Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ernstige hypoglycemie geassocieerd met verhoogd risico op CV events en sterfte

Hypoglycemia, Cardiovascular Outcomes, and Death: The LEADER Experience

Literatuur - Zinman B, Marso SP, Christiansen E, et al. - Diabetes Care 2018; published online ahead of print

Introductie en Methoden

Er is een associatie tussen hypoglycemie en een verhoogd risico op CV events en sterfte, hoewel het bewijs voor een causaal effect beperkt is [1-3]. In deze posthoc analyse van de LEADER (LEADER (Liraglutide Effect and Action in Diabetes: Evaluation of Cardiovascular Outcome Results) trial [4], werden de associaties tussen hypoglycemie en CV uitkomsten en sterfte onderzocht in patiënten met type 2 diabetes (T2DM).

In de dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde LEADER trial verminderde de glucagon-like peptide 1 analoog liraglutide significant CV events en sterfte in vergelijking met placebo, in T2DM patiënten met hoog CV risico, die ook standaardzorg ontvingen, en werden gevolgd voor 3.5-5 jaar.

Het primaire eindpunt in LEADER was de tijd tot eerste gebeurtenis van een groot nadelig CV event (MACE), waaronder CV sterfte, niet-fataal myocardinfarct, of niet-fatale beroerte. Hypoglycemie was een secundair zelf-gerapporteerd veiligheidseindpunt en ernstige hypoglycemie was gedefinieerd volgens de American Diabetes Association criteria [5].

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In de LEADER trial hadden patiënten met ernstige hypoglycemie episodes een hoger risico op MACE, CV sterfte, niet-CV sterfte, en totale sterfte in vergelijking met patiënten zonder ernstige hypoglycemie, vooral in de eerste 7 dagen na de hypoglycemische episode. Deze associaties waren onafhankelijk van behandelgroep.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op Diabetes Care

Klik hier om de slide te bekijken

Deel deze pagina met collega's en vrienden: