Cardiovasculaire Geneeskunde.nl
WCN Congres 2020

WCN Congres 2020

Agenda - 26 nov. 2020 - Amsterdam

U bent van harte welkom op het 33ste wetenschappelijke congres van de Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN) op donderdag 26 en vrijdag 27 november 2020. Wij streven ernaar om al onze geplande live activiteiten doorgang te laten vinden. Wij bieden de deelnemers de keuze om hieraan live of online deel te nemen. Voor meer informatie over de aangepaste opzet, klik hier.

Voor wie?

Het WCN congres is bestemd voor cardiologen, internisten/vasculair geneeskundigen, jonge onderzoekers, arts-assistenten, verpleegkundig specialisten, physician assistants en uiteraard voor research professionals.

Agenda WCN congres 2020

Volgt

Inschrijving

Volgt

Accreditatie

Volgt

Sponsoring

Het WCN Congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MEDCON International, tel: 023 5317357 of info@medconinternational.com. MEDCON International verzorgt namens de WCN de organisatie van het WCN congres.

Over de WCN

De WCN is een vereniging waarin ongeveer 60 niet-universitaire ziekenhuizen samenwerken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. De WCN levert zowel nationaal als internationaal een belangrijke bijdrage aan klinisch onderzoek, gericht op het verbeteren van de behandeling en preventie van hart- & vaatziekten. De participerende ziekenhuizen hanteren daarbij hoge kwaliteitseisen, zowel ten aanzien van het soort onderzoek, alsmede de uitvoering ervan. Het WCN congres vervult een belangrijke taak in het handhaven van deze kwaliteit. Leden van de WCN, research professionals en ook overige geïnteresseerden, wordt daarom een programma geboden dat relevant is voor het initiëren en uitvoeren van gedegen wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast heeft het jaarlijkse WCN congres ook een vaste plaats verworven in de uitwisseling van ervaringen en ideeën tussen enerzijds WCN en innovatieve industrie, en anderzijds tussen WCN-leden onderling.

WCN & CGR

WCN congres en richtlijnen Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR). De gedragscode voor geneesmiddelenreclame maakt onderscheid in de wijze waarop beroepsbeoefenaren (artsen) en niet-beroepsbeoefenaren (zoals research professionals) mogen worden benaderd. Vanzelfsprekend conformeert de WCN zich aan deze richtlijnen, en beschouwt de farmaceutische bedrijven, die als sponsor optreden, geheel zelf verantwoordelijk voor het juist naleven van deze gedragsregels. Tijdens het congres zullen daartoe de nodige maatregelen genomen worden, zoals onderscheid in badges en congresboek. Tevens zullen de uitingen in de exhibitieruimte op zowel donderdag als vrijdag voor alle deelnemers bestemd zijn en zal er door de sponsoren dus geen productreclame gemaakt mogen worden. Wij vragen uw begrip en medewerking om de richtlijnen van de CGR na te leven, inclusief de meest recente wijzigingen.

Blokkeer 26 en 27 november 2020 in uw agenda om er zeker van te zijn dat u bij het WCN Congres 2020 aanwezig bent!

Deel deze pagina met collega's en vrienden: