Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vroege verbetering van gezondheidstoestand met ARNI behandeling in HFrEF patiënten

Association Between Sacubitril/Valsartan Initiation and Health Status Outcomes in Heart Failure With Reduced Ejection Fraction

Literatuur - Khariton Y, Fonarow GC, Arnold SV et al.., - JACC: Heart Failure. 2019. DOI: 10.1016/j.jchf.2019.05.016

Introductie en methoden

Gezondheidstoestand in patiënten met hartfalen met behouden ejectiefractie (HFrEF) is een sterke en onafhankelijke voorspeller van CV morbiditeit en mortaliteit [1-4] en het optimaliseren van gezondheidstoestand is een eerste behandeldoel. Er zijn echter maar weinig geneesmiddelen die bewezen hebben kwaliteit van leven (KvL) te verbeteren en symptomen te verminderen.

Sacubitril/valsartan is een angiotensinereceptor-neprilysine-remmer (ARNI), waarvan is aangetoond dat het overleving verbetert en opnamecijfers verlaagt in HFrEF, in vergelijking met enalapril, in de PARADIGM-HF studie. Bovendien werd minder achteruitgang van gezondheidsstatus gezien in ARNI-behandelde patiënten van baseline tot 8 maanden [5]. Een beperking van de PARADIGM-HF is dat het niet de gezondheidstoestand voor de run-infase bepaalde, waardoor vroege voordelen van sacubitril/valsartan op dit vlak niet konden worden geëvalueerd. Bovendien is de impact van ARNI-behandeling op de gezondheidstoestand van patiënten in de dagelijkse praktijk onbekend.

Deze studie gebruikte daarom data van het CHAMP-HF (Change the Management of Patients with Heart Failure) register [6] om het verband tussen behandeling met sacubitril/valsartan en patiëntgerapporteerde gezondheidstoestand te bepalen. CHAMP-HF is een prospectief, multicenter, observationeel register van poliklinische patiënten met HFrEF (EF ≤40%) dat serieel de gezondheidstoestand vastlegt door middel van de 12-item Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ). Verandering van de KCCQ was de primaire uitkomst. De klinische betekenis van veranderingen op patiëntniveau werden gedefinieerd als kleine (<5), matige (5-10), grote (10-20) of zeer grote (>20 punten) verbetering.

Patiënten werden toegewezen aan ARNI-behandeling of niet, afhankelijk van of ze ARNI-behandeling startten op enig moment na inclusie. Patiënten werden (1:2) gematched op basis van hun pre-ARNI/ARB status (gebruik in afgelopen 2 weken) en op basis van een tijdsafhankelijke propensityscore en hun meest recente KCCS-algemene samenvattingsscore (OS). 508 Van de patiënten die voor het eerst ARNI kregen werden succesvol gematched met 1016 patiënten die niet met ARNI starten op hetzelfde moment tijdens follow-up. Van diegenen die ARNI startten, hadden 267 (53%) ACEi/ARB behandeling gehad en 241 (47%) niet, in de 2 voorafgaande weken.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Real-world data van de CHAMP-HF studie laten zien dat poliklinische patiënten met chronisch HFrEF die behandeling met sacubitril/valsartan starten vroege en robuuste verbeteringen ervaren in hun ziektespecifieke gezondheidstoestand. De voordelen waren het grootst ten aanzien van fysieke beperkingen en KvL. Het voordeel van ARNI-behandeling was onafhankelijk van eerdere behandeling met ACEi/ARB.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC: Heart Failure

Deel deze pagina met collega's en vrienden: