Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nationale Hartfalendag 2017

Presentaties en video impressie van de Nationale Hartfalendag 2017, onder inhoudelijke auspiciën van de werkgroep hartfalen, gehouden op 29 september 2017

CHECK-HF: Hartfalenbehandeling in Nederland

3' educatie - 29 sep. 2017 - Dr. Gerard Linssen
Dr. Gerard Linssen geeft een update van CHECK-HF, een praktijkregistratie van hartfalenzorg in Nederland, die gedetailleerd inzicht in patiëntprofielen geeft. De meerderheid van HFrEF patiënten wordt behandeld volgens de richtlijnen (2012), maar in lagere dosering.

HF dag 2017 Dr. Gerard Linssen geeft een update van CHECK-HF, een praktijkregistratie van hartfalenzorg in Nederland, die gedetailleerd inzicht in patiëntprofielen geeft. De meerderheid van HFrEF patiënten wordt behandeld volgens de richtlijnen (2012), maar in lagere dosering.

HF & AF: Antistolling

HF dag 2017

3' educatie - 29 sep. 2017 - Dr. Ron Pisters
Wanneer HF & AF samen voorkomen, wordt bij voorkeur een NOAC als antistolling gegeven. Dr. Ron Pisters stelt dat nierfunctie, leeftijd en gewicht belangrijk zijn bij doseren, evenals een goede opvolging van NOAC gebruik (therapietrouw, bijwerkingen).

HF dag 2017 Wanneer HF en AF samen voorkomen, wordt bij voorkeur een NOAC als antistolling gegeven. Dr. Ron Pisters stelt dat nierfunctie, leeftijd en gewicht belangrijk zijn bij doseren, evenals een goede opvolging van NOAC gebruik (therapietrouw, bijwerkingen).

Connect/Connected: hoe gaat het in de gestarte regio’s en waar loopt men tegenaan

HF dag 2017

3' educatie - 29 sep. 2017 - Petra van Pol
Petra van Pol geeft een update van Connect Hartfalen, een project in samenwerking met de (kader)huisarts. Voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg is ook de Landelijke Registratie Hartfalen gestart.

HF dag 2017 Petra van Pol geeft een update van Connect Hartfalen, een project in samenwerking met (kader)huisartsen. Voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg is ook de Landelijke Registratie Hartfalen gestart.

Hartfalen en nierfunctiestoornissen: het cardiorenaal syndroom

3' educatie - 29 sep. 2017 - Dr. Pieter van Paassen & prof. dr. Hans-Peter Brunner-la Rocca
Dr. Pieter van Paassen en prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca praten over nierfunctiestoornissen die optreden bij HF. Voor de behandeling (veelal met diuretica) is een goed begrip van de pathofysiologie nodig, om een normale volumestatus te behouden.

HF dag 2017 Dr. Pieter van Paassen en prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca praten over nierfunctiestoornissen die optreden bij HF. Voor de behandeling (veelal met diuretica) is een goed begrip van de pathofysiologie nodig, om een normale volumestatus te behouden.

HF & AF: Rate & rhythm control en hoe dan?

HF dag 2017

3' educatie - 29 sep. 2017 - Prof. dr. Isabelle van Gelder
AF komt bij minstens de helft van de HF patiënten voor; de aandoeningen beïnvloeden elkaar negatief. Prof. dr. Isabelle van Gelder geeft aanbevelingen voor de behandeling (rate control/rhythm control) en voor risicofactormanagement.

HF dag 2017 AF komt bij minstens de helft van de HF patiënten voor; de aandoeningen beïnvloeden elkaar negatief. Prof. dr. Isabelle van Gelder geeft aanbevelingen voor de behandeling (rate control/rhythm control) en voor risicofactormanagement.

Slides: - Connect/Connected: hoe gaat het in de gestarte regio’s en waar loopt men tegenaan

HF dag 2017

3' educatie - 29 sep. 2017 - Petra van Pol
Petra van Pol geeft een update van Connect Hartfalen, een project in samenwerking met de (kader)huisarts. Voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg is ook de Landelijke Registratie Hartfalen gestart.

HF dag 2017 Bekijk de presentatie van Petra van Pol (cardioloog, Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp), gehouden tijdens de Nationale Hartfalendag 2017.