Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ACC Expert Consensus Decision Pathway adviseert over gebruik nieuwe anti-diabetesmiddelen

Nieuws - 4 dec. 2018

Een nieuw Expert Consensus Decision Pathway, uitgegeven door de American College of Cardiology (ACC) vat de belangrijkste elementen uit nieuwe studies samen, om bondige, praktische sturing te geven over het gebruik van nieuwe, specifieke glucoseverlagende middelen voor het verlagen van CV risico in patiënten met T2DM en klinische atherosclerotische cardiovasculaire ziekte (ASCVD).

De mogelijkheden tot preventie van CV aandoeningen in patiënten met T2DM zijn onlangs uitgebreid. Bepaalde natrium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) remmers en glucagon-like peptide 1 receptoragonisten (GLP-1Ras) hebben significante reductie van het risico op majeure nadelige CV events (MACE) laten zien. Hoewel de exacte mechanismen van CV voordeel nog onbekend is, lijken ze niet gerelateerd aan de directe glucose-verlagende effecten van deze middelen.

Specifieke aanbevelingen over het gebruik van de nieuwe glucoseverlagende middelen omvatten een lijst van omstandigheden waarin artsen kunnen overwegen om één van deze middelen met bewezen CV voordeel te starten. Artsen moeten overwegen om een arts-patiënt-discussie te starten over het gebruik van een GLP-1RA of een SGLT2-remmer bij een klinisch vervolgbezoek voor patiënten met T2DM en klinische ASCVD. Ook een nieuwe diagnose T2DM in een patiënt met klinische ASCVD of een nieuwe diagnose van klinisch ASCVD in een patiënt met T2DM bieden een kans om een gesprek te starten over gebruik met een van deze middelen, met bewezen voordelen voor CV uitkomsten. Patiëntvoorkeuren en medische voorgeschiedenis kunnen het besluit over welk middel het meest geschikt wordt geacht sturen.

Van de SGLT2-remmers wordt empagliflozine momenteel als het middel van voorkeur gezien op basis van het beschikbare bewijs en de algehele voordeel-risicobalans. Van de GLP-1RAs waarvan CV voordeel is aangetoond, zijn de meest overtuigende data voor CV voordeel voor liraglutide, wat momenteel de voorkeur zou moeten krijgen voor CV eventreductie, totdat aanvullende informatie beschikbaar komt.

Het document geeft een stroomdiagram dat kan helpen om te besluiten welk middel voor te schrijven, en een lijst van relevante afwegingen voor starten van een middel en het monitoren van patiënten die voor het eerst een van deze middelen nemen. Bovendien bespreekt het document nog resterende vragen over gebruik van deze type medicijnen.

De komst van deze nieuwe middelen waarvan bewezen is dat ze nadelige CV uitkomsten verminderen in patiënten met T2DM heeft een grote paradigmaverschuiving uitgelokt, die verder gaat dan glucoseregulatie, naar een bredere strategie van uitgebreide CV risicoreductie. Het potentieel van deze nieuwe middelen heeft ook gestimuleerd om de traditionele rollen van diverse medische specialisaties in management van T2DM te heroverwegen, waarbij specialisten in CV ziekte een actievere rol moeten aannemen in het voorschijven van medicatie die voorheen primair werd gezien als glucose-regulerende therapie. Bovendien heeft het een noodzaak gecreëerd voor een samenwerkende, interprofessionele en multidisciplinaire benadering om deze hoog-risico patiëntgroep te managen.

Expert Consensus Documents worden nu gepresenteerd als ‘Expert Consensus Decision Pathways’. Hoewel Decision Pathways een nieuw format hebben, behouden ze wel hetzelfde doel als de Expert Consensus Documents hadden: om klinisch beleid te ontwikkelen op basis van expert opinie, in gebieden waarin belangrijke klinische besluiten niet voldoende zijn onderbouwd door bestaande studies. Expert Consensus Decision Pathways’ zijn ontworpen om de richtlijnen aan te vullen en resterende hiaten in klinisch advies te overbruggen.

Vind de 2018 ACC Expert Consensus Decision Pathway

Deel deze pagina met collega's en vrienden: