Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Factor Xa-remmer vertoont gebrek aan werkzaamheid met toename in bloedingen bij patiënten met embolische beroertes van onbepaalde oorzaak

Rivaroxaban for Stroke Prevention after Embolic Stroke of Undetermined Source

Literatuur - Hart RG, Sharma M, Mundl H, et al. - N Engl J Med 2018; published online ahead of print

Introductie en methoden

Embolische beroertes van onbepaalde herkomst zijn niet-lacunair, en worden niet veroorzaakt door een proximale arteriële stenose, noch door een erkende cardioembolische oorzaak, zoals atriumfibrilleren (AF) of linkerventrikeltrombus, en zij vertegenwoordigen ongeveer 20% van alle ischemische beroertes [ 1-3]. Rivaroxaban, een directe factor Xa-remmer, wordt aanbevolen voor de preventie van een beroerte bij patiënten met AF, maar het is niet bekend of het effectief is voor de preventie van recidiverende beroerte bij patiënten met embolische beroertes van onbepaalde oorzaak.

In de NAVIGATE ESUS (New Approach Rivaroxaban Inhibition of Factor Xa in a Global Trial versus ASA to Prevent Embolism in Embolic Stroke of Undetermined Source) studie [4,5], werd de werkzaamheid en veiligheid van rivaroxaban voor de preventie van recidiverende beroerte bij patiënten met recente embolische beroerte van onbepaalde oorzaak geëvalueerd.

In de gerandomiseerde, fase 3 NAVIGATE ESUS trial werden patiënten die in aanmerkingen kwamen ingedeeld om rivaroxaban 15 mg plus placebo of aspirine 100 mg plus placebo te ontvangen in een 1:1 verhouding. Patiënten kwamen in aanmerking voor de studie als ze:

Een classificerende beroerte moest aan de volgende criteria voldoen:

De National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) score werd gebruikt om de ernst van de beroerte bij baseline te beoordelen. De primaire uitkomst van de werkzaamheid was de tijd tot event van eerste ischemische, hemorragische of ongedefinieerde recidiverende beroerte of systemische embolie. De primaire veiligheidsuitkomst was grote bloeding volgens de International Society of Thrombosis and Hemostasis (ISTH) criteria.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Behandeling met rivaroxaban resulteerde niet in een vermindering van heroptreden van een beroerte en resulteerde in een hogere mate van bloeding bij patiënten met embolische beroertes van onbepaalde oorzaak in vergelijking met aspirine. Lopende trials testen andere anticoagulantia in vergelijking met aspirine bij vergelijkbare patiëntengroepen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op N Engl J Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: