Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Cholesterolverlaging voor iedere hypertensiepatiënt?

Nieuws - 1 feb. 2017

Prof. dr. Frank Visseren – internist-vasculair geneeskundige, UMC Utrecht

Prof. Visseren borduurde voort op de risicostratificatie uit de ESC richtlijnen en de streefwaarden voor LDL-C. Voor patiënten met een zeer hoog risico wordt een streefwaarde van <1.8 mmol/l aanbevolen; voor patiënten met een hoog risico <2.5 mmol/l en voor patiënten met een matig of laag risico <3.0 mmol/l. Statines zijn eerste-keus geneesmiddelen met de grootste bewijslast voor verlaging van het LDL-C. Bij statine-intolerantie of onvoldoende effect komen andere middelen in aanmerking, zoals een cholesterol-absorptieremmer. PCSK9-remmers komen pas in aanmerking bij patiënten met een zeer hoog risico bij wie onvoldoende LDL-C verlaging wordt bereikt ondanks maximaal verdraagbare statinetherapie in combinatie met ezetimibe, of bij statineintolerantie.
Voor het schatten van het risico bij patiënten met HVZ is door het UMCU de app Vaatrisico ontwikkeld, waarmee op basis van verschillende variabelen het 10-jaars-risico kan worden berekend.

Vervolgens ging Visseren in op de vraag of hypertensie en hypercholesterolemie los van elkaar, of eventueel additief, en in elkaars aanwezigheid, risicofactoren zijn voor HVZ. Een onlangs gepresenteerde studie7 toont op basis van genetische risicoscores aan dat LDL-c en SBP onafhankelijke, multiplicatieve en cumulatieve causale effecten hebben op het risico op CV events. Verlaging van beide factoren (onafhankelijk van elkaar) kan dit risico aanzienlijk verlagen.

LDL-c behandeling bij patiënten met hypertensie levert additionele risicoreductie op.

De vraag of verlaging van de bloeddruk en cholesterol tot meer risicoreductie leidt dan behandeling van één van beide werd onderzocht in de HOPE-3 studie.8 Dit was een dubbelblinde gerandomiseerde placebogecontroleerde studie met een 2-bij-2 factorieel design die bloeddrukverlaging evalueerde met candesartan/ hydrochloorthiazide 16/12,5 mg/dag, cholesterolverlaging met rosuvastatine 10 mg/dag en de combinatie in ruim 12.000 patiënten met matig CV risico. Er waren geen strikte inclusiecriteria voor bloeddruk of LDL-C. In de cholesterolarm verlaagde rosuvastatine het aantal CV events significant ten opzichte van placebo, in lijn met andere studies naar LDL-verlaging. In de bloeddrukarm was er gemiddeld geen significant effect voor het verlagen van CV events ten opzichte van placebo. In de subgroep met een SBP >143,5 mmHg was er wel een verlaging zichtbaar - voor een effect is waarschijnlijk wel een verhoogde bloeddruk nodig.
De combinatie van rosuvastatine (10 mg per dag), candesartan/hydrochloorthiazide (16/12,5 mg per dag) was geassocieerd met een significant lager aantal CV gebeurtenissen dan dubbele placebo bij personen met gemiddeld risico zonder HVZ (nog iets minder dan alleen LDL-verlaging). Vooral bij mensen met een hoge SBP wordt deze combinatie aanbevolen; LDL-c behandeling bij patiënten met hypertensie levert (additionele) risicoreductie op.

Tot slot vertelde Visseren iets over een nieuwe ontwikkeling op lipidengebied: remming van PCSK9- synthese door RNA-interferentie. Dit is een veelbelovende benadering waarmee de productie van PCSK9 kan worden geremd met 1 injectie per 6 maanden.


Lees en/of download het volledige verslag
Meeting report • 27-2-2017

Nationaal Hypertensie Congres

Hypertensie 2017 Lees het verslag, bekijk filmpjes over en de slides van presentaties gehouden op het Nationaal Hypertensie Congres over hypertensie en CV risico, gehouden op 3 februari in Amersfoort.

3 minuten educatie • 6-2-2017, Amersfoort, Prof. dr. Frank Visseren

Cholesterolverlaging voor iedere hypertensiepatiënt?

Hypertensie 2017  Prof. dr. Frank Visseren vraagt zich af of de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten, hypertensie en een te hoog cholesterol, los van elkaar of als een soort package deal behandeld moeten worden.

Slides • 8-2-2017

Cholesterolverlaging voor iedere hypertensiepatiënt?

Hypertensie 2017 Bekijk de presentatie van prof. dr. Frank Visseren (UMC Utrecht), gehouden tijdens het Nationaal Hypertensie Congres 2017.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: