Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

CVRM & T2DM 2018: Wat is de richting voor PCSK9- en SGLT2-inhibitie in de interne geneeskunde?

Verslag, presentaties en videoimpressie van een workshop tijdens de NIV Internistendagen op 19 april 2018

CVRM & T2DM 2018: Wat is de richting voor PCSK9- en SGLT2-inhibitie in de interne geneeskunde?

Lees en download het verslag
Lees en download het verslag

NIV dagen 2018 Lees het verslag van de presentaties over de impact van eindpuntstudies met SGLT2- en PCSK9-inhibitie voor de interne geneeskunde tijdens een workshop tijdens de NIV Internistendagen 2018., gehouden op 19 april 2018 in Maastricht.

SGLT2 inhibitie: cardiovasculaire risico-interventie bij T2DM?

5' educatie - 19 apr. 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Cees Tack, prof. dr. Frank Visseren
Prof. dr. Cees Tack vat de resultaten samen van de EMPA-REG OUTCOME studie, waaruit bleek dat de SGLT2-remmer empagliflozine naast een glucoseverlagend effect, ook een positief effect heeft op CV eindpunten.

NIV Prof. dr. Cees Tack vat de resultaten samen van de EMPA-REG OUTCOME studie, waaruit bleek dat de SGLT2-remmer empagliflozine naast een glucoseverlagend effect, ook een positief effect heeft op CV eindpunten.

PCSK9-remming bij diabetespatiënten

5' educatie - 19 apr. 2018 - MECC, Maastricht - Prof. dr. Kees Hovingh & prof. dr. Frank Visseren
Prof. Kees Hovingh concludeert op basis van een post-hoc analyse van de FOURIER studie dat PCSK9 remmers in diabetespatiënten dezelfde effecten hebben wat betreft lipidenverlaging en CV eindpunten als in niet-diabetespatiënten, zonder een effect op glucose-gerelateerde parameters.

NIV Prof.dr. Kees Hovingh concludeert uit een FOURIER-post-hoc analyse dat PCSK9 remmers in diabetespatiënten dezelfde effecten hebben op lipidenverlaging en CV eindpunten als in niet-diabetespatiënten, zonder glucose-gerelateerde parameters te beïnvloeden.

Samenvatting | PCSK9 remming: LDL-c hoe lager hoe beter?

19 april 2018 - prof. dr. Kees Hovingh

Lees een samenvatting van de presentatie die prof. dr. Kees Hovingh gaf op een workshop tijdens NIV Internistendagen 19 april 2018 in Maastricht

Samenvatting | SGLT2 inhibitie: Cardiovasculaire risico-interventie bij T2DM?

19 april 2018 - prof. dr. Cees Tack

Lees een samenvatting van de presentatie die prof. dr. Cees Tack gaf op een workshop tijdens NIV Internistendagen 19 April 2018 in Maastricht

CVRM & T2DM 2018: Wat is de richting voor PCSK9- en SGLT2-inhibitie in de interne geneeskunde?