Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ACC 2020

Verslag, presentaties en video impressie van het 2020 virtuele congres van de American College of Cardiology (ACC),

Genotype-gestuurde antiplaatjestherapie na PCI

3' educatie - 29 apr. 2020 - Prof. dr. Freek Verheugt

Antitrombotische behandeling bij patiënten die een perifere vaatoperatie ondergaan

3' educatie - 20 apr. 2020 - Prof. dr. Freek Verheugt

ARNI behandeling in HFpEF patiënten verlaagt NT-proBNP

3' educatie - 16 apr. 2020 - Jonathan Cunningham

Een stap dichter bij het reguleren van LDL-c in HoFH met PCSK9i

3' educatie - 16 apr. 2020 - Dr. Dirk Blom

Minder bloedingen met P2Y12i monotherapie na 3 maanden DAPT na complexe PCI

3' educatie - 7 apr. 2020 - Prof. George Dangas - ACC 2020

Stoppen met aspirine na 3 maanden DAPT is veilig in een breed spectrum van patiënten

3' educatie - 6 apr. 2020 - Prof. dr. Freek Verheugt

Mechanistische onderbouwing van CV voordeel met icosapent ethyl

3' educatie - 2 apr. 2020 - Prof. Deepak Bhat

Hoger percentage dat stopte met roken met e-sigaretten in vergelijking met begeleiding

3' educatie - 1 apr. 2020 - Prof. Mark Eisenberg - ACC 2020

Aanzienlijke verlaging van LDL-c met antilichaam tegen angiopoietin-like protein 3 in HoFH

3' educatie - 1 apr. 2020 - Prof. Frederick Raal - ACC 2020

Nieuwe elementen in een HF trial met sGC stimulator

3' educatie - 1 apr. 2020 - Prof. dr. Adriaan Voors

Toegevoegde waarde van sGC stimulator in HFrEF patiënten met verslechterend HF

3' educatie - 31 mrt. 2020 - Prof. Paul Armstrong - ACC 2020

Geen voordeel van antiplaatjestherapie bovenop antistolling bij patiënten met AF die TAVI ondergaan

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Dr. Jur ten Berg - ACC 2020

NOAC plus aspirine superieur aan aspirine alleen voor het voorkomen van MALE en ernstige CV events

3' educatie - 30 mrt. 2020 - Dr. Marc P. Bonaca, MD - ACC 2020

Consistente resultaten met NOAC plus aspirine bij stabiele CAD en/of PAD patiënten met en zonder diabetes

3' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Deepak Bhatt, MD - ACC 2020

NOAC niet-inferieur aan heparine in verlagen van kanker-geassocieerde recidief VTE events

10' educatie - 29 mrt. 2020 - Prof. Menno Huisman - ACC 2020

Genotype-gestuurde antiplaatjestherapie na PCI

3' educatie - 29 apr. 2020 - Prof. dr. Freek Verheugt
Prof. Verheugt bespreekt de uitkomsten van 2 trials (POPular Genetics en Tailor-PCI), waarin het effect van genotype-gestuurde antiplaatjestherapie na PCI werd geëvalueerd.

ACC 2020 Prof. Verheugt bespreekt de uitkomsten van 2 trials (Tailor-PCI en de eerder gepresenteerde POPular Genetics), waarin het effect van genotype-gestuurde antiplaatjestherapie na PCI werd geëvalueerd.

Risico op aortastenose-events verlaagd met PCSK9i

Nieuws - 23 apr. 2020

ACC 2020 Deze post-hoc analyse toonde een associatie tussen verhoogd Lp(a) en een verhoogd risico op aortastenose events. Evolocumab verlaagde na 1 jaar behandeling het risico op aortastenose.

PCSK9-remmer vermindert risico op VTE, vooral bij patiënten met een hoog genetisch risico

Nieuws - 21 apr. 2020

ACC 2020 Deze analyse toonde dat een genetische risicoscore het risico op VTE voorspelt bij patiënten met cardiometabole ziekte. Evolocumab verminderde het risico op VTE bij patiënten met hoog genetisch risico. 

PCSK9i-behandeling van dyslipidemische mensen met HIV verlaagt LDL-c en is veilig

Nieuws - 21 apr. 2020

ACC 2020 Deze studie liet zien dat evolocumab-behandeling van dyslipidemische mensen met HIV leidde tot verlaging van LDL-c en andere atherogene lipiden en lipoproteïnen. Behandeling werd goed verdragen en was veilig.

Geen voordeel van DAPT bovenop NOAC bij symptomatische PAD-patiënten die revascularisatie ondergaan

Nieuws - 20 apr. 2020

ACC 2020 Deze subgroepanalyse van de VOYAGER PAD trial liet zien dat toevoeging van clopidogrel aan rivaroxaban en aspirine geen extra voordeel heeft voor PAD-patiënten die revascularisatie ondergaan, maar wel ISTH ernstige bloedingen kan verhogen.

Antitrombotische behandeling bij patiënten die een perifere vaatoperatie ondergaan

3' educatie - 20 apr. 2020 - Prof. dr. Freek Verheugt
Prof. Verheugt bespreekt het design en de uitkomsten van de VOYAGER-PAD trial, waarin behandeling met NOAC + aspirine vs. aspirine alleen werd onderzocht in PAD patiënten die revascularisatie ondergingen.

ACC 2020 Prof. Verheugt bespreekt het design en de uitkomsten van de VOYAGER-PAD trial, waarin behandeling met NOAC + aspirine vs. aspirine alleen werd onderzocht in PAD patiënten die revascularisatie ondergingen.

ARNI behandeling in HFpEF patiënten verlaagt NT-proBNP

3' educatie - 16 apr. 2020 - Jonathan Cunningham
Jonathan Cunningham bespreekt drie belangrijke bevindingen uit een subanalyse van de PARAGON-HF trial bij HFpEF patiënten.

ACC 2020 Jonathan Cunningham bespreekt drie belangrijke bevindingen uit een subanalyse van de PARAGON-HF trial bij HFpEF patiënten.

Een stap dichter bij het reguleren van LDL-c in HoFH met PCSK9i

3' educatie - 16 apr. 2020 - Dr. Dirk Blom
Dirk Blom bespreekt het design en de uitkomsten van de ODYSSEY HoFH trial, waarin de effectiviteit en veiligheid van alirocumab werden geëvalueerd in patiënten met HoFH.

ACC 2020 Dirk Blom bespreekt het design en de uitkomsten van de ODYSSEY HoFH trial, waarin de effectiviteit en veiligheid van alirocumab werden geëvalueerd in patiënten met HoFH.

Consistent behandelvoordeel van SGLT2i bij HFrEF patiënten, ongeacht achtergrondtherapie

Nieuws - 16 apr. 2020

ACC 2020 Deze post-hoc analyse van DAPA-HF toonde een consistent behandelvoordeel van dapagliflozine bij HFrEF patiënten in vergelijking met placebo, ongeacht achtergrondtherapie.

ARNI behandeling verlaagt NT-proBNP in HFpEF patiënten

Nieuws - 15 apr. 2020

ACC 2020 Een subanalyse van de PARAGON-HF trial toonde aan dat behandeling met de ARNI sacubitril/valsartan NT-proBNP verlaagde met 19% in vergelijking met alleen valsartan in HFpEF.

P2Y12i monotherapie vermindert netto nadelige klinische events in ACS patiënten na PCI

Nieuws - 9 apr. 2020

ACC 2020 Ticagrelor monotherapie na 3 maanden DAPT vermindert netto nadelige klinische events vergeleken met aanhoudende DAPT in ACS patiënten na PCI met drug-eluting stents.

SGLT2i vermindert eerste en terugkerende events in patiënten met HFrEF

Nieuws - 9 apr. 2020

ACC 2020 Deze vooraf gespecificeerde analyse van de DAPA-HF trial liet zien dat dapagliflozine het risico op eerste en terugkerende HF ziekenhuisopnames verlaagt in vergelijking met placebo.

ACC 2020