Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

FOCUS OP: GLP-1RA in management van diabetes en CV risico

FOCUS OP serie

6 mrt. 2018 - Prof. dr. Cees Tack, dr. Adriaan Kooy, dr. Jan Hein Cornel

Video navigatie menu

  • Achtergrond: CV risicomanagement in T2DM 01:00
  • Wat betekenen deze resultaten voor de klinische praktijk? 07:11
  • Bij welke patiënten zouden deze middelen specifiek kunnen worden toegepast? 09:38
  • Zou er een intensievere samenwerking moeten zijn tussen cardioloog en internist op het gebied van diabetes en HVZ? 11:30
  • Wat zijn eventuele gevolgen voor richtlijnen / individualized medicine? 13:25

Educatieve informatie

Deze 'Focus op' educatieve video is ontwikkeld onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van CVGK. Het doel van de serie is om een actueel cardiovasculair thema in een multidisciplinair panel te bespreken en zo de betekenis van medisch-relevante discussiepunten te vertalen naar de dagelijkse praktijk. De discussie wordt ingeleid met een korte presentatie over het onderwerp.

Faculty

Prof. dr. Cees Tack - internist-endocrinoloog, Radboudumc, Nijmegen

Dr. Adriaan Kooy - internist-vasculair geneeskundige, Treant Zorggroep / Bethesda Diabetes Research Center, Hoogeveen / Associate Professor of Medicine – University Medical Center Groningen

Dr. Jan Hein Cornel - cardioloog, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar

Disclosures

Meningen en interpretaties komen voor rekening van de sprekers en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

De Focus op serie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en mede mogelijk gemaakt door multi-sponsor ondersteuning van Bayer Healthcare BV, Pfizer BV, Vifor Pharma NL, Novo Nordisk en Novartis.

Dr. Adriaan Kooy heeft in het kader van deelname aan adviesraden honorarium of andere (financiële) vergoeding ontvangen van Boehringer Ingelheim, MSD en Novo Nordisk en sponsoring of onderzoeksgeld van MSD, Novo Nordisk, Sanofi.

Dr. Jan Hein Cornel heeft in het kader van deelname aan trial steering committees honorarium of andere (financiële) vergoeding ontvangen van GSK en MSD.