Cardiovasculaire Geneeskunde.nl
Nieuwe CVD-risicoschatter bepaalt individueel behandeleffect in gezonde mensen

Nieuwe CVD-risicoschatter bepaalt individueel behandeleffect in gezonde mensen

Nieuws - 18 juni 2019

Een nieuw model (LIFEtime-perspective CardioVascular Disease: LIFE-CVD) is ontwikkeld, dat nauwkeurig prognose en behandeleffecten kan schatten op individueel niveau, in termen van verbeterd 10-jaars risico, lifetime risico en levensverwachting vrij van CVD. Dit model kan behandelbesluiten sturen, aangezien het voordeel dat een individu kan verwachten van preventieve therapie varieert als gevolg van de risicofactorlast, concurrerende risico’s en behandelduur. Hiertoe neemt het model zowel het risico op harde CVD eindpunten als van niet-CVD sterfte in beschouwing. LIFE-CVD kan gratis worden gebruikt in de online calculator U-Prevent.

Recente richtlijnen omarmen inmiddels ook lifetime risicoschatting, naast risicoschatting op korte termijn. Enkele van de beschikbare lifetimerisicoschatters hebben echter beperkingen. Ze houden bijvoorbeeld geen rekening met concurrerende risico’s, zoals LIFE-CVD wel doet door het risico op niet-CVD sterfte ook mee te nemen. Bovendien kan gebruik van oudere data voor ontwikkeling van de modellen leiden tot overschatting van het risico. Generaliseerbaarheid naar andere leeftijden en nationaliteiten is beperkt. Deze overwegingen vormden de rationale om een internationaal gevalideerde concurrerend risico-gecorrigeerd model te ontwikkelen, dat schatting van zowel het 10-jaars als levenslang therapievoordeel mogelijk maakt. Het doel was een model te ontwikkelen dat de effecten van starten, stoppen, wijzigen of uitstellen van specifieke farmacotherapie en leefstijlstrategieën schat.

Het LIFE-CVD model was ontwikkeld op basis van data uit Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA), gebruikmakend van klinische voorspellers. Het MESA-cohort werd gekozen omdat het een brede range aan baseline leeftijden bevat, het relatief recent gestart is (2000) en omdat deelnemers grote etnische variëteit hebben. CVD events werden gedefinieerd als fatale of niet-fatale MI of stroke, gereanimeerde hartstilstand en coronaire hartziekte-sterfte. Baseline leeftijdspecifieke overleving werd gecombineerd met klinische voorspellers om het risico op het hebben van een CVD event of niet-CVD sterfte te schatten voor elk levensjaar. Vervolgens werd de cumulatieve overleving voor elk levensjaar geschat, hetgeen een combinatie is van CVD risico en niet-CVD risico. CVD-vrije levensverwachting is gedefinieerd als de mediane overleving zonder een CVD event of sterfte. Door de off-treatment van de on-treatment CVD-vrije levensverwachting af te trekken, volgt de winst in levensjaren vrij van CVD.

Externe validatie werd gedaan in de Atherosclerosis Risk in Communities, Heinz Nixdorf Recall, en de European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition-Netherlands and Norfolk studies. Het LIFE-CVD toonde goede kalibratie en de c-statistieken waren 0.67-0.76.

LIFE-CVD kan het effect van cholesterolverlaging, bloeddrukverlaging, aspirine-equivalente antitrombotische therapie en stoppen met roken bepalen op 10-jaars en levenslang CVD absolute risicoreductie, en CVD-vrije gewonnen levensjaren in ogenschijnlijk gezonde mensen. Gebruikmaken van de tool kan het inzicht in het voordeel van therapie vergroten wanneer de 10-jaars en levenslange schattingen worden vergeleken, en kan gepersonaliseerde geneeskunde en communicatie tussen dokter en patiënt faciliteren.

Gebruik het LIFE-CVD model in de U-Prevent calculator.

Bekijk het artikel over LIFE-CVD van Jaspers et al. online op Eur Heart J Bekijk onze video over U-Prevent

Deel deze pagina met collega's en vrienden: