Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Stoppen met roken na eerste CV event stelt recidief uit en verlengt het leven

Smoking cessation and risk of recurrent cardiovascular events and mortality after a first manifestation of arterial disease

Literatuur - Van den Berg MJ, Van der Graaf Y, Deckers JW et al., - Am J Heart 2019. 213; 112-122

Introductie en methoden

Volgens EUROASPIRE is het aandeel rokers onder Europese patiënten met coronair arterielijden (CAD) slechts een beetje gedaald in de laatste 15 jaar, van 20% naar 16% in 2013 [1]. Het effect van stoppen met roken op het verlagen van het CV risico lijkt groter dan farmacologische behandeling van belangrijke risicofactoren zoals cholesterol en bloeddruk of het gebruik van plaatjesremmende therapie [2].

Twee studies hebben aangetoond dat stoppen met roken, zelfs op de leeftijd van 60, was gerelateerd aan betere survival, en geassocieerd met gemiddeld drie jaar winst ten opzichte van mensen die doorgaan met roken. Het moet echter worden opgemerkt dat deze studies geen rekening hielden met aanwezigheid van CV ziekte [3,4]. Bovendien is gepubliceerd dat stoppen met roken na een event in patiënten van minstens 65 jaar oud, die zijn opgenomen voor acuut myocardinfarct tussen 1994 en 1996, nog tot de leeftijd van 70 jaar de overleving verbetert met 1 jaar [5].

Deze studie beoogde de prevalentie en eigenschappen van patiënten na een recent eerste manifestatie van arterielijden te beschrijven op basis van rookstatus, evenals de relatie te kwantificeren tussen rookstatus en risico op recidief CV events en mortaliteit. De studie werd uitgevoerd in hedendaags cohort (Second Manifestations of ARTerial disease (SMART) study) van patiënten met een breed spectrum aan manifestaties van arterielijden, waarbij rekening gehouden werd met hun leeftijd bij het eerste event en het type vasculaire ziekte. Patiënten worden in het SMART cohort geïncludeerd als ze een stabiele fase in hun ziekte hebben bereikt. Rookgedrag werd als volgt gecategoriseerd: nooit gerookt, vroeger gerookt (voor 1e event gestopt), stoppen na vasculair event (in hetzelfde jaar of het jaar na het event) of doorgaan na het vasculaire event. Een pack-year werd gedefinieerd als 20 sigaretten roken per dag gedurende een jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie toont aan dat, ongeacht leeftijd, stoppen met roken na een eerste CV event gerelateerd is aan een veel lager risico op recidief vasculaire events en sterfte, ten opzichte van mensen die niet stoppen met roken na het even. Stoppers leven ongeveer vijf jaar langer dan patiënten die doorgaan met roken, en recidief events werden met ongeveer 10 jaar uitgesteld.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Am Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: