Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

EAS 2021

Nieuws van het virtuele 2021 EAS congres, gehouden van 31 mei-2 juni.

Verhoogde atherogeniciteit van LDL en verminderde HDL-functie in kinderen met FH

Nieuws - 7 juni 2021

EAS 2021 Deze studie liet zien dat kinderen met familiaire hypercholesterolemie een verhoogde gevoeligheid van LDL-partikels hebben om aggregaten te vormen en een verlaagde cholesteroleffluxcapaciteit van HDL.

Grotere kloof tussen richtlijnen en klinische praktijk voor lipidenbehandeling in Centraal- en Oost-Europa

Nieuws - 3 juni 2021

EAS 2021 Deze DA VINCI subanalyse liet zien dat het percentage patiënten die hun op risico gebaseerde LDL-c streefwaarden volgens de 2016 en 2019 ESC/EASC richtlijnen hadden bereikt in patiënten met lipidenverlagende therapie voor primaire en secundaire zorg lager was in Centraal- en Oost-Europa dan in Noord- en West-Europa.

Registerstudie toont grote verlaging van klinische uitkomsten door lipoproteïne aferese

Nieuws - 3 juni 2021

EAS 2021 Een analyse van data van de German Apheresis Registry (GLAR) van 2012-2020 toonde aanzienlijke verlaging van MACE en majeure niet-coronaire events binnen 2 jaar na starten met lipoproteïne aferese.

Real-world data over gebruik van PCSK9-remmer in FH patiënten

Nieuws - 3 juni 2021

EAS 2021 Een interim-analyse van de HEYMANS studie toonde dat de meerderheid van FH (zowel HeFH en HoFH) patiënten geschiedenis van CV events en comorbiditeiten hebben. Starten met evolocumab in deze patiënten resulteerde in verlaagde LDL-c niveaus, die aanhielden gedurende de studie.

Veiligheid van PCSK9 siRNA aangetoond in gepoolde data analyse

Nieuws - 1 juni 2021

EAS 2021 Een gepoolde data analyse van ORION-9, 10 en 11 toonde geen veranderingen in hematologische en immunologische biomarkers in patiënten met ASCVD of risico-equivalent, die behandeld werden met inclisiran gedurende een behandelperiode van 540 dagen.