Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

NVIVG Vaatlabcursus

10 nov. 2017 - Amsterdam


NVIVG Vaatlabcursus voor de internist vasculaire geneeskunde

Vrijdag 10 november 2017
AMC, Amsterdam


Op 10 november 2017 wordt alweer voor de zevende maal de NVIVG Vaatlabcursus georganiseerd, opnieuw onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde, ditmaal op 1 dag in het AMC te Amsterdam. De formule van de cursus blijft vergelijkbaar: de cursus laat een breed scala aan vaatlabtechnieken, die door de internist-vasculair geneeskundige in de klinische praktijk gebruikt (kunnen) worden, aan bod komen.

De Sectie Vasculaire Geneeskunde van de Nederlandse Internisten Vereniging heeft eerder al
besloten dat (eenmalige) deelname aan deze cursus verplicht is voor fellows vasculaire geneeskunde
(enkelvoudig profiel). Ook zal in de toekomst deelname aan deze cursus minimaal eens per 5 jaar
verplicht worden om voor herregistratie in de vasculaire geneeskunde in aanmerking te komen.
Het aantal deelnemers per cursus wordt gemaximeerd op 32. Voorrang wordt gegeven aan AIOS met
enkelvoudig profiel vasculaire geneeskunde en aan geregistreerde internisten-vasculaire
geneeskunde van wie de herregistratie de komende twee jaar aan de orde is en die de cursus niet
eerder hebben gevolgd (deze laatste groep op volgorde van aanmelding).

Wij beogen met deze vaatlabcursus en bijbehorend leermateriaal de vasculair geneeskundige
praktische kennis en ervaring te laten opdoen op het gebied van vasculaire diagnostiek.
Aan ingeschreven deelnemers wordt tevoren het boek “Het Vaatlab”
toegezonden; ter plekke wordt een syllabus met presentaties uitgereikt.


Agenda

De voorlopige agenda is beschikbaar via onderstaande link.
 

Registratie

U kunt zich via deze link inschrijven.
U ontvangt zsm meer details betreffende uw deelname aan deze cursus.


Accreditatie

NIV: 6 punten
 

Sponsoring

De Vaatlabcursus wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van de volgende sponsors:
- Amgen B.V.
- Sanofi
- Bayer
 

Klik hier voor de voorlopige agenda Schrijf u in via deze link