Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartletsel bij opgenomen COVID-19 patiënten geassocieerd met sterfte in het ziekenhuis

Association of Cardiac Injury With Mortality in Hospitalized Patients With COVID-19 in Wuhan, China

Literatuur - Shi S, Qin M, Shen B et al., - JAMA Cardiol. 2020. doi: 10.1001/jamacardio.2020.0950.

Introductie en methoden

Een studie uit Wuhan, China rapporteerde dat 12% van COVID-19 patiënten COVID-19-geassocieerd hartletsel had [1]. Cardiale implicaties van COVID-19 kwamen ook aan bod in het American College of Cardiology clinical bulletin [2]. De associatie tussen COVID-19-geassocieerd hartletsel en mortaliteit is echter nog onduidelijk.

Deze retrospectieve studie in één ziekenhuis in Wuhan, China onderzocht de associatie tussen hartletsel en mortaliteit bij COVID-19 patiënten. De totale studiepopulatie omvatte 416 patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen met bevestigd COVID-19. De mediane leeftijd was 64 jaar (21-95 jaar) en 50.7% was vrouw. Hartletsel werd gedefinieerd als hoog-sensitief troponine I (hs-TNI) boven de 99e percentiel-referentielimiet lag, ongeacht nieuwe afwijkingen in elektrocardiografie en echocardiografie. 82 patiënten (19.7%) hadden hartletsel en 334 patiënten (80.3%) hadden geen hartletsel.

Patiëntkenmerken, laboratoriumuitkomsten, radiologie-uitkomsten en behandeldata werden vergeleken tussen COVID-19 patiënten met en zonder hartletsel, en de associatie tussen hartletsel en mortaliteit werd geanalyseerd.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze retrospectieve cohortstudie in Wuhan, China, had 19.7% van de in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten hartletsel. Deze COVID-19 patiënten met hartletsel hadden een hoger risico op sterfte in het ziekenhuis in vergelijking met COVID-19 patiënten zonder hartletsel.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol. Toon meer COVID-19 nieuws

Deel deze pagina met collega's en vrienden: