Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

CETP remmer behaalt primair eindpunt in CV eindpuntenstudie

Nieuws - 27 juni 2017

De (Randomized EValuation of the Effects of Anacetrapib through Lipid modification) uitkomstenstudie naar anacetrapib heeft het primaire eindpunt behaald, door significant het aantal majeure coronaire events (samenstelling van coronaire sterfte, myocardinfarct en coronaire revascularisatie) te verminderen ten opzichte van placebo in patiënten met risico op cardiale events die al een effectief LDL-c verlagend behandelregime volgen.
 
Anacetrapib is een cholesteryl ester transfer proteïne (CETP) remmer in ontwikkeling. De REVEAL studie is een gerandomiseerde, dubbelblinde placebogecontroleerde klinische studie om de effectiviteit en veiligheid te bepalen van toevoeging van anacetrapib (100 mg eenmaal daags) aan effectieve LDL-c verlagende behandeling met atorvastatine, voor een mediane duur van ten minste 4 jaar onder ongeveer 30.000 patiënten met een hoog cardiovasculair risico. Op basis van een event rate van ernstige coronaire events van 1.8% per jaar en een mediane follow-up van 4 jaar, zou de studie met 30.000 deelnemers 88% power hebben bij een 2-zijdige P<0.01 om 15% relatieve risicoreductie te detecteren.
 
Het veiligheidsprofiel van anacetrapib in de vroege analyse kwam over het algemeen overeen met hetgeen was aangetoond in eerdere studies met het middel, inclusief de eerder gepubliceerde opstapeling van anacetrapib in vetweefsel.
 
Farmacologische CETP remming geeft stijging van HDL-c en apolipoproteïne A1, evenals daling van LDL-c en apolipoproteïne B. De mate waarin dit gebeurt varieert per CETP remmer. Tot op heden is van CETP remming geen voordeel aangetoond in CV eindpuntenstudies. Anacetrapib is een oraal actieve CETP remmer die HDL-c met 138% en apolipoproteïne A1 met 45% verhoogde in de placebogecontroleerde DEFINE studie (n=1600, follow-up: 18 maanden) en LDL-c, apolipoproteïne B en lipoproteïne(a) met respectievelijk 40%, 21% en 36% verlaagde.
 
Merck is van plan de resultaten te bekijken met externe experts, en zal overwegen of het een aanvraag voor goedkeuring zal indienen bij regulerende instanties. De resultaten van de REVEAL studie zullen worden gepresenteerd op het ESC congres op 29 augustus.
 

Bron:

Persbericht Merck 27 juni 2017
Lees hier de studie-opzet en baselinekarakteristieken van REVEAL

Deel deze pagina met collega's en vrienden: