Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

1x per maand 150 mg PCSK9 antilichaam werkt goed bij patiënten die geen statines nemen

Literatuur - Stroes E, et al, JAHA, 2016

Efficacy and Safety of Alirocumab 150 mg Every 4 Weeks in Patients With Hypercholesterolemia Not on Statin Therapy: The ODYSSEY CHOICE II StudyStroes E, Guyton JR, Lepor N, et al.  
J Am Heart Assoc. 2016;5:e003421.
 

Achtergrond

Statines verlagen LDL-c niveaus en daarmee het risico op cardiovasculaire (CV) ziekte, maar kunnen ook bijwerkingen zoals spierpijn veroorzaken [1,2]. Als gevolg wordt de dosis in deze patiënten vaak verlaagd, wat vaak resulteert in onderbehandeling en daarmee verhoging van LDL-c niveaus en CV risico [3]. Alirocumab, een PCSK9 inhibitor, kan zowel als monotherapie als bovenop een statine ook LDL-c niveaus verlagen [4].
 
In deze fase 3, placebo-gecontroleerde multinationale studie (ODYSSEY CHOICE II) is gedurende 24 weken de effectiviteit en veiligheid van alirocumab 150 mg iedere 4 weken bekeken in 233 patiënten met hypercholesterolemie, maar die geen statines konden nemen. Patiënten werden random toegewezen aan placebo Q2W, alirocumab 150 mg iedere 4 weken (150 Q4W) of 75 mg iedere 2 weken (75 Q2W). Wanneer vooraf opgestelde LDL-c targetwaardes in week 8 niet bereikt waren, werd de dosis in week 12 in beide armen (blind) verhoogd naar 150 mg iedere 2 weken (150 Q2W).
 

Belangrijkste resultaten

  • De gemiddelde LDL-c niveaus op baseline waren 163.9 mg/dL in de 150 Q4W groep, 154.5 mg/dL in de 75 Q2W groep en 158.5 mg/dL in de placebogroep.
  • In week 12 was de gemiddelde percentuele LDL-c verandering vanaf baseline -52.3, -53.6 en -3.2% in respectievelijk de 150 Q4W, 75 Q2W en placebogroep.
  • 49.1% van de 150 Q4W en 36% van de 75 Q2W groep switchte naar 150 Q2W in week 12. Over het algemeen hadden deze patiënten hogere LDL-c niveaus bij baseline.
  • In week 24 was de gemiddelde percentuele LDL-c verandering vanaf baseline -51.7, -53.5 en +4.7% in respectievelijk de 150 Q4W, 75 Q2W en placebogroep (voor beide groepen P<0.0001 versus placebo). In de 150 Q4W groep behaalde 63.9% het LDL-c target en in de 75 Q2W groep 70.3%.
  • Veiligheid: alirocumab werd bij alle doseringen over het algemeen goed getolereerd. 77.6% van de 150 Q4W patiënten kreeg minimaal 1 bijwerking. Dit was 73.0% en 63.8% in respectievelijk de 75 Q2W en placebogroep. Reacties bij de plaats van injecteren was de meest voorkomende behandel-gerelateerde bijwerking.

Conclusie

Iedere 4 weken 150 mg alirocumab (150 Q4W), met de mogelijkheid voor dosisverhoging naar 150 mg iedere 2 weken (150 Q2W), reduceert LDL-c niveaus en is een mogelijk extra behandeloptie voor patiënten met spierpijn als gevolg van statines en daarom geen statines kunnen krijgen.
 
Vind deze publicatie online op JAHA
 

Referenties

1. Reiner Z, Catapano AL, De Backer G, et al. ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the Management of Dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J. 2011;32:1769–1818.
2. Kashani A, Phillips CO, Foody JM, et al. Risks associated with statin therapy: a systematic overview of randomized clinical trials. Circulation. 2006;114:2788–2797.
3. Stroes ES, Thompson PD, Corsini A, et al. Statin associated muscle symptoms: impact on statin therapy-European Atherosclerosis Society Consensus Panel Statement on Assessment, Aetiology and Management. Eur Heart J. 2015;36:1012–1022.
4. Kereiakes DJ, Robinson JG, Cannon CP, et al. Efficacy and safety of the proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibitor alirocumab among high cardiovascular risk patients on maximally tolerated statin therapy: the ODYSSEY COMBO I study. Am Heart J. 2015;169:906–915.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: