Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Beïnvloeden risicofactoren resulteerde in 57% minder ischemische stroke

Literatuur - Vangen-Lønne AM, et al, Stroke, 2017

Declining Incidence of Ischemic Stroke: What Is the Impact of Changing Risk Factors? The Tromsø Study 1995 to 2012

 
Vangen-Lønne AM, Wilsgaard T, Johnsen SH, et al.
Stroke. 2017; 48: published online ahead of print
 

Achtergrond

De sterftefrequentie als gevolg van stroke is de laatste decennia minder geworden door daling van stroke-incidentie en afname van de fataliteit van stroke [1]. Een klein gedeelte van de afname van stroke-incidentie kan worden verklaard door de verbetering van beheersing van risicofactoren tussen 1982 en 1995 [2-4].
 
In deze studie werd de impact van modificeerbare risicofactoren op de incidentie van ischemische stroke (IS) tussen 1995 en 2012 geschat, waarbij gebruik werd gemaakt van individuele persoonsdata uit herhaaldelijke enquêtes onder de algemene populatie (n=27.936).
 

Belangrijkste resultaten

  • Personen met IS hadden een significant hogere systolische bloeddruk (SBP) en diastolische bloeddruk (DBP) op baseline, een hogere BMI en totaal cholesterol, lager HDL-C en rookten vaker. Vrouwen met IS waren geassocieerd met een hogere prevalentie diabetes mellitus (DM), waren vaker obese en rapporteerden minder intensieve fysieke activiteit dan vrouwen zonder IS.
  • In een Cox regressieanalyse was hypertensie de sterkste risicofactor, met een 92% verhoogde meervoudig gecorrigeerde hazard voor IS in hypertensieve deelnemers.
  • DM was geassocieerd met een 80% hoger risico, dagelijks roken met een 71% hoger risico, hyplipidemie was geassocieerd met een 28% hogere hazard en HDL met een 22% gereduceerde hazard rate per 1 mmol/L verhoging. Obese personen hadden een 28% hogere hazard voor IS dan degenen met een normaal gewicht.
  • Verlaging van SBP droeg als single factor het meest bij aan de risicoverlaging op stroke (26% van de waargenomen afname). De lagere prevalentie van dagelijks roken resulteerde in een 17% afname en verandering in HDL-C voor 2%. Reductie van totaal cholesterol en toename in fysieke activiteit waren geassocieerd met respectievelijk 12 en 5% van de afname in IS incidentie (niet significant).
  • Een toename in DM prevalentie droeg negatief bij met een 4% hoger risico. Het verschil in BMI gedurende de tijd was geassocieerd met een 5% hoger risico (maar niet significant).
  • Het volledig gecorrigeerde model berekende dat alle risicofactoren samen 57% van de afname in IS incidentie tussen 1995-2012 verklaarden.
  • Voor de jongste leeftijdsgroep (baseline leeftijd <60 jaar) verklaarden alle risicofactoren samen 47% (95% CI 17-100%) van de afname, terwijl dit voor de oudste leeftijdsgroep (baseline ≥60 jaar) 50% (95% CI 13-100%) was.
  • De incidentie van IS bij personen ≥30 jaar nam af van 363 per 100.000 persoonsjaren in 1995 (95% CI 267-459) naar 306 per 100.000 persoonsjaren in 2012 (95% CI 234-379).
  • Op basis van een Poisson regressiemodel was de gemiddelde jaarlijkse afname van de IS incidentie 1.7% (95% CI 0.6-2.8%, P trend 0.0022).
 

Conclusie

In een analyse met data van de algemene populatie in de periode 1995-2012 waren aanpassingen van risicofactoren verantwoordelijk voor 57% van de afname van IS incidentie. De factoren die het meest bijdroegen, waren een lager gemiddeld SBP en prevalentie van roken, terwijl een toename van DM een negatief effect had. Deze resultaten laten zien dat het belangrijk is om modificeerbare risicofactoren verder aan te pakken en moedigen toekomstig onderzoek naar minder gekarakteriseerde risicofactoren aan.
 
Vind deze publicatie online op Stroke
 

Referenties

1. Feigin VL, Krishnamurthi RV, Parmar P, et al; GBD 2013 Writing Group; GBD 2013 Stroke Panel Experts Group. Update on the Global Burden of Ischemic and Hemorrhagic Stroke in 1990-2013: The GBD 2013 Study. Neuroepidemiology. 2015;45:161–176.
2. Roger VL, Go AS, Lloyd-Jones DM, Benjamin EJ, et al; American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke statistics–2012 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2012;125:e2–e220.
3. Lackland DT, Roccella EJ, Deutsch AF, et al; American Heart Association Stroke Council; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Quality of Care and Outcomes Research; Council on Functional Genomics and Translational Biology. Factors influencing the decline in stroke mortality: a statement from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2014;45:315–353.
4. Tolonen H, Mähönen M, Asplund K, et al. Do trends in population levels of blood pressure and other cardiovascular risk factors explain trends in stroke event rates? Comparisons of 15 populations in 9 countries within the WHO MONICA Stroke Project. World Health Organization Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular Disease. Stroke. 2002;33:2367–2375.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: