opgemerkt dat deze analyse data gebruikte van 4 HBP metingen, hetgeen werd vergeleken met een enkele CBP meting. De geobserveerde superioriteit van ochtend-HBP is mogelijk het gevolg van meerdere metingen, maar dat hoeft geen probleem te zijn gezien de gemakkelijker te herhalen thuismetingen.

 
Redactioneel commentaar [10]

Parallel aan de discussie over de optimale BP streefwaarde, verdient het besef dat thuismetingen een grotere prognostische significantie hebben dan kliniek-BP, aandacht. Artsen blijken sneller geneigd te zijn antihypertensieve behandeling op te schroeven op basis van thuismetingen. Thuis-BP-metingen kunnen daarom therapeutische inertie verminderen en hypertensiecontrole verbeteren.
“De studie rapporteerde eigenlijk avond-thuis-BP en algemene thuis-BP (het gemiddelde van ochtend en avond-BPs) en de data laten zien dat gebruik van alle thuis-BP-metingen in plaats van alleen de ochtendmetingen mogelijk gemakkelijker is en minstens even sterk en zo niet sterker geassocieerd met beroerte en CAD. Dus, deze studie laat niet specifiek de waarde van ochtend-BP ten opzichte van algemene thuis-BP zien.”
“… de grote pragmatische HONEST studie suggereert dat dit het moment is om een gerandomiseerde studie vergelijkbaar met SPRINT op te zetten, met behandeltargets die worden gedicteerd door thuis-BP-metingen in plaats van kliniek-BP. Als een thuis-BP CV uitkomsten tenminste zo goed kan voorspellen als kliniek-BP, wordt het tijd om deze strategie te testen, op kosten-effectiviteit, gemak, en uiteindelijk, de mogelijkheid om CV morbiditeit en mortaliteit te verlichten met de simpele doelmatige handeling van thuis-BP meten.”s
 
Vind dit artikel online op JACC
 

Referenties

1. Teramoto T, Kawamori R, Miyazaki S, et al., for the OMEGA Study Group. Relationship between achieved blood pressure, dietary habits and cardiovascular disease in hypertensive patients treated with olmesartan: the OMEGA study. Hypertens Res 2012;35: 1136–44.
2. Perkovic V, Huxley R, Wu Y, et al. The burden of blood pressure-related disease: a neglected priority for global health. Hypertension 2007;50:991–7.
3. Li Y, Wei FF, Thijs L, et al., for the International Database on Ambulatory blood pressure in relation to Cardiovascular Outcomes (IDACO Investigators. Ambulatory hypertension subtypes and 24-hour systolic and diastolic blood pressure as distinct outcome predictors in 8341 untreated people recruited from 12 populations. Circulation 2014;130:466–74.
4. Ohkubo T, Imai Y, Tsuji I, et al. Home blood pressure measurement has a stronger predictive power for mortality than does screening blood pressure measurement: a population-based observation in Ohasama. Japan. J Hypertens 1998;16:971–5.
5. Asayama K, Ohkubo T, Sato A, et al. Proposal of a risk-stratification system for the Japanese population based on blood pressure levels: the Ohasama study. Hypertens Res 2008;31:1315–22.
6. Niiranen TJ, Hänninen MR, Johansson J, et al. Home-measured blood pressure is a stronger predictor of cardiovascular risk than office blood pressure: the Finn-Home study. Hypertension 2010;55:1346–51.
7. Kario K, Ishikawa J, Pickering TG, et al. Morning hypertension: the strongest independent risk factor for stroke in elderly hypertensive patients. Hypertens Res 2006;29:581–7.
8. Saito I, Kario K, Kushiro T, et al. Rationale, study design, baseline characteristics and blood pressure at 16 weeks in the HONEST Study. Hypertens Res 2013;36:177–82.
9. Kario K, Saito I, Kushiro T, et al. Home blood pressure and cardiovascular outcomes in patients during antihypertensive therapy: primary results of HONEST, a large-scale prospective, real-world observational study. Hypertension 2014;64:989–96.
10. Agarwal R. Home Blood Pressure–Guided Antihypertensive Therapy Requires a Randomized Trial. J Am Coll Cardiol. 2016;67(13):1528-1530. doi:10.1016/j.jacc.2016.02.017


 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: