Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Samenvatting | Nationale registratie van antistolling voor atriumfibrilleren: de DUTCH-AF Registry

4 oktober 2017 - Dr. Martin Hemels

Het aantal ziekenhuisopnames voor AF neemt exponentieel toe. Het doel van NVVC Connect is om samenwerking in de zorg te verbeteren d.m.v. registers; een koppeling van wetenschap en de dagelijkse praktijk. Hemels liet de resultaten zien van een studie in Adelaide, Australië die 300.0000 mensen volgde; bij toenemende leeftijd speelt het CV systeem een grotere rol bij herseninfarcten.24 Op latere leeftijd kreeg de helft van de patiënten die al bekend zijn met AF geen antistollingsmedicatie. Dit betekent dat een herseninfarct voorkomen had kunnen worden. Hemels concludeerde dat de praktijk anders is dan de richtlijnen voorschrijven.

Door goede monitoring en registratie kunnen problemen met NOACs voorkomen worden in kwetsbare patiëntengroepen.

De voornaamste reden waarom oudere patiënten in de VS door bijwerkingen van medicijnen naar de eerste hulp gaan, zijn bloedingen.25 Dit creëert een dilemma; hoe leg je een patiënt het nut van antistollingsmedicatie voor primaire preventie van CV events uit, als angst voor bloedingen bestaat? Door goede monitoring en registratie kunnen problemen met NOACs voorkomen worden in kwetsbare patiëntengroepen. Hemels liet een schematische voorstelling zien van de levenscyclus van NOAC gebruik en alle factoren die daarbij een rol spelen, zoals nierfunctieverandering, het ondergaan van interventies, toenemende kwetsbaarheid, voorkeur; dit kunnen redenen zijn voor (tijdelijk) stoppen. Factoren die bepalen of patiënten antistollingsmedicatie nemen worden belangrijker naarmate ze kwetsbaarder worden. Hemels zou graag zien dat artsen uit de 1e lijn bij deze behandelbesluiten betrokken wordt, omdat ze dichter bij de patiënt staan, maar er moet nog wel een kwaliteitsslag gemaakt worden.

In 2015 werd geconstateerd dat er een breed draagvlak is voor kwaliteitsregistratie om te zien hoe de zorg van AF-patiënten met antistollingsmedicatie geregeld is in Nederland en om in kaart te brengen waarom patiënten gestopt of niet gestart zijn. Hiermee kan de zorg worden verbeterd. Daarom is het Dutch AF register gestart, dat gedeeltelijk door ZonMw/VWS gefinancierd wordt, mits de follow-up lang is (tenminste 4 jaar). De trombosediensten kunnen helpen bij goede registratie. Het plan is om in december 2017 te beginnen en om in totaal 6000 patiënten te registreren binnen 2-3 jaar. Hopelijk kunnen daarna de eerste vragen op antistollingsgebied beantwoord worden over de dosis, redenen voor starten, redenen voor stoppen, therapietrouw, dagelijkse problematiek (bloedingen) en hoe het de patiënt vergaat. Hopelijk wordt de registratie een succes met lokale inzet, zoals de trombosedienst, als vangnet.

Referenties

Toon referenties

Bekijk een video van dr Hemels

Deel deze pagina met collega's en vrienden: