Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

De nieuwe multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement

18 feb. 2019

Prof. dr. Frank Visseren (UMC Utrecht) besprak de nieuwe Nederlandse richtlijn voor cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Die is momenteel nog in ontwikkeling. Wel kon hij verwijzen naar de concept richtlijn die in het voorjaar van 2018 is gepubliceerd en naar vraagstukken die bij het opstellen van de adviezen de revue passeren.

Belangrijk voor het aanwezige publiek was dat in deze richtlijn gesproken wordt over ‘verhoogde BP’, om meer nadruk te leggen op de risicofactor, in plaats van over de ziekte; het woord ‘hypertensie’ komt dan ook niet meer voor in de CVRM richtlijn. Parallellen zijn ‘verhoogd cholesterol’ in plaats van ‘hypercholesterolemie’, en ‘laag of hoog risico’ in plaats van ‘primaire of secundaire preventie’. Voor behandeling van hoge bloeddruk als ziekte bestaan aparte richtlijnen.

De concept richtlijn liet al zien dat een nieuwe risicoscore-tabel is ontwikkeld voor patiënten met diabetes type 2 (T2DM), vaatziekten en ouderen. De zogenaamde SCORE-NL geeft drie getallen, die staan voor 10-jaarsrisico op verschillende categorieën van morbiditeit en mortaliteit door hart- en vaatziekten. Verder wordt een aantal risicofactoren benoemd met potentie voor reclassificatie. Uiteindelijk concludeert een arts of een patiënt heel hoog, hoog risico of matig risico loopt. Voor deze verschillende risicosituaties worden verschillende combinaties van streefwaarden voor BP en LDL-c gegeven.

Ten aanzien van BP is het advies deze te evalueren met spreekkamermetingen, en de bevinding te bevestigen met ambulante meting (liefst 24-uur meting, anders geprotocolleerde thuismeting of eventueel 30-minutenmeting). Er zijn aanbevelingen voor wanneer BP-verlagende medicatie te starten en welke streefwaarden gelden voor verschillende typen patiënten.

Een nadeel van richtlijnen blijft dat deze bedoeld zijn voor grote groepen patiënten, terwijl we in de spreekkamer een individu behandelen. U-Prevent.com is een tool die kan helpen om verstandige behandelkeuzes te maken voor een individuele patiënt. U-Prevent geeft naast 10-jaarsrisico’s ook lifetime risico’s, die vooral relevant zijn bij jonge patiënten. Ook is het effect van een behandeling in te schatten: de app kan inzicht geven in hoeveel gezonde tijd een specifieke patiënt erbij krijgt als hij/zij behandeling X neemt.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: