Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Van grote cohortonderzoeken naar betere fenotypering, voor meer mechanistisch inzicht

3' educatie - 26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease 2018 - Prof. dr. Bert Groen, AMC, Amsterdam, UMCG, Groningen

Amsterdam Symposium on Vascular & Metabolic Disease 2018 Bij interpretatie van RCT-data gaat veel informatie verloren. Prof.dr. Groen voorspelt dat dergelijke grote studies in de toekomst mogelijk vervangen kunnen worden door beter fenotyperen van bijvoorbeeld responders en non-responders, omdat dit meer mechanistische inzichten kan opleveren.

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens het Amsterdam Symposium op 26 januari 2018 in Amsterdam en is een verkorte weergave van de presentatie die Prof. dr. Groen daar gaf.

Faculty

Prof. dr. Bert Groen is werkzaam bij het AMC te Amsterdam en het UMCG te Groningen als Professor of Systems Biology

Disclosures

Deze productie is tot stand gekomen op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: