Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gert van Montfransprijs

Dr. Nina Paauw

De Gert van Montfransprijs is een aanmoedigingsprijs voor jonge onderzoekers. Met het thema ‘Hypertensie Speciaal’ in het achterhoofd heeft de commissie dit jaar de prijs uitgereikt aan Nina Paauw voor haar studie ‘Kidney Function After a Hypertensive Disorder of Pregnancy: A Longitudinal Study’ gepubliceerd in Am J Kidney Dis in 2017 (40).

Paauw begon haar presentatie met het uitleggen van de twee categorieën van hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap (hypertensive disorder of pregnancy, HDP): hypertensie en pre eclampsie. Zoalseerder verteld door Lely, is de pathofysiologie van pre-eclampsie niet helemaal duidelijk. Wel is duidelijk dat de placenta een grote rol speelt. Als de placenta niet meer aanwezig is (na de bevalling) vermindert het risico op orgaanschade. Na de bevalling is er echter toch een groter risico op CV events en een hoger risico op eindstadium nierfalen (41, 42) in vrouwen met HDP. Dit leidde tot de vraag of nierschade, die kan resulteren in eindstadium nierfalen, bij vrouwen met HPD voorkomen kan worden. Huidige studies vervolgen maar kort postpartum en er is daarom behoefte aan longitudinale studies.

De PREVEND studie werd uitgevoerd in deelnemers met zelfrapportage van hypertensie, die later werden opgedeeld in deelnemers met HDP (n=977) en zonder HDP (n=1805) waarin BP en nierfunctie (eGFR en albuminuria) werden gemeten tijdens vijf bezoeken met een interval van ~3 jaar. De HDP groep had een hoger CV risico en hogere BP, die wel stabiel was en waarvoor antihypertensiva werden genomen, in vergelijking met de niet-HDP groep. Er werd een significant lagere eGFR gemeten in de HPD groep, maar deze was nog wel binnen de normaalrange, en geen verschil in albumineverlies in vergelijking met de niet-HDP groep. Er was ook geen verschil in het optreden van CKD gedurende de follow-up (HR 1.04; 95%CI:0.79-1.37).

Verklaringen waarom er geen verschil in nierfunctie tussen de groepen werd gezien zijn mogelijk dat een te laag aantal patiënten was geïncludeerd en geen van de patiënten eindstadium nierfalen (ESKD) ontwikkelde. Mogelijk kan het ontbreken van een verschil in eindpunten ook komen door medicatiegebruik (RAS blokkade).

Referenties

Toon referenties

Deel deze pagina met collega's en vrienden: