Cardiovasculaire Geneeskunde.nl
XXXth Annual Scientific WCN Congress - Cardiovascular Research 2017 'Made in Holland'

XXXth Annual Scientific WCN Congress - Cardiovascular Research 2017 'Made in Holland'

23 nov. 2017 - Movenpick Hotel, Amsterdam

Van harte nodigen wij u uit voor het 30ste wetenschappelijke congres van de Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN) op donderdag 23 en vrijdag 24 november 2017, dat dit jaar in het Mövenpick Hotel Amsterdam wordt gehouden.

De congrescommissie heeft een actueel en boeiend programma voor u samengesteld met veel wetenschappelijk nieuws, exchange meetings en debatsessies. Uiteraard is er ook tijd en gelegenheid om informeel samen te zijn. Daartoe nodigen wij u tevens uit voor de feestelijke donderdagavond in Amsterdam, een inspirerende ambiance.

Onder de zeer toepasselijke titel Cardiovascular Research 2017 'Made in Holland presenteren gerenommeerde sprekers resultaten van nationale en internationale klinische onderzoeken en hun visie op toekomstige studies. De thema’s zijn gerelateerd aan WCN-studies en innovaties op het gebied van ACS, antistolling, hartfalen, diabetes en lipiden, en secundaire preventie. Ook dit jaar hebben de ondernemende WCN-centra grote onderzoekprestaties geleverd.

Voor wie?

Het WCN congres is gericht op cardiologen, internisten/vasculair geneeskundigen, jonge onderzoekers, arts-assistenten en uiteraard voor research professionals.

Voorlopige agenda

DONDERDAG 23 NOVEMBER 2017

Sessie 1 - Hartfalen: Pompen of Verzuipen

Heart Failure for Dummies: What a cardiologist & research professional needs to know

Heart failure with Preserved Ejection Fraction: Is there hope for new therapies?

Sessie 2 - Chairmans Choice lecture

Research Exchange Sessies

Sessie 3 - PHRI and WCN, a collaborative succes story

1e WCN Dunselman Lecture

- Anticoagulation: Past, Present and Future

- Clinical research and importance for intensive collaborations

- ARO & investigator network collaboration; the Dutch Perspective

Sessie 4 - Lipid keynote

- Cholesterol: What are the future lipid targets?

Sessie 5: De grote WCN 2017 Quiz

- 30 years WCN:facts or not?

- WCN Research Awards 2017

- WCN: Meet and Greet

VRIJDAG - 24 NOVEMBER 2017

Sessie 6 - WCN Battles

- Hartfalen & ARNI

- Antidiabetica in de cardiologie: voor wie en door wie?

Sessie 7: Update on antiplatelet therapy

*- DAPT Long term or short term?

Sessie 8: WCN Onderzoeksprijs

Sessie 9: Keynote Lecture

- Hoe te onderhandelen?

Research Exchange Sessies

WCN Ledenvergadering

Deelname en inschrijving

Deelnemers die bij het gehele congres (inclusief overnachting en ‘Meet & Greet’) aanwezig zijn dienen een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van het inschrijfgeld kunt u vinden op de website. U kunt zich inschrijven via de website. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een definitieve bevestiging en een routebeschrijving. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 10 november 2017. Bij annulering na 10 november of indien u – zonder opgaaf van reden – niet aanwezig bent op het congres wordt er geen geld meer geretourneerd.

Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een definitieve bevestiging en een routebeschrijving van MEDCON International. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 10 november 2017. Vanaf deze datum geldt een annuleringsfee van 100%. Annulering per e-mail doorgeven - info@medconinternational.com

Overnachting

Cardiologen

Research professionals - Overnachten in het Movenpick Hotel is mogelijk indien:

Indien u geen kamer wenst te delen, is er de mogelijkheid om een eigen kamer te reserveren (aantal kamers is gelimiteerd). Hiervoor wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 100,-. Let op: kamers zijn op basis van beschikbaarheid.

Accreditatie

Accreditatie is in aanvraag bij de volgende verenigingen:

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register:

NVVC

Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA):

Routebeschrijving

Een routebeschrijving naar het Mövenpick hotel vindt via onderstaande link.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MEDCON International, tel: 023 5317357 of info@medconinternational.com. MEDCON International verzorgt namens de WCN de organisatie van het WCN congres.

Over de WCN

De WCN is een vereniging waarin ongeveer 60 niet-universitaire ziekenhuizen samenwerken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. De WCN levert zowel nationaal a ls internationaal een belangrijke bijdrage aan klinisch onderzoek, gericht op het verbeteren van de behandeling en preventie van hart- & vaatziekten. De participerende ziekenhuizen hanteren daarbij hoge kwaliteitseisen, zowel ten aanzien van het soort onderzoek, alsmede de uitvoering ervan. Het WCN congres vervult een belangrijke taak in het handhaven van deze kwaliteit. Leden van de WCN, research professionals en ook overige geïnteresseerden, wordt daarom een programma geboden dat relevant is voor het initiëren en uitvoeren van gedegen wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast heeft het jaarlijkse WCN congres ook een vaste plaats verworven in de uitwisseling van ervaringen en ideeën tussen enerzijds WCN en innovatieve industrie, en anderzijds tussen WCN-leden onderling.

WCN & CGR

WCN congres en richtlijnen Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR). De gedragscode voor geneesmiddelenreclame maakt onderscheid in de wijze waarop beroepsbeoefenaren (artsen) en niet-beroepsbeoefenaren (zoals research professionals) mogen worden benaderd. Vanzelfsprekend conformeert de WCN zich aan deze richtlijnen, en beschouwt de farmaceutische bedrijven, die als sponsor optreden, geheel zelf verantwoordelijk voor het juist naleven van deze gedragsregels. Tijdens het congres zullen daartoe de nodige maatregelen genomen worden, zoals onderscheid in badges en congresboek. Tevens zullen de uitingen in de exhibitieruimte op zowel donderdag als vrijdag voor alle deelnemers bestemd zijn en zal er door de sponsoren dus geen productreclame gemaakt mogen worden. Wij vragen uw begrip en medewerking om de richtlijnen van de CGR na te leven, inclusief de meest recente wijzigingen.

Routebeschrijving