Cardiovasculaire Geneeskunde.nl
Impact eindpuntstudies met SGLT2- en PCSK9-inhibitie op de dagelijkse cardiologiepraktijk

Impact eindpuntstudies met SGLT2- en PCSK9-inhibitie op de dagelijkse cardiologiepraktijk

Lees en download het verslag

Naar aanleiding van een casus besprak prof.dr. Jukema de mogelijke therapieën van LDL-c verlaging, met focus op PCSK9 remmers. Hij legde het werkingsmechanisme van PCSK9-remmers uit en besprak de resultaten van de FOURIER en ODYSSEY OUTCOMES CV uitkomstentrials. Vervolgens presenteerde dr. Cabezas een casus die leidde tot een discussie over behandeling van type 2 diabetespatiënten met hoog CV risico en vatte hij de nieuwe diabetesmiddelen samen en de resultaten van de CV uitkomstenstudies.

Download het verslag